Calendar evenimente

 • 1 decembrie 2021

 

1 DECEMBRIE – CEA MAI IMPORTANTĂ ZI

DIN ISTORIA ROMÂNILOR

 

 

Cercetător științific dr. Sorin Marcel COLESNIUC

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

 

     Ziua de 1 Decembrie a devenit, începând cu anul 1990, Ziua Națională a României. Această zi este cea mai importantă din istoria românilor deoarece, la 1 Decembrie 1918, a luat sfârșit procesul de unire a românilor. Mai exact, toate provinciile locuite de români s-au unit cu patria mamă, România.

     Așadar, în urmă cu 103 ani, în ziua de 1 Decembrie, românii au reușit să desăvârșească statul național, unitar, independent și suveran. Desăvârșirea unității naționale s-a realizat însă în mai multe etape, după cum urmează: la 24 ianuarie 1859 Muntenia s-a unit cu Moldova, luând naștere Principatele Unite, numite, începând cu anul 1866, România, iar la 14 noiembrie 1878, în urma războiului ruso-turc (Războiul de Independență al României), Dobrogea s-a unit cu România.

     În sfârșit, a treia și ultima etapă este cea din anul 1918, când toate provinciile istorice românești s-au unit cu România: Basarabia la 27 martie, Bucovina de Nord la 28 noiembrie, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul la 1 Decembrie. În cele ce urmează voi prezenta, pe scurt, cea de-a treia etapă a unirii românilor.

 

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

 

     În anul 1914 a izbucnit Primul Război Mondial. Situația era destul de complicată pentru România, astfel că ea a încercat să-și pastreze neutralitatea, însă, în vara anului 1916, a intrat în război de partea Antantei. Decizia a fost luată cu dificultate, întrucât Rusia încorporase, încă din anul 1812, Basarabia, iar Austro - Ungaria stăpânea: Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și Bucovina. În august 1916, România a semnat două convenții cu Antanta, una politică și una militară, prin care intra în război de partea Antantei, aceasta din urmă obligându-se să apere integritatea teritorială a României și să recunoască dorința românilor de unire a Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului și Bucovinei cu România.

     Peste 800.000 de militari români au fost mobilizați pe linia Munților Carpați și, o mică parte, pe frontul din Dobrogea. În decembrie 1916, armata română a fost învinsă de superioritatea tehnică și numerică a inamicului, după care trupele Puterilor Centrale au intrat în București. Două treimi din teritoriul României a fost ocupat, iar Casa Regală, guvernul, administrația centrală și o parte a populației s-au retras în Moldova.

     În perioada care a urmat, Puterile Centrale au jefuit România ocupată de importante cantități de bunuri ale solului și subsolului. În iulie-august 1917, armata română, formată din peste 460.000 de ostași, a obținut importante victorii în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Rusia a încheiat armistițiu cu Puterile Centrale, iar România a fost nevoită și ea să încheie pace cu Germania și Austro-Ungaria. Spre sfârșitul Primului Război Mondial, popoarele Europei s-au eliberat de sub dominația Imperiilor Austro-Ungar, Țarist și Otoman, constituidu-se sau reconstituindu-se noi state naționale.

 

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

 

     În toamna anului 1917, la Chișinău s-a format Sfatul Țării, organism cu atribuții legislative, alcătuit din 150 deputați. Președinte a fost ales Ion Inculeț. Sfatul Țării a decis autonomia Basarabiei, după care, în decembrie 1917, a proclamat Republica Moldovenească, iar în ziua de 24 ianuarie 1918 a declarat independența țării. Două luni mai târziu, la 27 martie, Sfatul Țării a declarat unirea Basarabiei cu Regatul României. Declarația de unire începea cu următoarele cuvinte:

    „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de Neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu Mama sa România.”

 

UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA

 

     În octombrie 1918, reprezentanții românilor din Bucovina au hotărât să facă toate demersurile pentru a uni această provincie românească cu Regatul României. În acest sens, au format un Consiliu Național Român, în fruntea căruia se afla Iancu Flondor. În ziua de 28 noiembrie, Consiliul Național Român a organizat, la Cernăuți, Congresul General al Bucovinei. Din Congres mai făceau parte, alături de români, reprezentanți ai: polonezilor, germanilor și rutenilor. În cadrul Congresului s-a dat citire Moțiunii de unire a Bucovinei cu România, care se încheie cu următoarele cuvinte:

   „Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema putere a țării și fiind singuri cu puterea legiuitoare, în numele suveranității naționale hotărâm: Unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru cu Regatul României.”

     Așadar, cu o mare majoritate de voturi, cei prezenți au hotărât unirea cu România. Ulterior, și celelalte minorități din Bucovina au recunoscut unirea cu Regatul României.

 

UNIREA TRANSILVANIEI, BANATULUI, CRIȘANEI

ȘI MARAMUREȘULUI CU ROMÂNIA

 

     În octombrie 1918, Vaida-Voevod, deputat în parlamentul maghiar, a prezentat o declarație de independență atunci când împăratul Austro-Ungariei a propus federalizarea țării. În zilele care au urmat, puterea locală a fost preluată de consiliile naționale române. Organul suprem de conducere era Consiliul Național Român, alcătuit din șase membri ai Partidului Național Român și șase ai Partidului Social Democrat.

     Consiliul Național Român a convocat o Mare Adunare Națională la Alba Iulia, pentru ziua de 1 Decembrie 1918. Din Marea Adunare Națională făceau parte 1228 de delegați, care reprezentau comunitățile urbane și rurale, bisericile, organizațiile și asociațiile din Ardeal. Alături de aceștia au fost convocați peste 100.000 de români din întreaga Transilvanie. Vasile Goldiș a prezentat Rezoluția de unire a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Ulterior, minoritățile din Ardeal: sașii, șvabii, evreii și unele grupuri de maghiari au recunoscut și ele unirea cu România.

     La punctul I din textul Rezoluției se menționează următoarele:

     „Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România.”

     Pentru integrarea deplină la Regatul României, a fost format Marele Sfat Național, care avea rol legislativ, și Consiliul Dirigent, cu rol executiv. Dar, în aprilie 1919, comuniștii conduși de Bela Kun, care au preluat puterea în Ungaria, au declanșat un atac armat contra României. Armata română a ripostat și în august 1919 a cucerit Budapesta. Bela Kun a demisionat și regimul comunist a fost înlăturat. Armata română a părăsit Budapesta în noiembrie 1919.

 

     În concluzie, România Mare s-a realizat pe cale democratică, prin adunări cu caracter reprezentativ. Hotărârile şi documentele adoptate la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia au exprimat poziţia naţiunii române la acea vreme.

     Hotărârile de unire a provinciilor românești cu România au fost recunoscute de marile puteri la Conferința de Pace de la Paris, din 1919 – 1920. Puterile Aliate au încheiat tratate de pace cu: Germania (la Versailles), Austria (la Saint Germain en Laye), Bulgaria (la Neuilly-sur-Seine), Turcia (la Sevres, apoi la Lausanne) și Ungaria (la Trianon).

     Rusia, care nu a fost prezentă la Conferință, nu a recunoscut unirea Basarabiei cu România. În schimb, marile puteri occidentale au recunoscut această unire. În ziua de 15 octombrie 1922, Regele Ferdinand și Regina Maria s-au încoronat, oficial, la Alba Iulia, devenind regii României Mari.

 

 

 

 • 17 - 19 noiembrie 2021

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

     În perioada 17 – 19 noiembrie 2021, se vor desfășura online lucrările celei de-a 54-a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu tema:

 

         ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE ÎN SPAŢIUL VEST-PONTIC.

 

    Comunicările vor fi prezentate în următoarele secţiuni, grupate pe domenii

- Pre-Protoistorie, Greco-Romană, Medievală, Modernă-Contemporană, Conservare – Restaurare și tematic:

- Cultura Hamangia – între tradiții și inovații;

- Arheologie tomitană;

- Lumea traiană la frontierele Imperiului Roman;

- Bizanț si populații migratoare (secolele VII-XIII);

- Moștenirea otomană în Dobrogea

- Numismatica la Dunărea de Jos. De la Antichitate la contemporaneitate;

- Dobrogea în secolele XIX – XX;

- Secolul Regelui. Secolul extremelor.

 

     Deschiderea oficială a sesiunii va avea loc miercuri, 17 noiembrie 2021, ora 11.00, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

 

     Participarea la momentul inaugural al acestui eveniment se va desfășura în conformitate cu legislația în vigoare, cu respectarea normelor de protecție antiCovid.

 

      Lucrările Sesiunii se vor desfășura în format online, pe secțiuni.

 

 

EXPOZIȚIE PERMANENTĂ

 

    LA PAS, PRIN ISTORIA CLIȘEULUI

 

Laboratorul FOTO

 

al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

 

conservator al istoriei, arheologiei și memoriei,

 

între știință și meșteșug...

 

 

imprimarea, prelucrarea, stocarea și conservarea peliculei fotografice...

 

Începuturile au fost făcute de către generațiile trecute,

 după cum urmează:

 

1928 - C. Nicolau, cu o colecție de clișee pe sticlă,

 

1958 - Calancea,

 

1960 - Ecmeccian Karol,

 

1961 - Boca Mircea,

 

1972 - Istrate Mioara,

 

1985  - Țiței Oltița și Banciu Doina,

 

care au executat lucrări fotografice, cu aparatura expusă,

pe care au păstrat-o și conservat-o până în prezent...

