Evenimente cultural-științifice

 • 2021

  • 19 decembrie 2021

  ZEITĂȚI LA PONTUL EUXIN

   

  19 decembrie 2021- 14 ianuarie 2022

   

  Expoziția „Zeități la Pontul Euxin”, de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, propune un experiment al artei contemporane construit pe o punte care unește două lumi: cea a civilizației antice și lumea contemporană. Legătura care se desfășoară pe o distanță de două milenii ne invită să investigăm modul în care moștenirea culturală arheologică a Constanței poate fi privită, înțeleasă și transpusă în limbajul artelor plastice contemporane. Punctul de plecare al expoziției este un joc liber al imaginației și al înțelegerii patrimoniului sculptural aflat la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța.

   

  O redescoperire a perfecțiunii formei din lumea antică a fost transpusă de artiști prin prisma experimentelor contemporane. Participanții la experiment au propus o viziune proprie asupra unor monumente arhitecturale de la Pontul Euxin, precum zeități protectoare ale orașului Tomis- Fortuna și Pontos; principale zeități ale panteonului greco-roman: Bacchus, Cybela, Mercur, Isis, Esculap, Diana, Afrodita; alte zeități greco-romane: Selene, Grațiile, Hecate, Dioscurii, Nemesis și alte divinități din afara panteonului clasic precum: Cavalerul Trac, Mithras, Șarpele Glycon etc.

   

  Prin intermediul artei antice, omul se poate apropia de originile sale și poate sonda identitatea sa cea mai profundă și mai arhaică astfel, prin încercarea de a înțelege cultura popoarelor care au trăit în trecut și prin intermediul unui fir inextingibil, ajunge să înțeleagă mai bine prezentul și să se proiecteze cu mai multă claritate spre viitor.

   

  Expozanți:

   

  Gheorghe Caruțiu, Roxana Dumitru, Liviu Epuraș, Alexandra Maciac, Iulia Mihalcea, Bianca Paraschiv, Lisandru Neamțu, Andreea Rădulescu, Ovidiu George Rusu.

   

  Alexandra Maciac,

  curator

   

  • 1 decembrie 2021

   

  1 DECEMBRIE – CEA MAI IMPORTANTĂ ZI

  DIN ISTORIA ROMÂNILOR

   

   

  Cercetător științific dr. Sorin Marcel COLESNIUC

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

   

       Ziua de 1 Decembrie a devenit, începând cu anul 1990, Ziua Națională a României. Această zi este cea mai importantă din istoria românilor deoarece, la 1 Decembrie 1918, a luat sfârșit procesul de unire a românilor. Mai exact, toate provinciile locuite de români s-au unit cu patria mamă, România.

       Așadar, în urmă cu 103 ani, în ziua de 1 Decembrie, românii au reușit să desăvârșească statul național, unitar, independent și suveran. Desăvârșirea unității naționale s-a realizat însă în mai multe etape, după cum urmează: la 24 ianuarie 1859 Muntenia s-a unit cu Moldova, luând naștere Principatele Unite, numite, începând cu anul 1866, România, iar la 14 noiembrie 1878, în urma războiului ruso-turc (Războiul de Independență al României), Dobrogea s-a unit cu România.

       În sfârșit, a treia și ultima etapă este cea din anul 1918, când toate provinciile istorice românești s-au unit cu România: Basarabia la 27 martie, Bucovina de Nord la 28 noiembrie, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul la 1 Decembrie. În cele ce urmează voi prezenta, pe scurt, cea de-a treia etapă a unirii românilor.

   

  PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

   

       În anul 1914 a izbucnit Primul Război Mondial. Situația era destul de complicată pentru România, astfel că ea a încercat să-și pastreze neutralitatea, însă, în vara anului 1916, a intrat în război de partea Antantei. Decizia a fost luată cu dificultate, întrucât Rusia încorporase, încă din anul 1812, Basarabia, iar Austro - Ungaria stăpânea: Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și Bucovina. În august 1916, România a semnat două convenții cu Antanta, una politică și una militară, prin care intra în război de partea Antantei, aceasta din urmă obligându-se să apere integritatea teritorială a României și să recunoască dorința românilor de unire a Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului și Bucovinei cu România.

