Activitate editorială

  • Reviste

Revista Pontica

 

Revista PONTICA, anuar al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, are o apariţie neîntreruptă din anul 1968. Tematica revistei este orientată spre studii de arheologie, istorie veche şi medie. Semnatarii articolelor sunt nume consacrate în domeniu.

Revista apare într-un tiraj de 500 de exemplare anual, fiecare număr conţinând între 500 şi 700 de pagini. Are schimburi cu cca. 200 de instituţii de profil din străinătate şi este inclusă în baze de date internaţionale (FRANCIS; IndexCopernicus; ERIH).

Din anul 2008 Revista PONTICA este clasificată de Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) în categoria B.

https://revistapontica.com

Revista „Analele Dobrogei”

 

Revista „Analele Dobrogei” a fost înființată în anul 1920 de geograful și scriitorul Constantin I. Brătescu împreună cu publicistul Ioan N. Roman.

ANALELE DOBROGEI VOL. II, nr. 1 , IANUARIE-APRILIE 1919

                                                                               descarcă Analele Dobrogei vol. II, nr. 1,1919

 

sus

ANALELE DOBROGEI VOL. II, nr. 2 , APRILIE - IUNIE 1919

                                                                               descarcă Analele Dobrogei vol. II, nr. 2,1919

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL I, 1920, NR. 1, 2, 3, 4

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul I, nr. 1, 2, 3, 4

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL II, 1921, NR. 1, 3, 4

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul II, 1921, nr. 1, 3, 4

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL III, 1922, NR. 1, 2, 3, 4

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul III, 1922, nr. 1, 2, 3, 4

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL IV, 1923, NR. 2, 3, 4

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul IV, 1923, nr. 2

descarcă Analele Dobrogei anul IV, 1923, nr. 3

descarcă Analele Dobrogei anul IV, 1923, nr. 4

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL V și VI, 1924 - 1925

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul 5 și 6, 1924 - 1925

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL VII, 1926

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul 7, 1926

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL VIII, 1927

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul 8, 1927

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL IX, VOL. II, 1928

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul IX, vol. II, 1928

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL X, FASC. 1 -12, 1929

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul X, fasc. 1-12,1929

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XI, FASC. 1 -12, 1930

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XI, fasc. 1-12,1930

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XII, FASC. 1 -12, 1931

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XII, fasc. 1-12,1931

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XIII-XIV, 1932 - 1933

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XIII - XIV, 1932-1933

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XV, 1934

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XV, 1934

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XVI, 1935

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XVI, 1935

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XVII, 1936

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XVII, 1936

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XVIII, 1937

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XVIII, 1937

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XIX, 1938

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XIX, 1938

 

sus

 

Analele Dobrogei, Serie noua

sus

sus

ANALELE DOBROGEI SERIA A III-A, AN II/2020, NR. 1 100 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR Centenarul revistei „Analele Dobrogei”, marcat în anul 2020, a readus în atenția peisajul publicistic dobrogean această prestigioasă revistă de cultură, care abordează o paletă variată de teme științifice și culturale. Inițiată de Societatea Culturală Dobrogeană, revista prezenta încă din primul său număr, printr-un preambul semnat de către Ioan N. Roman, obiectivele culturale pe care Societatea și le propusese: „Un grup de intelectuali din Constanţa - profesori, magistraţi, avocaţi, ingineri, medici etc. - a hotărât înfiinţarea unei Societăţi numită Societatea Culturală Dobrogeană pentru a promova studiul ştiinţific al trecutului şi prezentului dobrogean, răspândind în cercuri cât mai largi aceste cunoştinţe prin ajutorul unei reviste, prin organizarea de conferinţe, şezători şi excursiuni, prin înfiinţarea de biblioteci şi prin fondarea unui muzeu regional dobrogean. (...) Din programul ce ne-am propus, îndeplinim astăzi primul punct: Revista. Ea va apare, deocamdată trimestrial, sub titlul Analele Dobrogei şi sub direcţiunea d-lui profesor Constantin Brătescu, membru corespondent al Academiei Române, a cărui activitate în tot ce se referă la Dobrogea e îndeobşte cunoscută şi al cărui nume singur e o bună chezăşie de metodă şi competenţă ştiinţifică”. Revista a înscris în paginile ei un număr însemnat de colaboratori de prestigiu, mai cu seamă în domeniile ştiinţei, acordând însă, în acelaşi timp, o atenţie susţinută problemelor culturale, ca şi literaturii și folclorului dobrogean. Totodată, revista s-a bucurat constant și de susținere din partea autorităților publice (Prefectura și Primăria), dar și a unor instituții private (Bănci și societăți comerciale), prin acordarea de subvenții. Mutațiie politice survenite în perioada 1939-1940, generate de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și regimul comunist ce a urmat, au făcut imposibilă apariția în continuare a acestei reviste. Numele și parte din programul „Analelor Dobrogei” va fi reluat prin apariția noii serii, cu același titlu, în anul 1995. Colegiu redacțional, compus din cercetători avizați ai culturii și civilizației dobrogene, precum Adrian Rădulescu, Enache Puiu, Doina Păuleanu, Octavian Georgescu, Actuan Murat, Gavrilă Simion ș. a., a afirmat atunci necesitatea „continuării eforturilor științifice și culturale de altă dată, de aprofundare a trecutului istoric, de analiză a problemelor economice, demografice, ecologice, culturale etc., cu care ne confruntăm în zilele noastre.” Noua serie a reunit următoarele apariții editoriale: Analele Dobrogei an I, nr.1(1995); an II, nr.1 (1996); an III, nr.1 (1997), an IV, nr. 1 (1998); an V, nr. 1, 2 (1999); an VI, nr.1 (2000); an VII, nr. 1 (2002); an VIII, nr. 1 (2005), an IX (2006-2008); an X-XIII (2009-2012). După o întrerupere de șapte ani, în 2019 a fost lansată seria a III-a a revistei „Analele Dobrogei”, an I, nr.1. Noul Colegiu de redacție, compus din Sorin Marcel Colesniuc, Lavinia Dumitrașcu, Delia Cornea, Corina Apostoleanu, Constantin Cheramidoglu și Florin Anghel, și-a propus o apariție ritmică a revistei, precum și integrarea acestei volum în câmpul istoriografic național, răspunzând noilor cerințe științifice. Primul volum al celei de-a treia serii a reunit 23 de contribuții, precum și o secțiune dedicată recenziilor. La finalul anului 2020 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a reușit să editeze volumul „Analelor Dobrogei”, an II, nr. 1, prin care am dorit să marcăm împlinirea a 100 de ani de la apariția primului număr al revistei. Volumul este structurat pe două mari capitole: Dobrogea în secolele XIX-XX și România în secolele XIX-XX, însumând 15 contribuții științifice. Chiar în debutul volumului, un studiu realizat de doamnele Angela-Anca Dobre și Luminița Stelian (Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța) abordează evoluția prestigioasei reviste în perioada 1920-2020 și importanța ei în dezvoltarea și îmbogățirea câmpului istoriografic și publicistic dobrogean. Un al doilea studiu dedicat acestei aniversări a fost realizat de doamna Delia Cornea și aduce mărturii din arhive privind rolul lui Constantin Brătescu nu numai în inițierea și apariția anuală a revistei în perioada interbelică, ci și în re/organizarea Muzeului regional al Dobrogei la începutul anilor '30, ca director onorific, fapt ce legitimează continuarea publicării revistei sub egida muzeului constănțean. Tot în prima parte se regăsesc studii deosebit de interesante privind problematica Canalului Dunăre-Marea Neagră (semnat de Olivia Rotaru, Muzeul Cernavodă); Chestiunea Dobrogei în relațiile româno-ruse, perioada 1878-1945 (studiu întocmit de Constantin Cheramidoglu, membru al Societății de Științe Istorice Constanța); evoluția Gării Maritime Constanța este ilustrată într-un amplu articol de George Varsami, custodele Muzeului Portului, în vreme ce studiul doamnei Delia Cornea redă povestea statuilor regale din Dobrogea de Sud, repatriate în toamna anului 1940, printre care se află și bustul Reginei Maria, amplasat în centrul orașului Constanța. Nu lipsesc nici contribuții științifice ce tratează problematica instalării și evoluției regimului comunist în Dobrogea (Valentina-Maria Enache) sau represiunea comunistă, care a fost resimțită din plin în acest spațiu. În acest sens, dl. Adrian Nicolae Petcu (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securiității) reconstituie biografiile a 36 de clerici ortodocși constănțeni, care au avut de suferit persecuțiile și prigoana comunistă. Ultima parte a volumului cuprinde și două studii foarte valoroase privind perspectivele cercetării etnografice moderne în spațiul multicultural dobrogean, semnatare fiind doamna Iuliana Titov (Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea) și doamna Cerasela Dobrinescu (Muzeul de Artă Populară Constanța). Partea a doua a acestui volum aniversar cuprinde o serie de contribuții, ce abordează diferite teme de istorie regională și națională, așa cum este cazul articolului semnat de Cristian Constantin cu privire la activitatea companiilor de navigației franceze în regiunea Dunării de Jos; anul 1940 și problematica strămutării refugiaților din Cadrilater în județul Gorj (autor Dumitru Valentin Pătrașcu); începuturile politizării și destructurării Armatei Române după 6 martie 1945, sub presiunile noului regim comunist (studiu elaborat de Marius Motreanu), relațiile diplomatice româno-polone din primii ani ai regimului comunist și căile lor de manifestare (studiu semnat de Florin Anghel, Facultatea de Istorie și Științe Politice Constanța). De asemenea, sunt incluse și studiul de caz privind Biserica din Vința (județul Alba), realizat de Adrian Stoia (Muzeul Astra Sibiu), precum și studiul de caz ce prezintă activitatea primei femei din România ziarist-profesionist, Aida Vrioni (semnat de Monica Negru, Arhivele Naționale ale României). Prin varietatea tematică abordată, noul număr al Revistei „Analele Dobrogei” lansat astăzi, 15 ianuarie 2021, se adresează în egală măsură specialiștilor din varii domenii, cât și unui public larg, continuând astfel o tradiție începută cu o sută de ani în urmă. Editor număr: muzeograf dr. Delia Cornea
  • Colecția  Bibliotheca Tomitana