 

Expoziția  „La pas, prin istoria clișeului” scoate acum la lumină,

această comoară,

pentru a putea fi admirată și de noile generații.

 

Organizator expoziție: Banciu Doina, Conservator expert IA  (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

 

 • 14 noiembrie 2021

 

INFORMAȚII DESPRE ORAȘUL CONSTANȚA, ÎNAINTE DE UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA

 

 

Cercetător științific dr. Sorin Marcel COLESNIUC

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

 

     Kustendje (Küstenje, Kiustenge, Köstendje) este denumirea vechiului Tomis și a Constanței actuale în perioada în care spațiul danubiano-pontic s-a aflat sub stâpânirea Imperiului Otoman. Aceste denumiri reprezintă forma coruptă de la numele Constanța.

 

     În anul 1457, localitatea este menționată cu numele de Constanța de cartograful venețian Fra Mauro, în lucrarea sa numită Mapamond – cea mai detaliată și mai precisă hartă a lumii până în acel moment. La mijlocul secolului al XVII-lea, călătorul turc Evlia Celebi afirmă despre Kustendje că este un sătuc ale cărui case sunt risipite pe lângă ruinele impunătoare ale unui vechi oraș. Călătorul francez Françoise de Pavie a parcurs drumul de la Constantinopol către Constance și a descris portul ca nefiind prielnic. Având 40-50 de hambare, portul Kustendge devenise depozit pentru Constantinopol. Aubry de la Mottayé a descris Kustendje ca fiind „un port cu case scunde, frecventat de multe caiace turcești”.

     Mareșalul Moltke, citat de Ionescu-Dobrogianu în monografia Tomi-Constanța. menționează următoarele: „Kustendje este așezată pe un promontoriu al Mării Negre, așa că orașul este înconjurat de trei părți de mare și de stânci abrupte, de 100 picioare înălțime și nu e accesibil decât de la nord. Portul deși puțin sigur, ca toate de pe coasta vestică a Mării Negre, are totuși destulă importanță pentru o armată care ar opera contra Varnei. Acest port nu are decât 7 picioare de apă și este în întregime expus vânturilor de sud. Nu are decât un număr de bastimente mai puține ca cele care ar putea să manevreze în el, iar vasele de război nu se pot apropia fără pericol, până la bătaia tunurilor. Orașul ale cărui numai 40 de case sunt locuite azi (1840), număra în războiul din 1828 aproape 2.000 de suflete. Turcii îl închiseseră dinspre uscat pe o lungime de 500 de pași, cu trei bastioane, legate între ele prin mici curtine. Șanțul era căptușit cu zid. De aici șanțul valului lui Traian atingea Marea și resturile lui formează un adăpost contra orașului, care, pentru a nu fi dominat de terenul înconjurător, ar trebui să intre în sistemul fortificațiunilor sale, cele trei movile așezate la nord.”

     Locotenentul M.D. Ionescu, în lucrarea intitulată Cercetări asupra orașului Constanța. Geografie și istorie, publicată în anul 1897, face următoarele precizări: „În 1860, Constanța era cel mai neînsemnat sătuc turcesc. Câteva colibe de lemn formau toate edificiile sale, câteva zeci de suflete populațiunea sa. Nimic nu făcea a se crede că acest sătuc ar fi putut vreodată aspira din nou la importanța vechii colonii grecești, pe ruinele căreia el se ridicase sau la considerațiunea comercială de care se bucurase în mâinile genovezilor.”

     Iar, despre cum arăta orașul în anul 1869, aflăm din aceeași carte a lui M.D. Ionescu: „Sătucul Constanța se acoperă cu edificii cu mai multe etaje și cu magazii. Un far ridicat de la apariția companiei engleze începu a înlesni navigatorului aterragiul. Constanța este transformată într-un oraș care număra mai bine de 400 de clădiri de piatră. Fără a cuprinde cartierele tătărăsci răspândite în depărtare, pe latura de nord a peninsulei, populațiunea e de 6.000 suflete. La vest, formând o mahala separată a orașului, se ridică elegantele locuințe ale englezilor, autorii acestor transformațiuni.”

     Ioan N. Roman a reprodus, în lucrarea Pagini din istoria culturii românești în Dobrogea înainte de 1877, apărută în anul 1920, fragmente dintr-un articol pe care Ion Ionescu de la Brad le-a publicat în anul 1855, la Iași, în ziarul ,,România Literară", în care face următoarele precizări: „La Kiustenge vezi idoli scobiți cu o iscusință, pot zice, neimitată încă. Tot acolo, în zid, am găsit o piatră cu două capete de bou, înconjurate cu ghirlandă și despărțite cu stele, piatră ce seamănă cu ornamentele casei municipale din Turin.”

     Despre cum arăta Dobrogea și orașul Kustendje, în anul 1878, aflăm și din Rapoartele întocmite de colonelul Ștefan Fălcoianu și locotenent-colonelul de marină Ioan I. Murgescu, desemnați de Ministerul de Război, la solicitarea Guvernului României, să facă cercetări de teren în Dobrogea. „Ca oraș, Kustendje are un aspect destul de curat și este susceptibil de oarecare dezvoltare, deși partea cea mai avantajoasă dezvoltării sale este luată de calea ferată...”

     Conform Raportului, districtul Constanța avea o suprafață de 1.032 kmp. Populația scăzuse de la 16.300 locuitori, în anul 1875, la 4.900 locuitori, în 1878, un mare număr de musulmani refugiindu-se spre sud. În raport se mai menționează că în Kustenje se află un conac cu două etaje unde ar putea sta autoritățile și două magazii pentru cazarea trupelor militare. Multe alte informații le puteți afla din lucrarea recent apărută, Dobrogea în anul 1878 după Rapoartele Ștefan Fălcoianu și Ioan I. Murgescu, editată de V. Ciorbea și C. Țucă.

*

     Războil ruso-turc, din anii 1877-1878, a permis României participarea la conflictul militar de partea Imperiului Țarist pentru a-și cuceri, pe câmpul de luptă, Independența față de Imperiul Otoman. Declarația de Independență a fost adoptată de Parlamentul României în ziua de 9 mai 1877 și a fost aprobată de Principele Carol în ziua de 10 mai 1877.

     La sfârșitul războiului, în urma Congresului de pace de la Berlin, desfășurat în iunie-iulie 1878, România și-a câștigat Independența. Imperiul Otoman a fost nevoit să plătească despăgubiri de război Imperiului Țarist și i-a cedat acestuia Dobrogea. În schimb, Imperiul Țarist a luat cu forța României cele trei județe din sudul Basarabiei: Cahul, Bolgrad și Izmail și i-a cedat Dobrogea cu Delta Dunării și Insula Șerpilor.

     După participarea la festivitățile organizate la Brăila, în ziua de 14 noiembrie 1878, Principele Carol, oficialitățile, armata și administrația au traversat Dunărea și au intrat în Dobrogea pe la Ghecet. De acolo, Carol s-a întors la București, iar armata și administrația și-au continuat drumul către Tulcea și Constanța. La Tulcea au ajuns pe 18 noiembrie, iar la Constanța pe 23 noiembrie.

      În concluzie, ziua de 14 noiembrie 1878 a rămas în istorie ca ziua în care Dobrogea s-a unit cu România. Din acest moment, localitatea Kustendje și-a recăpătat numele latin de Constanța. Prin urmare, acest nume, transmis din Evul Mediu prin izvoare bizantine și italiene, dovedește existența neîntreruptă a populației autohtone, romanizate, pe teritoriul vechiului oraș.

 

 

 • 25 octombrie 2021

 

 

 

      Luni, 25 octombrie 2021, ora 12.00, de Ziua Armatei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Editura Universitară București vă invită să luați parte la lansarea cărții intitulate:

 

SUB SEMNUL IMPERIULUI,

ce-l are ca autor pe

Ovidiu Mihalache.

 

      Volumul netipărit a fost distins de Editura Universitară cu Premiul al II-lea la ediția I din anul 2021 a Concursului de manuscrise Împlinește un vis, secțiunea Carte științifică.

 

       Volumul va fi prezentat de dr. Sorin Marcel Colesniuc și dr. Lavinia Dumitrașcu – cercetători științifici la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

 

    Ovidiu Mihalache consideră că „Există în cultura politică rusă un anumit filon care se îmbogăţeşte periodic, un filon al destinului mesianic, o cultură a importanţei geopolitice şi a măreţiei imperiale care neapărat trebuie să caracterizeze poporul rus. Fără îndoială că ruşii alcătuiesc un popor mare. Dar singura problemă pe care şi-o pun popoarele şi statele care au avut şi au relaţii cu Rusia este dacă acest popor este mare doar cantitativ sau şi calitativ. Desluşirea faptelor petrecute în estul Europei a stat mereu în atenţia majorităţii istoricilor contemporani, atât români, cât şi occidentali: a înţelege modul în care, în doar câteva decenii, Rusia a ajuns să domine politica mondială şi să ocupe efectiv o jumătate din Europa, ceea ce, de fapt, denotă o slăbiciune a marilor puteri europene care nu s-au putut opune efectiv valului ofensiv al Rusiei Imperiale.

 

      Lansarea de carte se va desfăşura în condiţii de maximă siguranţă sanitară, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2. în conformitate cu actualele reglementări privind activităţile educative și culturale, cu măsurile impuse la nivel naţional de Guvernul României pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă sanitară a acestor activităţi.

 

 

De Ziua Armatei Române, lansare de carte la MINAC:

 

SUB SEMNUL IMPERIULUI

 

       Astăzi, 25 octombrie 2021, de Ziua Armatei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Editura Universitară București au organizat lansarea volumului SUB SEMNUL IMPERIULUI, scris de Ovidiu Mihalache. Volumul a fost distins de Editura Universitară București cu Premiul al II-lea la ediția I din anul 2021 a Concursului de manuscrise Împlinește un vis, secțiunea Carte științifică. Cartea a fost prezentată de dr. Sorin Marcel Colesniuc și dr. Lavinia Dumitrașcu – cercetători științifici la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

      Au fost prezenți la eveniment: dr. Aurel Constantin Mototolea - director MINAC, dr. Dorin Popescu - președintele Asociației Casa Mării Negre și consilier personal pe probleme de cultură al primarului Constanței, dr. Constantin Chera, dr. Gabriel Talmațchi, dr. Costin Scurtu, Steliana Bajdechi, Iulian Talianu, Mihail Gavril Andreescu și Cristian Crăciun din partea Asociației Naționale Cultul eroilor Regina Maria Filiala Constanța, av. Ștefan Pârcălabu, scriitoarea Ana Ardeleanu, prof. Corina Mihalache și alți oameni de cultură constănțeni.

       Ovidiu Mihalache, comandor în rezervă, publică de multă vreme, în presa locală și națională, articole în care analizează evenimentele contemporane. De asemenea, a publicat articole științifice în lucrări de specialitate, iar, în ultimii ani, i-au apărut volumele de proză scurtă: Realităţi paralele (2018) şi Lupoaica (2019) și romanul Marele vârtej.

      În volumul intitulat Sub semnul imperiului, recent ieșit de sub tipar, Ovidiu Mihalache analizează faptele istorice şi modul de gândire al marelui imperiu din est. Autorul caută resorturile, motivele și principiile care să-l conducă spre identificarea mentalităţii imperiale ruse. Un demers greu şi poate imposibil de finalizat, mai ales că mentalitatea tuturor popoarelor imperiale este ea însăşi greu de descifrat. Totuşi, consultând o vastă bibliografie, în limbile română şi engleză, analizând minuţios arhivele sovietice şi traducând documente inedite din limba rusă, Ovidiu Mihalache reuşeşte să scrie o carte deosebit de interesantă şi de atractivă pentru mai multe categorii de cititori, fie ei specialişti sau simpli pasionaţi de istorie contemporană.

      Sub semnul imperiului este o lucrare complexă, care surprinde prin originalitatea viziunii, prin comparaţiile între misiunile civilizatoare ale imperiilor. Autorul pune în oglindă misiunile asumate de către Imperiul Britanic și Imperiul Rusesc. Mai mult, analizează în detaliu misiunea panortodoxă pe care rușii și-au însușit-o și, mai ales, pretenția lor de a se considera A treia Romă. Ideea mentalităţii imperiale ruse este problematica centrală a volumului, dezvoltată pe cele trei instrumente pe care rușii le-au folosit în relația cu țările din est: panortodoxia (religia ca manifestare a atitudinii imperiale), panslavismul (etnicitatea ca pretext al atitudinii de frate mai mare) și bolșevismul (doctrina ca motiv al strangulării suveranităților naționale).

      Volumul, apărut la Editura Universitară București, începe cu o Prefață semnată de cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc și continuă cu un Argument, urmat de Introducere. Cartea cuprinde șapte capitole: I Imperialismul, II A treia Romă, III Instrumentul panslavismului, IV Instrumentul internaționalismului comunist, V Rusia și obsesia Mării Negre, VI România interbelică, VII Relația româno-rusă. Cocluziile au și ele un nume: De la mentalitatea imperială rusă la eurasianism prin sovietism. Volumul are la bază o bogată bibliografie generală şi de specialitate, la care se adaugă numeroase documente de arhivă şi periodice. Cartea este adresată atât specialiştilor în istorie modernă şi contemporană, cât şi tuturor celor pasionați de istorie.

       Ovidiu Mihalache încheie cartea cu următoarele cuvinte: „Există în cultura politică rusă un anumit filon care se îmbogăţeşte periodic, un filon al destinului mesianic, o cultură a importanţei geopolitice şi a măreţiei imperiale care neapărat trebuie să caracterizeze poporul rus. Fără îndoială că ruşii alcătuiesc un popor mare. Dar singura problemă pe care şi-o pun popoarele şi statele care au avut şi au relaţii cu Rusia este dacă acest popor este mare doar cantitativ sau şi calitativ. Desluşirea faptelor petrecute în estul Europei a stat mereu în atenţia majorităţii istoricilor contemporani, atât români, cât şi occidentali: a înţelege modul în care, în doar câteva decenii, Rusia a ajuns să domine politica mondială şi să ocupe efectiv o jumătate din Europa, ceea ce, de fapt, denotă o slăbiciune a marilor puteri europene care nu s-au putut opune efectiv valului ofensiv al Rusiei Imperiale.”

    Lansarea de carte s-a desfăşurat în condiţii de maximă siguranţă sanitară, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2. în conformitate cu actualele reglementări privind activităţile educative și culturale, cu măsurile impuse la nivel naţional de Guvernul României pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă sanitară a acestor activităţi.

 

 

 • 6 octombrie 2021

Centrul Național de informare și promovare a patrimoniului cultural vă dă întâlnire pe 7 octombrie la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în intervalul 14:00 – 16:00. Deschidem seria evenimentelor naționale cu un eveniment în două părți, care aduce în prim plan tema patrimoniului construit.

 

Vom trece în revistă primele produse și instrumente de informare destinate publicului larg ale Centrului, iar apoi vom explora patrimoniul construit al Constanței, așa cum a fost acesta documentat de echipa proiectului Constanța Multietnică, inclusiv prin intermediul unui nou produs editorial.

 

În prima parte a întâlnirii (14:00 – 15:00) vom dezvălui aplicația web și ghidul omonim Salva-Monument, o inițiativă a Fundației Pro Patrimonio, partener al Institutului Național al Patrimoniului în proiectul In-Herit-Centrul național de informare și promovare a patrimoniului cultural.

 

Salva Monument este un instrument online, în continuă actualizare, ce oferă orientare și acces la informația relevantă persoanelor, organizațiilor și comunităților din țară interesate de reabilitarea/ restaurarea unor clădiri istorice sau monumente arhitecturale din zone urbane și rurale.

 

 

În partea a doua (re)descoperim Constanța Multietnică așa cum este ea povestită și promovată în urma unui proiect-cercetare derulat de Institutul Național al Patrimoniului. Ne bucurăm să oferim constănțenilor, în premieră, cel mai recent produs al proiectului: o carte online care sumarizează rezultatele proiectului de valorificare şi promovare a obiectivelor arhitecturale aparținând variatelor comunităţi etnice prezente în oraşul Constanţa.

 

Proiectul Promovare şi valorificare turistică a patrimoniului multicultural din Constanţa (zona peninsulară) s-a concentrat pe obiective de arhitectură parținând comunităților prezente în oraș, cu precădere în zona Peninsulei, de la mijlocul secolului al XIX-lea, până la declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial.

 

Mai multe informații despre eveniment:

 

Evenimentul este unul hibrid: ne întâlnim la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Aula „Adrian Rădulescu“ (Piața Ovidiu nr. 12, Constanța), în limita locurilor disponibile, și online – înregistrare în sesiunea de Zoom webinar.

 

Pentru mai multe informații accesați link-ul: https://preview.mailerlite.com/d5v9t4/1789964257123637742/r8a7/

 • 6 octombrie 2021

 

 

MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA,

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN” BUCUREȘTI

 

și

 

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE CLASICĂ

AL UNIVERSITĂȚII DIN HEIDELBERG

 

 

au deosebita plăcere de a vă invita la prezentarea expoziției:

 

„Arheologie și politică: cele două narațiuni referitoare la monumentul Tropaeum Traiani între Adamclisi și Heidelberg”,

 

 

care va avea loc Miercuri, 6 octombrie 2021, între orele 10.00-18.00, în Constanța, la sediul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

Piața Ovidiu nr. 12, cu vernisajul în aula Adrian Rădulescu.

 

Alocuțiuni:

 

dr. Aurel Mototolea (managerul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, România)

 

dr. Polly Lohmann (curator al colecției de antichități a Universității din Heidelberg, Germania)

 

dr. Gabriel Mircea Talmațchi (cercetător, responsabil științific al șantierului arheologic Tropaeum Traiani, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, România)

 

 

 

 • 12 iulie - 15 noiembrie 2021

 

Proiect cultural

 

“Land[Map]. Digitizarea peisajului”

 

În perioada 12 iulie — 15 noiembrie 2021,

se derulează proiectul cultural “Land[Map]. Digitizarea peisajului”.

