Logo Parteneri Fonduri Europene
Home Despre Proiect Beneficiar Parteneri
Stadiul proiectului Evenimente Contact
Muzeul de istorie

Despre proiect

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al acestui proiect este în concordanţă cu obiectivul strategic al Priorităţii de investiţie urmărind impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea şi punerea în valoare a Muzeului de Istorie Naţională, parte componentă a patrimoniului cultural naţional.

Prin acest proiect de investiţie se urmăreşte ca judeţul Constanţa, parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, să gestioneze în mod eficient resursele patrimoniului cultural local, să valorifice potenţialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabilă care să permită creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale. Atât, pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cât şi pentru judeţul Constanţa este deosebit de important să se conserve ceea ce a rămas din moştenirea culturală grav afectată în timp şi să fie oferită totodată vizitatorilor cu scopul îmbunătăţirii mediului urban şi a impulsionării dezvoltării locale prin conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi a identităţii culturale conferite de acest unic obiectiv: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Prin proiectul „Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa“ Cod SMIS 116053, Consiliul Judeţean Constanţa urmăreşte reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa astfel încât la finalul perioadei de implementare rezultatele obţinute să fie relevante pentru atingerea obiectivelor din cadrul mai multor strategii de dezvoltare locale (Strategia Integrată pentru Dezvoltare Urbană a Municipiului Constanţa), judeţene, regionale (Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), sectoriale (Strategia Sectorială în Domeniul Culturii şi Patrimoniului Naţional 2014-2020).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de piatră şi a bolţilor cu degradări, lucrări de restaurare interioare în spaţiile boltite şi la componentele artistice ale sălilor şi ferestrei din aula „Adrian Rădulescu“, lucrări de restaurare exterioare la faţade şi acoperişuri, lucrări de arhitectură, lucrări de intervenţie structurală şi lucrări de instalaţii;
  2. Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă Ia foc, antiefracţie);
  3. Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
  4. Activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului;
  5. Creşterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural.

Descrierea investiţiei

Proiectul de faţă face parte dintr-o acţiune mai amplă a CJC de salvare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu cultural aflate în domeniul public al jud Constanța. În ceea ce priveşte Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa se continuă procesul de reabilitare început în perioada de programare 2007-2013 cu menţiunea că la realizarea documentației tehnico-economice s-a ţinut cont de lucrările prevăzute în proiectul anterior - „HIPERB - Muzeul secolului XXI pentru turiştii din Constanța“, finanţat prin POR 2007-2013, Axa 5, DMI 5.1 şi implementat în intervalul 2010-2012, a.î. să nu se dubleze sau prevadă aceleaşi lucrări executate anterior.

Prezenta idee de proiect a fost anunţată oficial către toate instituţiile şi organismele interesate în vederea includerii în strategiile şi planurile elaborate la nivel local şi regional. Au fost demarate la nivel instituţional procedurile de atribuire a serviciilor de elaborare a documentaţie tehnico-economice - SF/ DALI iar lucrările propuse au fost acceptate de către Primăria Municiupiul Constanţa prin CU nr. 2237/ 05.09.2016 aferent proiectului.

Proiectul are Avizul favorabil al Ministerului Culturii nr. 64/M/2016 şi Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric nr. 18/ 16.02.2017.

Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază: Lucrările de arhitectură speciale ce urmează a se executa:

Lucrările de arhitectura

În ceea ce priveşte amenajările interioare, o serie de detalii se vor stabili la faza PT+DE: alegerea culorilor şi texturilor pentru materialele de finisaj, alegerea poziţionării exacte a corpurilor de iluminat şi mobilierului expoziţional etc.

Lucrările de consolidare propuse nu vor afecta caracterul de monument istoric al construcţiei.

Instalaţii electrice - se recomanda o serie de intervenţii absolut necesare, cu rolul de a înlătura factorii care pun în pericol starea monumentului, intervenţii care au drept scop înlăturarea unor lucrări anterioare neavenite.

Instalaţii termo-ventilaţii

Instalaţii sanitare

Stingerea incendiilor din exterior se realizează de la hidranţii stradali alimentaţi din reţeaua publică de apă, la care nu se intervine prin proiect, situaţie existentă care se păstrează.

Toate intervenţiile noi se vor realiza în spiritul monumentului, subordonate regulilor de restaurare, respectiv cu finisaje, tehnologii şi materiale apropiate de cele originale care şi-au dovedit, în timp, durabilitatea.

Nu se exclud mijloacele moderne pentru realizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare.

Bugetul proiectului

Proiectul „Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa“ Cod SMIS 116053 are următorul buget:

Valoarea totală: 19.521.820,91 lei

Asistenţa financiară nerambursabilă: 19.020.669,25 lei

Contribuţie proprie în proiect: 501.151,66 lei

Durata proiectului

Prioada de implementare a Proiectului este de 68 de luni, respectiv între data de 01.07.2016 și data 28.02.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielor.