Organizare

Regulamentul de organizare și funcționare și Codul de Conduită al personalului MINAC

Organigramă și stat de funcții

Buget

Tabel cu veniturile salariale

Declarații de avere

Director

Aurel Mototolea

Muzeograf

Șef birou Istorie Modernă - Contemporană

Dr. Lavinia DUMITRAȘCU

Cercetător științific III

Șef secție

Dr. Gabriel CUSTUREA

Cercetător științific I

Șef serviciu Contabilitate și resurse umane

Adrian Marian FILIP

Secretar științific

Dr. Valentina VOINEA

Cercetător științific II

Șef serviciu Arheologie Preventivă

Dr. Constantin Băjenaru

Cercetător Științific III

Șef secție restaurare

Luisa IONESCU

 

 

Dr. Sorin Marcel COLESNIUC

Cercetător științific

Șef secție restaurare

Tiberiu POTÂRNICHE

 

Achiziții Publice

Rapoarte de activitate

Tur virtual

Resurse Web

Organigrama

Declarații de avere

rapoarte de activitate

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by