 

Proiectul este implementat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie ConstanțaAsociația Pro Noviodunum și Asociația Eurocentrica și este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.).

 

Detalii:

 

”În cadrul proiectului nostru cultural, ne-am propus să realizăm o digitizare a siturilor arheologice dobrogene dispărute prin abordări alternative, utilizând metode interdisciplinare, prin care să le facem cunoscute specialiștilor din domeniu, dar și publicului larg.

 

Prin procesul de digitizare a peisajului, se dorește o conservare digitală a acestuia, o cercetare aplicată și comparativă cu surse cartografice sau imagini satelitare, accesibilitatea online și de oriunde la patrimoniul european.

 

Digitizarea patrimoniului cultural și natural este un subiect tratat cu mare atenție la nivel național și european, prin care se urmărește atât conservarea și protejarea patrimoniului, cât și promovarea și dezvoltarea acestuia.

 

Diseminarea rezultatelor noastre se va face sub diferite forme: prin organizarea unei expoziții foto-documentare online, conferințe periodice organizate de membrii echipei, pentru a comunica publicului stadiul proiectului, metodele utilizate și rezultatele acestuia. Pentru a face cunoscute rezultatele cercetării noastre, vom organiza activități muzeale online cu elevii și tineri din județele Tulcea și Constanța.

 

În cadrul proiectului, au fost realizate vizite în teren, la situri din județele Tulcea și Constanța care necesită o digitizare a peisajului utilizând metode moderne.”

 

 (Manager proiect - dr. Aurel-Daniel STĂNICĂ)

 

 • 21 septembrie 2021

 

 „Tezaure arheologice din România. Rădăcini dacice și romane”

 

expoziție - eveniment

 

începând cu 1 octombrie 2021,

 

la  Museo Arqueológico Nacional de España │Muzeul Naţional de Arheologie din Madrid

 

vor fi expuse 835 de artefacte deosebit de valoroase din colecțiile Muzeul Național de Istorie a României  și a altor 38 de muzee din țară,

printre care și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

 • 10 septembrie 2021

 

Comunicat de presă

 

LANSARE DE CARTE

 

 

     Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează vineri, 10 septembrie 2021, ora 12, la Muzeul Cetății Histria, lansarea volumelor: PONTICA 53 (2020); Pierre Dupont, Ancient Lamps From Berezan. The Hermitage Collection, Supplementum VII, PONTICA 53 (2020) și Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, Tomis. Comentariu istoric și arheologic, Constanța, 2012 (reeditare 2021).

       Numărul 53 al revistei de specialitate Pontica, publicată anual de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, este dedicat memoriei specialiștilor plecați dintre noi în anul 2020: Alexandru Barnea, responsabil științific al șantierului dobrogean de la Adamclisi (Tropaeum Traiani), cercetător reputat în domeniul arheologiei, istoriei și epigrafiei romano-bizantine, Emilian Popescu, remarcabil epigrafist, autor al două importante corpora de inscripții greco-latine (IGLR - Inscripțiile grecești si latine din secolele IV - XIII descoperite în România, și ISM IV – Inscriptiones Scythiae Minoris. IV. Tropaeum-Durostorum-Axiopolis) și al unui mare număr de valoroase articole de specialitate, unele dintre ele publicate în paginile revistei constănțene, reper de bază al istoriografiei privitoare la creștinismul vest-pontic și Mihail Zahariade, responsabil științific al șantierului de la Murighiol (Halmyris), cercetător al antichității târzii la Dunărea de Jos. Volumul întrunește un număr de 30 de articole grupate în mai multe categorii tematice: Historica (studii referitoare la istoria creștină a spațiului danubiano-pontic), Archaeologica (secțiune cuprinzătoare, în care sunt tratate aspecte arheologice ale spațiului dobrogean sau care au interferat într-o anumită măsură cu acesta în preistorie, perioada greacă, cea romană, bizantină sau medievală timpurie), Epigraphica (publicarea de noi inscripții și reinterpretarea, reintegrarea în context a unora deja cunoscute), Nomismata (analiza unor aspecte legate de circulația monetară), Recensiones (recenzii ale unor volume de specialitate publicate recent) și In memoriam, capitol dedicat memoriei cercetătorilor dispăruți în anul 2020. Numărul 53 a fost tipărit în condiții grafice de calitate, într-un tiraj de 250 de exemplare, el urmând să fie disponibil și online, pe site-ul revistei sau în bazele de date din care aceasta face parte.

 

 

 

       Revista Pontica 53 se bucură și de un număr suplimentar, un volum de autor semnat de cercetătorul francez Pierre Dupont (ArAr Lab, Maison de l'Orient, Lyon), cu colaborarea lui Sergei Solovyov (Muzeul de Stat Ermitaj, Sankt Petersburg), care cuprinde o analiză minuțioasă a unei categorii ceramice de multe ori neglijată – opaițele ceramice cu forme deschise. Lotul analizat face parte din colecția muzeului Ermitaj și cuprinde o serie piese descoperite la Berezan, unde s-a dezvoltat în antichitate una dintre cele mai timpurii colonii grecești din nordul Mării Negre.

 •  9 iulie 2021
 •  24 iunie 2021

Comunicat de presă

Expoziția MAPPING THE BLACK SEA.

Marea Neagră în cartografia europeană

 

      Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța invită publicul iubitor de istorie și cartografie la vernisajul expoziției Mapping the Black Sea. Marea Neagră în cartografia europeană, care va avea loc joi, 24 iunie, orele 12.00, la sediul din Piața Ovidiu, nr. 12. Expoziția este organizată în cadrul proiectului Black Sea Archaeology, History and Culture Portal - ARHICUP (BSB867), finanțat prin programul „Joint Operational Programme for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument Black Sea Basin 2014-2020”, Axa prioritară 1.1. „Jointly promote of business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors”, care are ca parteneri Municipiul Nessebar, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

        Cea mai veche dovadă cartografică a coastei Mării Negre aparține antichității și este o hartă realizată pe piele, care se referă la perioada anilor 230-240 p.Chr. Aceasta a fost descoperită în timpul săpăturilor arheologice la cetatea Dura Europos de pe râul Eufrat, din Siria. Ea este anterioară așa-numitei Tabula Peutingeriana (secolul al IV-lea p.CHr.), un itinerar sau ghid produs de inginerii romani.

            Dezvoltarea comerțului și a navigației în bazinul mediteraneean, practicate, în principal, de orașele-state italiene Veneția, Genova, Ancona și Amalfi, a necesitat crearea portulanelor, care au descris porturile, conexiunile și distanțele dintre acestea și cele mai ușoare căi de acces. Cei mai renumiți maeștri ai hărților de navigație au fost Petrus Vesconte din Genova, Angelino de Delorto și Guillelmo Soleri din Mallorca. Prin urmare, atelierele producătorilor de hărți din Veneția, Genova, Pisa, Amalfi și Mallorca au stabilit bazele cartografiei europene moderne.

      Abraham Ortelius a fost printre primii europeni care au creat hărți istorice, inclusiv una a Mării Negre. Concepte ale coastei Mării Negre în secolele XVI-XVIII au apărut în lucrările multor cartografi europeni, în bresle de cartografi și ateliere. Printre producătorii de hărți, renumiți pentru realizările lor, se numără Nicolas și Guillaume Sanson, Guillaume de l’Isle, Johann Baptist Homann, Isaak Tirion și Johann van der Bruggen.

       Expoziția, ce va putea fi vizitată în perioada 24 iunie – 29 august 2021 la etajul al II-lea al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, prezintă, prin intermediul a 30 de postere, hărți și descrieri geografice care relevă că de-a lungul veacurilor au existat oameni cu spirit economic și științific – oameni de știință, marinari, ecleziaști, negustori și militari – care au depășit toate obstacolele și interdicțiile de dragul colectării, analizei și furnizării informațiilor și a cunoașterii, orientate mai puțin către credința umană și mai mult spre mintea umanistă.

   După vernisare, expoziția va fi prezentă și pe website-ul proiectului www.arhicup.com, unde îi invităm, pe cei care nu reușesc să ajungă la muzeu, să o acceseze, la secțiunea ”Activități”.

 

Press release

Exhibition MAPPING THE BLACK SEA.

The Black Sea in the European Cartography

 

      The Museum of National History and Archeology from Constanța invites the public who love history and cartography to the opening of the exhibition Mapping the Black Sea. The Black Sea in the European Cartography, which will take place on Thursday, June 24, at 12.00, at the headquarters in Ovidiu Square, no. 12. The exhibition is organized within the project Black Sea Archaeology, History and Culture Portal - ARHICUP (BSB867), funded by the program „Joint Operational Programme for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument Black Sea Basin 2014-2020”, Priority axis 1.1. „Jointly promote of business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors”, which has as partners the Nessebar Municipality, the Museum of National History and Archeology Constanța and the National Museum of History of Moldova.

       The oldest cartographic evidence of the Black Sea coast belongs to antiquity and is a map made of leather, which refers to the period 230-240 AD. It was discovered during archeological excavations at the Dura Europos fortress on the Euphrates River in Syria. It predates the so-called Tabula Peutingeriana (4th century AD), an itinerary or guide produced by Roman engineers.