       Peste 800.000 de militari români au fost mobilizați pe linia Munților Carpați și, o mică parte, pe frontul din Dobrogea. În decembrie 1916, armata română a fost învinsă de superioritatea tehnică și numerică a inamicului, după care trupele Puterilor Centrale au intrat în București. Două treimi din teritoriul României a fost ocupat, iar Casa Regală, guvernul, administrația centrală și o parte a populației s-au retras în Moldova.

       În perioada care a urmat, Puterile Centrale au jefuit România ocupată de importante cantități de bunuri ale solului și subsolului. În iulie-august 1917, armata română, formată din peste 460.000 de ostași, a obținut importante victorii în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Rusia a încheiat armistițiu cu Puterile Centrale, iar România a fost nevoită și ea să încheie pace cu Germania și Austro-Ungaria. Spre sfârșitul Primului Război Mondial, popoarele Europei s-au eliberat de sub dominația Imperiilor Austro-Ungar, Țarist și Otoman, constituidu-se sau reconstituindu-se noi state naționale.

   

  UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

   

       În toamna anului 1917, la Chișinău s-a format Sfatul Țării, organism cu atribuții legislative, alcătuit din 150 deputați. Președinte a fost ales Ion Inculeț. Sfatul Țării a decis autonomia Basarabiei, după care, în decembrie 1917, a proclamat Republica Moldovenească, iar în ziua de 24 ianuarie 1918 a declarat independența țării. Două luni mai târziu, la 27 martie, Sfatul Țării a declarat unirea Basarabiei cu Regatul României. Declarația de unire începea cu următoarele cuvinte:

      „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de Neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu Mama sa România.”

   

  UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA

   

       În octombrie 1918, reprezentanții românilor din Bucovina au hotărât să facă toate demersurile pentru a uni această provincie românească cu Regatul României. În acest sens, au format un Consiliu Național Român, în fruntea căruia se afla Iancu Flondor. În ziua de 28 noiembrie, Consiliul Național Român a organizat, la Cernăuți, Congresul General al Bucovinei. Din Congres mai făceau parte, alături de români, reprezentanți ai: polonezilor, germanilor și rutenilor. În cadrul Congresului s-a dat citire Moțiunii de unire a Bucovinei cu România, care se încheie cu următoarele cuvinte:

     „Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema putere a țării și fiind singuri cu puterea legiuitoare, în numele suveranității naționale hotărâm: Unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru cu Regatul României.”

       Așadar, cu o mare majoritate de voturi, cei prezenți au hotărât unirea cu România. Ulterior, și celelalte minorități din Bucovina au recunoscut unirea cu Regatul României.

   

  UNIREA TRANSILVANIEI, BANATULUI, CRIȘANEI

  ȘI MARAMUREȘULUI CU ROMÂNIA

   

       În octombrie 1918, Vaida-Voevod, deputat în parlamentul maghiar, a prezentat o declarație de independență atunci când împăratul Austro-Ungariei a propus federalizarea țării. În zilele care au urmat, puterea locală a fost preluată de consiliile naționale române. Organul suprem de conducere era Consiliul Național Român, alcătuit din șase membri ai Partidului Național Român și șase ai Partidului Social Democrat.

       Consiliul Național Român a convocat o Mare Adunare Națională la Alba Iulia, pentru ziua de 1 Decembrie 1918. Din Marea Adunare Națională făceau parte 1228 de delegați, care reprezentau comunitățile urbane și rurale, bisericile, organizațiile și asociațiile din Ardeal. Alături de aceștia au fost convocați peste 100.000 de români din întreaga Transilvanie. Vasile Goldiș a prezentat Rezoluția de unire a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Ulterior, minoritățile din Ardeal: sașii, șvabii, evreii și unele grupuri de maghiari au recunoscut și ele unirea cu România.

       La punctul I din textul Rezoluției se menționează următoarele:

       „Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România.”

       Pentru integrarea deplină la Regatul României, a fost format Marele Sfat Național, care avea rol legislativ, și Consiliul Dirigent, cu rol executiv. Dar, în aprilie 1919, comuniștii conduși de Bela Kun, care au preluat puterea în Ungaria, au declanșat un atac armat contra României. Armata română a ripostat și în august 1919 a cucerit Budapesta. Bela Kun a demisionat și regimul comunist a fost înlăturat. Armata română a părăsit Budapesta în noiembrie 1919.

   

       În concluzie, România Mare s-a realizat pe cale democratică, prin adunări cu caracter reprezentativ. Hotărârile şi documentele adoptate la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia au exprimat poziţia naţiunii române la acea vreme.

       Hotărârile de unire a provinciilor românești cu România au fost recunoscute de marile puteri la Conferința de Pace de la Paris, din 1919 – 1920. Puterile Aliate au încheiat tratate de pace cu: Germania (la Versailles), Austria (la Saint Germain en Laye), Bulgaria (la Neuilly-sur-Seine), Turcia (la Sevres, apoi la Lausanne) și Ungaria (la Trianon).

       Rusia, care nu a fost prezentă la Conferință, nu a recunoscut unirea Basarabiei cu România. În schimb, marile puteri occidentale au recunoscut această unire. În ziua de 15 octombrie 1922, Regele Ferdinand și Regina Maria s-au încoronat, oficial, la Alba Iulia, devenind regii României Mari.

   

   

   

  • 17 - 19 noiembrie 2021

   

   

  COMUNICAT DE PRESĂ

   

       În perioada 17 – 19 noiembrie 2021, se vor desfășura online lucrările celei de-a 54-a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu tema:

   

           ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE ÎN SPAŢIUL VEST-PONTIC.

   

      Comunicările vor fi prezentate în următoarele secţiuni, grupate pe domenii

  - Pre-Protoistorie, Greco-Romană, Medievală, Modernă-Contemporană, Conservare – Restaurare și tematic:

  - Cultura Hamangia – între tradiții și inovații;

  - Arheologie tomitană;

  - Lumea traiană la frontierele Imperiului Roman;

  - Bizanț si populații migratoare (secolele VII-XIII);

  - Moștenirea otomană în Dobrogea

  - Numismatica la Dunărea de Jos. De la Antichitate la contemporaneitate;

  - Dobrogea în secolele XIX – XX;

  - Secolul Regelui. Secolul extremelor.

   

       Deschiderea oficială a sesiunii va avea loc miercuri, 17 noiembrie 2021, ora 11.00, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

   

       Participarea la momentul inaugural al acestui eveniment se va desfășura în conformitate cu legislația în vigoare, cu respectarea normelor de protecție antiCovid.

   

        Lucrările Sesiunii se vor desfășura în format online, pe secțiuni.

   

   

  EXPOZIȚIE PERMANENTĂ

   

      LA PAS, PRIN ISTORIA CLIȘEULUI

   

  Laboratorul FOTO

   

  al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

   

  conservator al istoriei, arheologiei și memoriei,

   

  între știință și meșteșug...

   

   

  imprimarea, prelucrarea, stocarea și conservarea peliculei fotografice...

   

  Începuturile au fost făcute de către generațiile trecute,

   după cum urmează:

   

  1928 - C. Nicolau, cu o colecție de clișee pe sticlă,

   

  1958 - Calancea,

   

  1960 - Ecmeccian Karol,

   

  1961 - Boca Mircea,

   

  1972 - Istrate Mioara,

   

  1985  - Țiței Oltița și Banciu Doina,

   

  care au executat lucrări fotografice, cu aparatura expusă,

  pe care au păstrat-o și conservat-o până în prezent...

   

  Expoziția  „La pas, prin istoria clișeului” scoate acum la lumină,

  această comoară,

  pentru a putea fi admirată și de noile generații.

   

  Organizator expoziție: Banciu Doina, Conservator expert IA  (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

   

  • 14 noiembrie 2021

   

  INFORMAȚII DESPRE ORAȘUL CONSTANȚA, ÎNAINTE DE UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA

   

   

  Cercetător științific dr. Sorin Marcel COLESNIUC

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

   

       Kustendje (Küstenje, Kiustenge, Köstendje) este denumirea vechiului Tomis și a Constanței actuale în perioada în care spațiul danubiano-pontic s-a aflat sub stâpânirea Imperiului Otoman. Aceste denumiri reprezintă forma coruptă de la numele Constanța.

   

       În anul 1457, localitatea este menționată cu numele de Constanța de cartograful venețian Fra Mauro, în lucrarea sa numită Mapamond – cea mai detaliată și mai precisă hartă a lumii până în acel moment. La mijlocul secolului al XVII-lea, călătorul turc Evlia Celebi afirmă despre Kustendje că este un sătuc ale cărui case sunt risipite pe lângă ruinele impunătoare ale unui vechi oraș. Călătorul francez Françoise de Pavie a parcurs drumul de la Constantinopol către Constance și a descris portul ca nefiind prielnic. Având 40-50 de hambare, portul Kustendge devenise depozit pentru Constantinopol. Aubry de la Mottayé a descris Kustendje ca fiind „un port cu case scunde, frecventat de multe caiace turcești”.

       Mareșalul Moltke, citat de Ionescu-Dobrogianu în monografia Tomi-Constanța. menționează următoarele: „Kustendje este așezată pe un promontoriu al Mării Negre, așa că orașul este înconjurat de trei părți de mare și de stânci abrupte, de 100 picioare înălțime și nu e accesibil decât de la nord. Portul deși puțin sigur, ca toate de pe coasta vestică a Mării Negre, are totuși destulă importanță pentru o armată care ar opera contra Varnei. Acest port nu are decât 7 picioare de apă și este în întregime expus vânturilor de sud. Nu are decât un număr de bastimente mai puține ca cele care ar putea să manevreze în el, iar vasele de război nu se pot apropia fără pericol, până la bătaia tunurilor. Orașul ale cărui numai 40 de case sunt locuite azi (1840), număra în războiul din 1828 aproape 2.000 de suflete. Turcii îl închiseseră dinspre uscat pe o lungime de 500 de pași, cu trei bastioane, legate între ele prin mici curtine. Șanțul era căptușit cu zid. De aici șanțul valului lui Traian atingea Marea și resturile lui formează un adăpost contra orașului, care, pentru a nu fi dominat de terenul înconjurător, ar trebui să intre în sistemul fortificațiunilor sale, cele trei movile așezate la nord.”

       Locotenentul M.D. Ionescu, în lucrarea intitulată Cercetări asupra orașului Constanța. Geografie și istorie, publicată în anul 1897, face următoarele precizări: „În 1860, Constanța era cel mai neînsemnat sătuc turcesc. Câteva colibe de lemn formau toate edificiile sale, câteva zeci de suflete populațiunea sa. Nimic nu făcea a se crede că acest sătuc ar fi putut vreodată aspira din nou la importanța vechii colonii grecești, pe ruinele căreia el se ridicase sau la considerațiunea comercială de care se bucurase în mâinile genovezilor.”

       Iar, despre cum arăta orașul în anul 1869, aflăm din aceeași carte a lui M.D. Ionescu: „Sătucul Constanța se acoperă cu edificii cu mai multe etaje și cu magazii. Un far ridicat de la apariția companiei engleze începu a înlesni navigatorului aterragiul. Constanța este transformată într-un oraș care număra mai bine de 400 de clădiri de piatră. Fără a cuprinde cartierele tătărăsci răspândite în depărtare, pe latura de nord a peninsulei, populațiunea e de 6.000 suflete. La vest, formând o mahala separată a orașului, se ridică elegantele locuințe ale englezilor, autorii acestor transformațiuni.”

       Ioan N. Roman a reprodus, în lucrarea Pagini din istoria culturii românești în Dobrogea înainte de 1877, apărută în anul 1920, fragmente dintr-un articol pe care Ion Ionescu de la Brad le-a publicat în anul 1855, la Iași, în ziarul ,,România Literară", în care face următoarele precizări: „La Kiustenge vezi idoli scobiți cu o iscusință, pot zice, neimitată încă. Tot acolo, în zid, am găsit o piatră cu două capete de bou, înconjurate cu ghirlandă și despărțite cu stele, piatră ce seamănă cu ornamentele casei municipale din Turin.”

       Despre cum arăta Dobrogea și orașul Kustendje, în anul 1878, aflăm și din Rapoartele întocmite de colonelul Ștefan Fălcoianu și locotenent-colonelul de marină Ioan I. Murgescu, desemnați de Ministerul de Război, la solicitarea Guvernului României, să facă cercetări de teren în Dobrogea. „Ca oraș, Kustendje are un aspect destul de curat și este susceptibil de oarecare dezvoltare, deși partea cea mai avantajoasă dezvoltării sale este luată de calea ferată...”

       Conform Raportului, districtul Constanța avea o suprafață de 1.032 kmp. Populația scăzuse de la 16.300 locuitori, în anul 1875, la 4.900 locuitori, în 1878, un mare număr de musulmani refugiindu-se spre sud. În raport se mai menționează că în Kustenje se află un conac cu două etaje unde ar putea sta autoritățile și două magazii pentru cazarea trupelor militare. Multe alte informații le puteți afla din lucrarea recent apărută, Dobrogea în anul 1878 după Rapoartele Ștefan Fălcoianu și Ioan I. Murgescu, editată de V. Ciorbea și C. Țucă.

  *

       Războil ruso-turc, din anii 1877-1878, a permis României participarea la conflictul militar de partea Imperiului Țarist pentru a-și cuceri, pe câmpul de luptă, Independența față de Imperiul Otoman. Declarația de Independență a fost adoptată de Parlamentul României în ziua de 9 mai 1877 și a fost aprobată de Principele Carol în ziua de 10 mai 1877.

       La sfârșitul războiului, în urma Congresului de pace de la Berlin, desfășurat în iunie-iulie 1878, România și-a câștigat Independența. Imperiul Otoman a fost nevoit să plătească despăgubiri de război Imperiului Țarist și i-a cedat acestuia Dobrogea. În schimb, Imperiul Țarist a luat cu forța României cele trei județe din sudul Basarabiei: Cahul, Bolgrad și Izmail și i-a cedat Dobrogea cu Delta Dunării și Insula Șerpilor.

       După participarea la festivitățile organizate la Brăila, în ziua de 14 noiembrie 1878, Principele Carol, oficialitățile, armata și administrația au traversat Dunărea și au intrat în Dobrogea pe la Ghecet. De acolo, Carol s-a întors la București, iar armata și administrația și-au continuat drumul către Tulcea și Constanța. La Tulcea au ajuns pe 18 noiembrie, iar la Constanța pe 23 noiembrie.

        În concluzie, ziua de 14 noiembrie 1878 a rămas în istorie ca ziua în care Dobrogea s-a unit cu România. Din acest moment, localitatea Kustendje și-a recăpătat numele latin de Constanța. Prin urmare, acest nume, transmis din Evul Mediu prin izvoare bizantine și italiene, dovedește existența neîntreruptă a populației autohtone, romanizate, pe teritoriul vechiului oraș.

   

   

  • 25 octombrie 2021

   

   

   

        Luni, 25 octombrie 2021, ora 12.00, de Ziua Armatei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Editura Universitară București vă invită să luați parte la lansarea cărții intitulate:

   

  SUB SEMNUL IMPERIULUI,

  ce-l are ca autor pe

  Ovidiu Mihalache.

   

        Volumul netipărit a fost distins de Editura Universitară cu Premiul al II-lea la ediția I din anul 2021 a Concursului de manuscrise Împlinește un vis, secțiunea Carte științifică.

   

         Volumul va fi prezentat de dr. Sorin Marcel Colesniuc și dr. Lavinia Dumitrașcu – cercetători științifici la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

   

      Ovidiu Mihalache consideră că „Există în cultura politică rusă un anumit filon care se îmbogăţeşte periodic, un filon al destinului mesianic, o cultură a importanţei geopolitice şi a măreţiei imperiale care neapărat trebuie să caracterizeze poporul rus. Fără îndoială că ruşii alcătuiesc un popor mare. Dar singura problemă pe care şi-o pun popoarele şi statele care au avut şi au relaţii cu Rusia este dacă acest popor este mare doar cantitativ sau şi calitativ. Desluşirea faptelor petrecute în estul Europei a stat mereu în atenţia majorităţii istoricilor contemporani, atât români, cât şi occidentali: a înţelege modul în care, în doar câteva decenii, Rusia a ajuns să domine politica mondială şi să ocupe efectiv o jumătate din Europa, ceea ce, de fapt, denotă o slăbiciune a marilor puteri europene care nu s-au putut opune efectiv valului ofensiv al Rusiei Imperiale.

   

        Lansarea de carte se va desfăşura în condiţii de maximă siguranţă sanitară, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2. în conformitate cu actualele reglementări privind activităţile educative și culturale, cu măsurile impuse la nivel naţional de Guvernul României pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă sanitară a acestor activităţi.

   

   

  De Ziua Armatei Române, lansare de carte la MINAC:

   

  SUB SEMNUL IMPERIULUI

   

         Astăzi, 25 octombrie 2021, de Ziua Armatei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Editura Universitară București au organizat lansarea volumului SUB SEMNUL IMPERIULUI, scris de Ovidiu Mihalache. Volumul a fost distins de Editura Universitară București cu Premiul al II-lea la ediția I din anul 2021 a Concursului de manuscrise Împlinește un vis, secțiunea Carte științifică. Cartea a fost prezentată de dr. Sorin Marcel Colesniuc și dr. Lavinia Dumitrașcu – cercetători științifici la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

        Au fost prezenți la eveniment: dr. Aurel Constantin Mototolea - director MINAC, dr. Dorin Popescu - președintele Asociației Casa Mării Negre și consilier personal pe probleme de cultură al primarului Constanței, dr. Constantin Chera, dr. Gabriel Talmațchi, dr. Costin Scurtu, Steliana Bajdechi, Iulian Talianu, Mihail Gavril Andreescu și Cristian Crăciun din partea Asociației Naționale Cultul eroilor Regina Maria Filiala Constanța, av. Ștefan Pârcălabu, scriitoarea Ana Ardeleanu, prof. Corina Mihalache și alți oameni de cultură constănțeni.

         Ovidiu Mihalache, comandor în rezervă, publică de multă vreme, în presa locală și națională, articole în care analizează evenimentele contemporane. De asemenea, a publicat articole științifice în lucrări de specialitate, iar, în ultimii ani, i-au apărut volumele de proză scurtă: Realităţi paralele (2018) şi Lupoaica (2019) și romanul Marele vârtej.

        În volumul intitulat Sub semnul imperiului, recent ieșit de sub tipar, Ovidiu Mihalache analizează faptele istorice şi modul de gândire al marelui imperiu din est. Autorul caută resorturile, motivele și principiile care să-l conducă spre identificarea mentalităţii imperiale ruse. Un demers greu şi poate imposibil de finalizat, mai ales că mentalitatea tuturor popoarelor imperiale este ea însăşi greu de descifrat. Totuşi, consultând o vastă bibliografie, în limbile română şi engleză, analizând minuţios arhivele sovietice şi traducând documente inedite din limba rusă, Ovidiu Mihalache reuşeşte să scrie o carte deosebit de interesantă şi de atractivă pentru mai multe categorii de cititori, fie ei specialişti sau simpli pasionaţi de istorie contemporană.

        Sub semnul imperiului este o lucrare complexă, care surprinde prin originalitatea viziunii, prin comparaţiile între misiunile civilizatoare ale imperiilor. Autorul pune în oglindă misiunile asumate de către Imperiul Britanic și Imperiul Rusesc. Mai mult, analizează în detaliu misiunea panortodoxă pe care rușii și-au însușit-o și, mai ales, pretenția lor de a se considera A treia Romă. Ideea mentalităţii imperiale ruse este problematica centrală a volumului, dezvoltată pe cele trei instrumente pe care rușii le-au folosit în relația cu țările din est: panortodoxia (religia ca manifestare a atitudinii imperiale), panslavismul (etnicitatea ca pretext al atitudinii de frate mai mare) și bolșevismul (doctrina ca motiv al strangulării suveranităților naționale).