- I -

- IV -

- V -

- VI -

Epoca neolitică

în Dobrogea

(1997)

(pdf 105Mb)

ALBEȘTI

Monografie arheologică I

(2008)

(pdf 11,2Mb)

Pliante incluse în mapă

(pdf 21,5 Mb)

Sondajul arheologic

de la Satu Nou - „Vadu Vacilor”

(com. Oltina, jud. Constanța)

(2011)

(pdf 37,6Mb)

Bijuterii antice din aur din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța

(2012)

(pdf 10,4Mb)

- VII -

- IX -

- XI -

Repertoriul tezaurelor

monetare din Dobrogea

(2011)

(pdf 2,5Mb)

TOMIS. Comentariu istoric

și arheologic

(2012)

(pdf 9,9Mb)

Circulația monedei bizantine în Dobrogea (sec. VI-VIII)

(2019)

(pdf 25,8Mb)

  • Cărți de specialitate

Ghiorghe PAPUC

 

TOMIS I

Aprovizionarea cu apă a cetății Tomis în epoca romană și romană târzie

 

Editura EX PONTO, 2008

 

(pdf 5,9Mb)

Gabriel CUSTUREA, Mihai DIMA,

Gabriel TALMAȚCHI, Ana-Maria VELTER

 

Coin Hoards of Dobrudja I

 

Editura EX PONTO, 2008

 

(pdf 7,3Mb)

Ediție îngrijită de Livia BUZOIANU

 

Interferențe Ovidiene

Studii, note, texte și (pre)texte Ovidiene

 

Editura EX PONTO, 2009

 

(pdf 17,3Mb)

Tur virtual

Resurse Web

Organigrama

Declarații de avere

rapoarte de activitate

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by