       The development of commerce and navigation in the Mediterranean basin, carried out mainly by Italian city states of Venice, Genoa, Ancona, and Amalfi,required the creation of portolans, which described the ports, connections and distances between them and the easiest access routes. The most renowned masters of navigational charts were Petrus Vesconte from Genoa, Angelino de Delorto and Guillelmo Soleri from Majorca, among others. Hence map-makers’ workshops in Venice, Genoa, Pisa, Amalfi and Majorca established the foundations of modern European cartography.

        Abraham Ortelius was among the first Europeans to create historical maps, including one of the Black Sea. Conceptions of the Black Sea Coast in the 16th–18th centuries appeared in the works of many European mapmakers, cartographers’ guilds and workshops. Famous map-makers notable for their achievements include Nicolas and Guillaume Sanson, Guillaume de l’Isle, Johann Baptist Homann, Isaak Tirion, and Johann van der Bruggen.

        The exhibition, which can be visited between June 24 and August 29, 2021 on the second floor of the Museum of National History and Archeology in Constanța, presents, through 30 posters, maps and geographical descriptions that show that over the centuries there have been people with an economic and scientific spirit - scientists, sailors, clergy, merchants and the military - who have overcome all obstacles and prohibitions for the sake of collecting, analyzing and providing information and knowledge, less oriented towards the human faith and more towards the humanist mind.

     After the opening, the exhibition will be present on the project website www.arhicup.com, where we invite those who fail to get to the museum, to access it, in the "Activities" section.

 

 

 

      Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța folosește scanerul 3D Artec Leo pentru digitalizarea 3D a obiectelor antice de artă, vestigiilor ceramice, statuare, epigrafice și numismatice aflate in patrimoniul sau.

 

       Achiziționat în cadrul proiectului cultural ARHICUP - Black Sea Archaeology, History and Culture Portal, scannerul 3D portabil va fi folosit pentru evidența, conservarea și popularizarea patrimoniului istoric și arheologic al României în randul publicului larg. Proiectul  ARHICUP, dezvoltat în parteneriat cu Municipalitatea din Nessebar (Bulgaria) și Muzeul Național de Istorie al Modovei (Republica Moldova) iși propune promovarea turismulului arheologico-cultural al regiunii, prin prezentarea bogatelor comori ale patrimoniului într-un mod coerent și folosindu-se de tehnologii web avansate.

 

Pentru detalii accesați link-ul: https://stirileprotv.ro/s/p-muzeul-de-istorie-si-arheologie-din-constanta-foloseste-scanerul-3d-artec-leo-pentru-digitalizarea-obiectelor-de-arta.html

 

 •  18 iunie 2021

 

JUCĂRII DIN ANTICUL TOMIS

expoziție online

 

                    Dragi copii, cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă prezintă expoziția online „Jucării din anticul Tomis”.

 

               Aceasta reunește câteva dintre jucăriile găsite în raza orașului Constanța, vechiul Tomis, care au fost realizate de meșteri pricepuți în secolele II-III d.Hr., adică acum aproape 1800 de ani.

 

                Dacă doriți să le vedeți în realitate, ele vă așteaptă la etajul 1 al muzeului din Piața Ovidiu nr. 12.

 

 

 •  18 - 19 - 20  iunie 2021

Comunicat de presă

 

           Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) organizează în perioada 18-20 iunie o serie de evenimente dedicate celebrării Zilelor Europene ale Arheologiei. Sunt astfel programate o serie de activități în care vor fi angrenați elevi ai școlilor generale partenere.

 

            Ziua de vineri, 18 iunie 2021, este dedicată expoziției online “Jucării din anticul Tomis”, acțiune ce va putea fi urmărită pe platformele de socializare și pe pagina oficială MINAC. Vor putea fi admirate și studiate cele mai interesante piese de patrimoniu, de acest tip, descoperite în ultimul secol pe siturile arheologice ale Dobrogei.

 

             Sâmbătă, 19 iunie, la sediul MINAC din Piața Ovidiu nr.12, Constanța, sunt programate în intervalul orar 10.00 - 16.00, ateliere de desen, de pictură și de modelaj, elevii urmând să aibă ca modele obiecte de patrimoniu din expoziția de bază. De asemenea, aceștia vor vizita expoziția permanentă a Muzeului, sub îndrumarea personalului muzeal, al voluntarilor și al studenților Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității “Ovidius” Constanța.

 

            Duminică, 20 iunie, atelierele de creație se vor desfășura la Complexul Muzeal „Tropaeum Traiani”, punctul Muzeu, localitatea Adamclisi. În afara atelierelor de desen, pictură și modelaj, în această locație  se vor organiza suplimentar două ateliere demonstrative, de prelucrare a osului și de prelucrare a metalului.

 

              Atât sâmbătă, cât și duminică, la evenimentele organizate de către MINAC vor participa și colaboratorii instituției, asociațiile culturale de reenactment “Tomis” și “Historia Renascita”. Membrii acestora vor prezenta elevilor veșmintele, armele, armurile și uneltele folosite în urmă cu aproape două milenii de către daci și romani.

 

Activitățile derulate de către MINAC, cu ocazia celebrării Zilelor Europene ale Arheologiei, se vor desfășura cu respectarea măsurilor de protecție anti-pandemice.

 

 

 •  12 iunie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

 

        În data de 12 iunie 2021, între orele 17:00 – 23:00, în cadrul evenimentului cultural internațional „Noaptea Muzeelor”, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța invită publicul larg să viziteze expoziția sa de bază, bogat populată cu mărturii ale civilizațiilor care care au locuit de-a lungul timpului pe teritoriul dobrogean.

 

         Manifestare de amploare inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, „Noaptea Muzeelor” este un eveniment de succes european desfășurat la nivel internațional și aflat anul acesta la a 17-a ediție.

 

         Teoretic, evenimentul este sărbătorit anul acesta, în toată Europa, în data de 3 iulie. Din cauza situației pandemice actuale, unele țări au stabilit date diferite de organizare care țin cont de evoluția diferită a situației în fiecare țară în parte și de măsurile propuse pentru sectorul cultural. Pentru România, Rețeaua Națională a Muzeelor din România a ales, în premieră, să propună o dată diferită față de cea oficială – 12 iunie 2021.

 

     Personalul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și colaboratori de la Asociația Culturală „Tomis” și Asociația „Historia Renascita”, costumați în daci și romani, vor ghida pașii vizitatorilor printre piese de patrimoniu de mare interes artistic și istoric, obiecte utilizate de strămoșii noștri în viața de zi cu zi, uniforme școlare din perioada comunistă și alte categorii de bunuri culturale.

 

          Expoziția De la Cavalerul Trac la Sfântul Gheorghe – Iconografia eroică: arhetipul eroului și sfântului va rămâne deschisă special pentru acest eveniment. Reliefurile de epocă romană, precum și icoanele inspirate după cele din secolele XVIII și XIX pot fi admirate la al doilea etaj al muzeului.

 

          Deoarece dragostea pentru istorie se cultivă de la vârste fragede, la intrare, copiii vor fi întâmpinați cu surprize. De asemenea, vor putea admira jucării de odinioară.

 

Precizăm că vizitarea se va face în conformitate cu normele sanitare în vigoare, iar ora 23 este ora intrării ultimului vizitator, intrarea fiind gratuită. De asemenea, din două în două ore vor fi făcute pauze de igienizare de câte 30 minute.

 

Vă așteptăm cu drag!

 

 •  25-28 mai  2021

 

 

          Astăzi, 25 mai a.c., în contextul Săptămânii culturale "De la Italica la Tomis", eveniment organizat sub patronajul Consulatului General al României la Sevilla în colaborare cu Primăria oraşului Santiponce, a debutat evenimentul cultural „El arte y el urbanismo a las fronteras de la romanidad: de Itálica a Tomis” (25-27 mai 2021).

           Principalul obiectiv al evenimentului cultural îl reprezintă schimbul de bune practici în domeniul proiectelor culturale și al activității științifice dintre Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Complexul Arheologic Italica şi Muzeul Municipal Fernando Marmolejo.

           În acest sens, în perioada 24-28 mai a.c., la invitaţia Consulatului General al României la Sevilla, o echipă de specialiști condusă de directorul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa se află la Sevilla/Santiponce pentru a împărtăşi cu omologii spanioli, experienţa lor instituţională în implementarea proiectelor culturale şi ştiinţifice, în domeniu.

           În prima  parte a zilei, echipa de specialiști din România a avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii celor două muzee din Santiponce implicate în acest eveniment. Principalele subiecte abordate în cadrul discuţiilor s-au axat pe tematica accesării de fonduri naționale și comunitare și implementarea proiectelor culturale și științifice.

           În cea de a doua parte a zilei, echipele de specialiști participanţi la evenimentul cultural au vizitat complexul arheologic Itálica.

 

Această primă zi a evenimentului cultural s-a finalizat cu o vizită la sediul Consulatului General al României la Sevilla.

 

Accesați pentru detalii site-ul muzeului: https://www.minac.ro/activitate-culturala.html

 

          În data de 27 mai a.c. s-a desfăşurat conferinţa "Artă şi urbanism la frontierele romanităţii”, marcând finalizarea seriei de evenimente ştiinţifice şi culturale organizate în cadrul activității culturale ”De la Italica la Tomis”.

           Au conferențiat Antonio Caballos Rufino, Jose Beltran Fortes și Jose Manuel Rodriguez Hidalgo, profesori de istorie antică și arheologie din cadrul Universității din Sevilla, din partea MINA Constanța prezentând comunicări specialiștii Valentina Voinea, Irina Sodoleanu și Aurel Mototolea.

          Intervențiile au avut ca teme centrale ascensiunea lui Marcus Ulpius Traian, de la general în armata imperială la împăratul Caesar Nerva Traian Augustus, arta sculpturală urbană în Tomis și Italica, mozaicul din Tomis, precum și ipostazele feminităţii în lumea romană.

Muzeograful Laurențiu Cliante a prezentat posibilitatea reconstruirii universului antic prin intermediul arheologiei virtuale, dar și realizarea de modele tridimensionale ale unor piese originale aflate în patrimoniul celor trei muzee implicate.

           Prezenta activitate culturală a reprezentat un prim pas al colaborării, atât în plan ştiinţific, cât şi cultural, al muzeelor implicate în proiect (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Complexul Arheologic Italica şi Muzeul Municipal Fernando Marmolejo), concluziile desprinse pe parcursul celor trei zile de activitate fiind concentrate pe identificarea unor viitoare proiecte/colaborări atât ştiinţifice, cât şi culturale, între partenerii români şi spanioli.

 

Detalii despre proiect pe site-ul muzeului: https://www.minac.ro/activitate-culturala.html

 

 •  21 mai 2021

 

21 mai - Sfinții Împărați Constantin și Elena.

 

 

         Ziua de nume a orașului nostru.

 

        Vechiul Tomis, întemeiat în secolul  IV a.Chr., a primit, în secolul IV p.Chr., un nou nume, Constantia sau Constantiana.

 

        Se   presupune   că   acesta   provine   de   la  Iulia   Flavia   Constantia,  sora   vitregă,   dar preferată,   a   împăratului   creștin   Constantin   cel   Mare   (306 p. Chr.-337 p. Chr.),   soţie   a   co-împăratului Licinius. De altfel, împăratul construiește în urbea tomitană un cartier, numit, în cinstea surorii sale, Constantiana.

 

       O   altă   supoziție   este   legată   de   Flavia   Maxima   Constantia,   fiica   postumă   lui Constantius II (337-361) şi nepoată a lui Constantin cel Mare, soţie a împăratului Graţian.  În timpul ocupației otomane, orașul s-a numit Kiustenge. Revenirea   Dobrogei   la   Țară,   marchează   și   revenirea   la   numele   creștin   al   urbei, Constanța, și începutul dezvoltării sale.

 

Să trăieşti cu numele, Constanţa noastră!

 

dr. Lavinia Dumitrașcu

 

 

 

 

 

 

 

 •  9 mai 2021

9 MAI - TRIPLĂ ANIVERSARE

 

         Sărbătorim, azi, 3 momente importante din istoria României și a lumii.

 

Ziua Independenței României – 9 mai 1877

Pe 9 mai 1877, în Camera Deputaților a Parlamentului român, Mihail Kogălniceanu citea Proclamația de independență a României, pronunțând cuvintele care s-au înscris, pentru totdeauna, în cartea de istorie a poporului român: „Suntem independenți. Suntem națiune de sine stătătoare”. După aceste cuvinte, deputații au votat o moțiune prin care luau act că „rezbelul între România și Turcia, cu ruperea legăturilor noastre cu Poarta și independența absolută a României au primit consacrarea lor oficială”, moțiune votată și de Senat. Drept urmare, tributul datorat Porții a fost direcționat spre armată.

Acestea au fost cuvintele lui Kogălniceanu: „Suntem independenți. Suntem națiune de sine stătătoare”. Armata română s-a văzut angrenată într-un război ruso-turc, pe care noi îl numim Războiul de Independență. Și, da, cuvintele lui Kogălniceanu au fost completate cu sângele românilor curs pe toate câmpurile de luptă, pentru a le întări prin merit, la Grivița, Vidin, Rahova, Smârdan etc.

Deși România se afla în tabăra învingătorilor, Marile Puteri i-au recunoscut destul de greu independența, în ciuda luptei oamenilor politici români. Una dintre consecințe: România pierde cele 3 județe din sudul Basarabiei – Cahul, Bolgrad și Ismail - și primește Dobrogea.

 

Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial - 9 mai 1945

Cea mai cumplită conflagrație a lumii (1939-1945), care s-a vrut, inițial, „război fulger”, a implicat majoritatea statelor lumii, peste 100 de milioane de oameni și a fost cel mai întins război din istoria lumii.

Luptele celui de-al Doilea Război Mondial au încetat pe 8 mai 1945, la 23:01, ora Berlinului, iar, după ora Moscovei, pe 9 mai, era ora 1:01.

Se punea, astfel, capăt pierderii de vieți omenești pe front și în spatele acestuia, distrugerilor, lagărelor de exterminare, holocaustului.

A urmat o nouă împărțire a lumii și a sferelor de influență, cu tot ce a derivat din acestea. România, deși aflată în tabăra învingătorilor, a rămas mai mică decât „România Mare” care intrase în război.

 

Ziua Europei Unite 9 mai

În 1950, pe 9 mai, ministrul de Externe francez, Robert Schuman, a ținut o proclamație la Paris, în care propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să excludă, pentru totdeauna, posibilitatea izbucnirii unui nou război între statele Europei. În acest sens, milita pentru crearea unei instituții europene care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel, materia fundamentală într-un conflict militar. Se adresa marilor puteri care se confruntaseră în utima conflagrație mondială. Un an mai târziu, această propunere se materializa. Declarația lui Robert Schuman este considerată piatra de temelie a Uniunii Europene.

Simbolurile Uniunii Europene sunt: steagul cu cele 12 stele, imnul, deviza „Unitate în diversitate”, moneda unică – euro - și ziua de 9 mai.

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene.

 

dr. Lavinia DUMITRAȘCU - MINAC

 

 

 •  6 mai 2021

 

 

LANSARE DE CARTE

 

 

Nuredin Ibram,

 

Spiritualitate tătară3 volume

 

 

 

 

JOI, 6 MAI 2021, ORA 15.00

 

MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA

AULA „ADRIAN RĂDULESCU”

 

 

 

 

 

 

 

Prezintă:

    dr. Sorin Marcel Colesniuc

    dr. Lavinia Dumitrașcu

 

 

 

 

 

 •  23 aprilie 2021

 

Să colorăm și să pictăm!

 

Dragi copii, alături de Cora City Park, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă invită, în perioada

19 aprilie – 16 mai,

să dați farmec exponatelor din muzeu.

 

Colorați, pictați și descoperiți talentul anticilor!

 

Desenele se găsesc la Cora City Park, Serviciul Clienți. Solicitați planșa dedicată grupei voastre de vârstă: 3-5 ani sau 6-9 ani. După ce le-ați decorat, returnați-le pentru a intra în concurs.*

 

Iar dacă vreți să admirați obiectele în realitate, vă așteptăm la muzeu, în Piața Ovidiu nr. 12.

La Cora City Park și la muzeu este distractiv!

 

 

* Dragi părinți și tutori, vă rugăm să completați acordul aflat pe spatele planșei, înainte de a preda lucrarea la Serviciul Clienți. Vă mulțumim!

 

 

 

 •  23 aprilie 2021

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța este, în perioada

 

 

23 aprilie - 23 mai 2021,

 

gazda  expoziției

 

„De la Cavalerul Trac la Sfântul Gheorghe –

 

Iconografia eroică: arhetipul eroului și sfântului”.

 

 

În cadrul acestui eveniment sunt prezentate icoane ale marelui martir creștin, care „ reproduc, reinterpretează sau sunt inspirate din iconografia transilvăneană a secolelor  XVIII-XIX”, cât și reliefuri antice de epocă romană (sec. II - III p. Chr.).

 •  15 aprilie 2021

 

Bine ați venit la prima expoziție online dedicată tinerelor talente, organizată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța!

 

Muzeul este un loc al învățării, dar și un loc unde imaginația, frumosul și istoria se împletesc pentru a genera experiențe memorabile. Obiectele expuse reflectă priceperea creatorilor, evenimente din viața lor, emoții. Istoricii au datoria să identifice toate acestea și să găsească modalități diferite pentru a le transmite publicului.

 

Dar, spun copii, ceea ce pierd specialiștii din vedere este faptul că piesele din muzeu au o viață a lor, care se manifestă când nimeni nu le privește. Să fie oare adevărat? Pentru a ne convinge, am lansat o provocare elevilor din școala generală: să surprindă prin desen și pictură momentul în care obiectele expuse prind viață și ies din vitrinele muzeului.

 

Vă invităm să admirați lucrările copiilor și să vă lăsați imaginația să zboare alături de a lor. Veți constata că lumea privită din această perspectivă este mult mai colorată și mai veselă.

 

 

 

Vezi  mai mult

 

 •  5 aprilie 2021

 

 

Dragi copii,

 

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă oferă posibilitatea de a vă exersa cunoștințele de istorie prin completarea unor cuvinte încrucișate. Materialele, colorate și cu un design vesel....

 

 

 

 

 

 

Vezi  mai mult

 

 •  18 martie - 18 aprilie 2021
 •  1 martie 2021

Anghel Saligny vine acasă...la Constanța.

 

Printr-o expoziție foto-documentară.

Va fi găzduită la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

în perioada 1-15 martie.

Vă așteptăm!

VERNISAJ EXPOZIŢIE FOTO-DOCUMENTARĂ

„ÎN LUMINA CULTURII - OPERA LUI ANGHEL SALIGNY”

 

              Luni, 1 martie 2021, ora 14.00, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Aula „Adrian Rădulescu", va avea loc vernisajul expoziţiei foto-documentare „În lumina culturii - opera lui Anghel Saligny". Evenimentul este realizat sub egida Bibliotecii Academiei Române, de Asociaţia  pentru educaţie socio-emoţională Combat Stress RO din Bucureşti, în cadrul proiectului naţional „Valori şi modele naţionale în educaţia românească", în colaborare cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Muzeul Portului Constanţa, Muzeul CFR Bucureşti, Casa de Cultură „I.D. Chirescu" Cernavoda, Societatea Naţională a Sării SALROM - Sucursala Târgu Ocna, Asociaţia Psiterra din Iaşi şi Televiziunea ACUM TV - Bacău.

      Anghel Saligny este prezent la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, în perioada 1-15 martie 2021, cu schiţe ale teledinamicului de la Târgu Ocna, cu imagini ale Podului de la Cernavodă, Pavilionului regal din Portul Constanţa şi ale silozurilor din porturile Constanţa, Galaţi şi Brăila.

        Vă vor aminti poveştile Podului Carol I de la Cernavodă, Cuibului Reginei, Tunelului Anghel Saligny Palas-Constanţa şi despre scrisori din Colecţia de Manuscrise a Academiei Române, lt. colonel (r) Cornelia Prioteasa - preşedintele Asociaţiei pentru educaţie socio-emoţională „Combat Stress RO", curatorul evenimentului, Lavinia Dumitraşcu - cercetător la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, ing. Mircea Dorobanţu - director al Muzeului CFR, George Varsami - custode al Muzeului Portului Constanţa, Cristian Cealera - Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

        „Noi ne afiliem, prin aceste reconsiderări, decupării din trecut a unor imagini şi poveşti obiectuale, care, prin ele însele, ne oferă ocazii de a ne lega şi a construi identităţi cu apartenenţă românească profundă. Din perspectiva psihologiei narative, noi putem să le definim ca o poveste a vieţii noastre, noi îmbogăţim poveştile prin aceste dovezi, îmbogăţim acest conţinut identitar pe care îl oferă recuperarea, reamintirea şi sărbătorirea acestor poveşti de perenitate, care sunt de valoare universală, nu doar naţională

      Avem nevoie, tocmai în această perioadă în care noi suntem supuşi unor situaţii de incertitudini, cum este cea pandemică, de certitudinile istorice, de certitudinile unor realizări ale acestor antemergători ai noştri. Merităm poveştile care au valoare!", a afirmat conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici, preşedintele Asociaţiei Psiterra din Iaşi, la lansarea acestui proiect la Biblioteca Academiei Române.

 •  22 februarie 2021

 

 

Concurs ONLINE

 

Hai să desenăm, să colorăm și să pictăm!

 

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

lansează o provocare elevilor din școala generală.

 

Ne-ai vizitat? Ce ți-a plăcut cel mai mult?

Să fie Glykon, șarpele fantastic sau Fortuna, grațioasa zeiță? Poate un opaiț, ori frumoasele amfore grecești?

 

Provocarea noastră este următoarea: dă culoare obiectului preferat! Lasă-ți imaginația să creeze figuri haioase, originale!

 

 

 

 

 

 • 18 ianuarie - 27 februarie 2021

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

ÎN LUMINA CULTURII - OPERA LUI ANGHEL SALIGNY

 

Vernisaj expoziție foto-documentară

 

       Joi, 18 februarie 2021, ora 12.00, la Muzeul AXIOPOLIS Cernavodă, județul Constanța, va avea loc vernisajul expozitiei foto–documentare itinerante „In lumina culturii - opera lui Anghel Saligny”.

 

       Evenimentul este organizat, sub egida Bibliotecii Academiei Române, de Asociația pentru educație socio-emoțională Combat Stress RO, în colaborare cu Casa de Cultură „I.D. Chirescu” Cernavoda, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Portului Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Constanța, Asociația Culturală „Tomis”, Societatea Națională a Sării SALROM – Sucursala Târgu Ocna, Asociația Psiterra din Iași și Televiziunea ACUM TV – Bacău.

 

        Expozița face parte din proiectul național „Valori și modele naționale în educația românească”, care a debutat la Biblioteca Academiei Române, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, în 15 ianuarie 2021, și va continua în șase orașe din țară - Cernavodă, Constanța, Galați, Brăila și Târgu Ocna, Iași, localități în care marele inginer și inventator român a realizat cele mai reprezentative construcții cu valoare de patrimoniu.

 

„Această expozitie, în care vom putea viziona documente de patrimoniu - între care șase imagini unicat de la construirea Podului Carol I, aflate în colecția Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, mesajul Regelui Carol I care a fost zidit la temelia piciorului stâng al podului ce îi poartă numele, schițele Teledinamicului de la Salina Targu Ocna - ne va prilejui o întâlnire de suflet cu o mare personalitate a acestei țări, inginerul-inventator Anghel Saligny, și ne oferă ocazia să îndeplinim o datorie pe care o avem ca un testament mut, scris sub semnul istoriei, credinței si valorilor românești”. (Lt. col. (r) Cornelia Prioteasa, președintele Asociatiei pentru educație socio – emoțională  „Combat Stress Ro” - curatorul proiectului.)

 

 • 22 ianuarie 2021

 

 

EXPONATUL LUNII

IANUARIE 2021

 

OPAIȚ CERAMIC BILYCHNIS

(sec. I - II p. Chr.)

 

 

 

 

          Piesa prezentată este un opaiț bilychnis (cu două ciocuri) ce a fost descoperită de către arheologul dr. Constantin Chera în urma unor săpături de salvare în necropolele Tomisului.

 

                 Din punct de vedere cronologic se încadrează în intervalul cuprins între secolul I p.Chr și primele decenii ale secolului al II-lea p.Chr. Lampa se păstrează în stare foarte bună și a fost modelată din pastă semifină de culoare cărămizie-deschis vopsită pe partea

superioară cu angobă roșie-cărămizie.

 

           Opaițul, destul de masiv, cu două ciocuri triunghiulare mărginite de volute puternic răsucite, este foarte asemănător pieselor din bronz. Două măști teatrale sunt dispuse între orificiul de ardere și bordura decorată cu ove. Cele două măști înlocuiesc inelele de agățare de la lămpile din bronz. Discul concav este decorat cu o rozetă din centrul căreia pornește vertical ansa, modelată în formă de tijă în vârful căreia se află un inel canelat. Baza circulară, mărginită de o nervură, prezintă mai multe cercuri concentrice.

 

 

Accesați site-ul muzeului, pentru detalii: https://www.minac.ro/exponatul-lunii---ianuarie-2021.html

 • 19 ianuarie 2021

 

 

ANALELE DOBROGEI

SERIA A III-A, AN II/2020, NR. 1

 

100 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR

 

 

      Centenarul revistei „Analele Dobrogei”, marcat în anul 2020, a readus în atenția peisajul publicistic dobrogean această prestigioasă revistă de cultură, care  abordează o paletă variată de teme științifice și culturale.

          Inițiată de Societatea Culturală Dobrogeană, revista prezenta încă din primul său număr, printr-un preambul semnat de către Ioan N. Roman, obiectivele culturale pe care Societatea și le propusese:

   Un grup de intelectuali din Constanţa - profesori, magistraţi, avocaţi, ingineri, medici etc. - a hotărât înfiinţarea unei Societăţi numită Societatea Culturală Dobrogeană pentru a promova studiul ştiinţific al trecutului şi prezentului dobrogean, răspândind în cercuri cât mai largi aceste cunoştinţe prin ajutorul unei reviste, prin organizarea de conferinţe, şezători şi excursiuni, prin înfiinţarea de biblioteci şi prin fondarea unui muzeu regional dobrogean. (...) Din programul ce ne-am propus, îndeplinim astăzi primul punct: Revista. Ea va apare, deocamdată trimestrial, sub titlul Analele Dobrogei şi sub direcţiunea d-lui profesor Constantin Brătescu, membru corespondent al Academiei Române, a cărui activitate în tot ce se referă la Dobrogea e îndeobşte cunoscută şi al cărui nume singur e o bună chezăşie de metodă şi competenţă ştiinţifică”.

       Revista a înscris în paginile ei un număr însemnat de colaboratori de prestigiu, mai cu seamă în domeniile ştiinţei, acordând însă, în acelaşi timp, o atenţie susţinută problemelor culturale, ca şi literaturii și folclorului dobrogean. Totodată,  revista s-a bucurat constant și de susținere din partea autorităților publice (Prefectura și Primăria), dar și a unor instituții private (Bănci și societăți comerciale), prin acordarea de subvenții. Mutațiie politice survenite în perioada 1939-1940, generate de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și regimul comunist ce a urmat, au făcut imposibilă apariția în continuare a acestei reviste.

       Numele și parte din programul „Analelor Dobrogei” va fi reluat prin apariția noii serii, cu același titlu, în  anul 1995. Colegiu redacțional, compus din cercetători avizați ai culturii și civilizației dobrogene, precum Adrian Rădulescu, Enache Puiu, Doina Păuleanu, Octavian Georgescu, Actuan Murat, Gavrilă Simion ș. a., a afirmat  atunci necesitatea „continuării eforturilor științifice și culturale de altă dată, de aprofundare a trecutului istoric, de analiză a problemelor economice, demografice, ecologice, culturale etc., cu care ne confruntăm în zilele noastre.” Noua serie a reunit următoarele apariții editoriale: Analele Dobrogei an I, nr.1(1995); an II, nr.1 (1996); an III, nr.1 (1997), an IV, nr. 1 (1998); an V, nr. 1, 2 (1999); an VI, nr.1 (2000); an VII, nr. 1 (2002); an VIII, nr. 1 (2005), an IX (2006-2008); an X-XIII (2009-2012).

         După o întrerupere de șapte ani, în 2019 a fost lansată seria a III-a a revistei „Analele Dobrogei”, an I, nr.1. Noul Colegiu de redacție, compus din Sorin Marcel Colesniuc, Lavinia Dumitrașcu, Delia Cornea, Corina Apostoleanu, Constantin Cheramidoglu și Florin Anghel, și-a propus o apariție ritmică a revistei, precum și integrarea acestei volum în câmpul istoriografic național, răspunzând noilor cerințe științifice. Primul volum al celei de-a treia serii a reunit 23 de contribuții, precum și o secțiune dedicată recenziilor.

        La finalul anului 2020 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a reușit să editeze volumul „Analelor Dobrogei”, an II, nr. 1, prin care am dorit să marcăm împlinirea a 100 de ani de la apariția primului număr al revistei. Volumul este structurat pe două mari capitole: Dobrogea în secolele XIX-XX și România în secolele XIX-XX,  însumând 15 contribuții științifice. Chiar în debutul volumului, un studiu realizat de doamnele Angela-Anca Dobre și Luminița Stelian (Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța) abordează evoluția prestigioasei reviste în perioada 1920-2020 și importanța ei în dezvoltarea și îmbogățirea câmpului istoriografic și publicistic dobrogean. Un al doilea studiu dedicat acestei aniversări a fost realizat de doamna Delia Cornea și aduce mărturii din arhive privind rolul lui Constantin Brătescu nu numai în inițierea și apariția anuală a revistei în perioada interbelică, ci și în re/organizarea Muzeului regional al Dobrogei la începutul anilor '30, ca director onorific, fapt ce legitimează continuarea publicării revistei sub egida muzeului constănțean.

          Tot în prima parte se regăsesc studii deosebit de interesante privind problematica Canalului Dunăre-Marea Neagră (semnat de Olivia Rotaru, Muzeul Cernavodă); Chestiunea Dobrogei în relațiile româno-ruse, perioada 1878-1945 (studiu întocmit de Constantin Cheramidoglu, membru al Societății de Științe Istorice Constanța); evoluția Gării Maritime Constanța este ilustrată într-un amplu articol de George Varsami, custodele Muzeului Portului, în vreme ce studiul doamnei Delia Cornea redă povestea statuilor regale din Dobrogea de Sud, repatriate în toamna anului 1940, printre care se află și bustul Reginei Maria, amplasat în centrul orașului Constanța. Nu lipsesc nici contribuții științifice ce tratează problematica instalării și evoluției regimului comunist în Dobrogea (Valentina-Maria Enache) sau represiunea comunistă, care a fost resimțită din plin în acest spațiu. În acest sens, dl. Adrian Nicolae Petcu (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securiității) reconstituie biografiile a 36 de clerici ortodocși constănțeni, care au avut de suferit persecuțiile și prigoana comunistă. Ultima parte a volumului cuprinde și două studii foarte valoroase privind perspectivele cercetării etnografice moderne în spațiul multicultural dobrogean, semnatare fiind doamna Iuliana Titov (Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea) și doamna Cerasela Dobrinescu (Muzeul de Artă Populară Constanța).

         Partea a doua a acestui volum aniversar cuprinde o serie de contribuții, ce abordează diferite teme de istorie regională și națională, așa cum este cazul articolului semnat de Cristian Constantin cu privire la activitatea companiilor de navigației franceze în regiunea Dunării de Jos; anul 1940 și problematica strămutării refugiaților din Cadrilater în județul Gorj (autor Dumitru Valentin Pătrașcu);  începuturile politizării și destructurării Armatei Române după 6 martie 1945, sub presiunile noului regim comunist (studiu elaborat de Marius Motreanu), relațiile  diplomatice româno-polone din primii ani ai regimului comunist și căile lor de manifestare (studiu semnat de Florin Anghel, Facultatea de Istorie și Științe Politice Constanța). De asemenea, sunt incluse și studiul de caz privind Biserica din Vința (județul Alba), realizat de Adrian Stoia (Muzeul Astra Sibiu), precum și studiul de caz ce prezintă activitatea primei femei din România ziarist-profesionist, Aida Vrioni (semnat de Monica Negru, Arhivele Naționale ale României).

         Prin varietatea tematică abordată, noul număr al Revistei „Analele Dobrogei” lansat astăzi, 15 ianuarie 2021, se adresează în egală măsură specialiștilor din varii domenii, cât și unui public larg, continuând astfel o tradiție începută cu o sută de ani în urmă.

 

    Editor număr: muzeograf dr. Delia Cornea

 

    Acum puteți accesa și descărca de pe site-ul muzeului, colecția revistei „Analele Dobrogei”, în format pdf, folosind linkul:

  https://www.minac.ro/publicatii.html

 • 15 ianuarie 2021

 

 

 

 

              Sub semnul Zilei Culturii Naționale, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează vineri, 15 ianuarie 2021, lansarea volumului

 

„Analele Dobrogei”,

seria a treia,

an II/2020, nr. 1.

 

             Volumul ce va fi prezentat marchează împlinirea a 100 de ani de la apariția primului număr al „Analelor Dobrogei”, cea mai importantă revistă dobrogeană de cultură din perioada interbelică. Numărul reunește studii ce vizează diferite aspecte ale evoluției cultural-istorice a Dobrogei, precum și relevarea importanței pe care această provincie o are în spațiul național românesc.

 

               În condițiile pandemiei Covid-19, evenimentul va avea loc ONLINE, vineri, 15 ianuarie 2021, ora 13.00, pe platforma ZOOM.

 

 • 14 ianuarie 2021

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

     Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sărbătorită, în fiecare an, pe 15 ianuarie, Asociația pentru educație socio-emoțională Combat Stress RO și Asociația Psiterra - Iași, în calitate de inițiatori, în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Portului Constanța, Societatea Națională a Sării SALROM - Sucursala Târgu Ocna, Direcția de Cultură Cernavoda, Televiziunea ACUM TV – Bacău, realizează proiectul cultural

 

Valori și modele naționale în educația românească

ÎN LUMINA CULTURII - OPERA LUI ANGHEL SALIGNY

 

      Proiectul se va desfășura în perioada 15-31 ianuarie 2021, printr-o serie de activități care vor lega tematic șapte orașe din țară - București, Iași, Constanța, Cernavodă, Galați, Brăila și  Târgu Ocna, locuri în care marele inginer și inventator român a realizat cele mai reprezentative construcții cu valoare de patrimoniu.

 

      Obiectivul proiectului este acela de a promova valorile românești în societatea noastră și, în mod special, în educația generațiilor tinere, cu scopul de a menține în memoria socială imaginea marilor personalități care au contribuit la construirea României Moderne și a civilizației sub semnul istoriei, credinței, tradițiilor, valorilor și modelelor culturale românești.

 

       Astfel, pe 15 ianuarie 2021, la Biblioteca Academiei Române, va fi vernisată o expoziție foto-documentară itinerantă și organizat un webinar dedicat realizărilor marelui inginer și inventator român român Anghel Saligny.

 

PROGRAM WEBINAR

Mesaje de salut:

- Lt.col. (r) Cornelia PRIOTEASA – președinte al Asociației pentru educație socio-emoțională COMBAT STRESS RO

- conf. univ. dr.  Ovidiu GAVRILOVICI - președinte al Asociației PSITERRA – Iași

 

1. Alina SAVA – director al Centrului de Informare și Promovare Turistică Cernavodă

Personalitatea lui Anghel Saligny

 

2. dr. Lavinia DUMITRAȘCU – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Un pod pentru eternitate – Podul lui Anghel Saligny de la Cernavoda

3. dr. Delia CORNEA – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Anghel Saligny și Cuibul Reginei

    prof. Mircea DOROBANȚU - Muzeul CFR

Patrimoniul cultural tehnic – Amprenta lui Anghel Saligny

                  funicular

4. drd. Carmen MATEI – Asociația pentru educație socio-emoțională Combat Stress RO- Funicularul de la Targu Ocna

5. ing. Ionel ILIE – Director al Salinei Targu Ocna – Operele lui Anghel Saligny din Targu Ocna

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by