        Volumul, apărut la Editura Universitară București, începe cu o Prefață semnată de cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc și continuă cu un Argument, urmat de Introducere. Cartea cuprinde șapte capitole: I Imperialismul, II A treia Romă, III Instrumentul panslavismului, IV Instrumentul internaționalismului comunist, V Rusia și obsesia Mării Negre, VI România interbelică, VII Relația româno-rusă. Cocluziile au și ele un nume: De la mentalitatea imperială rusă la eurasianism prin sovietism. Volumul are la bază o bogată bibliografie generală şi de specialitate, la care se adaugă numeroase documente de arhivă şi periodice. Cartea este adresată atât specialiştilor în istorie modernă şi contemporană, cât şi tuturor celor pasionați de istorie.

         Ovidiu Mihalache încheie cartea cu următoarele cuvinte: „Există în cultura politică rusă un anumit filon care se îmbogăţeşte periodic, un filon al destinului mesianic, o cultură a importanţei geopolitice şi a măreţiei imperiale care neapărat trebuie să caracterizeze poporul rus. Fără îndoială că ruşii alcătuiesc un popor mare. Dar singura problemă pe care şi-o pun popoarele şi statele care au avut şi au relaţii cu Rusia este dacă acest popor este mare doar cantitativ sau şi calitativ. Desluşirea faptelor petrecute în estul Europei a stat mereu în atenţia majorităţii istoricilor contemporani, atât români, cât şi occidentali: a înţelege modul în care, în doar câteva decenii, Rusia a ajuns să domine politica mondială şi să ocupe efectiv o jumătate din Europa, ceea ce, de fapt, denotă o slăbiciune a marilor puteri europene care nu s-au putut opune efectiv valului ofensiv al Rusiei Imperiale.”

      Lansarea de carte s-a desfăşurat în condiţii de maximă siguranţă sanitară, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2. în conformitate cu actualele reglementări privind activităţile educative și culturale, cu măsurile impuse la nivel naţional de Guvernul României pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă sanitară a acestor activităţi.

   

   

  • 6 octombrie 2021

  Centrul Național de informare și promovare a patrimoniului cultural vă dă întâlnire pe 7 octombrie la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în intervalul 14:00 – 16:00. Deschidem seria evenimentelor naționale cu un eveniment în două părți, care aduce în prim plan tema patrimoniului construit.

   

  Vom trece în revistă primele produse și instrumente de informare destinate publicului larg ale Centrului, iar apoi vom explora patrimoniul construit al Constanței, așa cum a fost acesta documentat de echipa proiectului Constanța Multietnică, inclusiv prin intermediul unui nou produs editorial.

   

  În prima parte a întâlnirii (14:00 – 15:00) vom dezvălui aplicația web și ghidul omonim Salva-Monument, o inițiativă a Fundației Pro Patrimonio, partener al Institutului Național al Patrimoniului în proiectul In-Herit-Centrul național de informare și promovare a patrimoniului cultural.

   

  Salva Monument este un instrument online, în continuă actualizare, ce oferă orientare și acces la informația relevantă persoanelor, organizațiilor și comunităților din țară interesate de reabilitarea/ restaurarea unor clădiri istorice sau monumente arhitecturale din zone urbane și rurale.

   

   

  În partea a doua (re)descoperim Constanța Multietnică așa cum este ea povestită și promovată în urma unui proiect-cercetare derulat de Institutul Național al Patrimoniului. Ne bucurăm să oferim constănțenilor, în premieră, cel mai recent produs al proiectului: o carte online care sumarizează rezultatele proiectului de valorificare şi promovare a obiectivelor arhitecturale aparținând variatelor comunităţi etnice prezente în oraşul Constanţa.

   

  Proiectul Promovare şi valorificare turistică a patrimoniului multicultural din Constanţa (zona peninsulară) s-a concentrat pe obiective de arhitectură parținând comunităților prezente în oraș, cu precădere în zona Peninsulei, de la mijlocul secolului al XIX-lea, până la declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial.

   

  Mai multe informații despre eveniment:

   

  Evenimentul este unul hibrid: ne întâlnim la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Aula „Adrian Rădulescu“ (Piața Ovidiu nr. 12, Constanța), în limita locurilor disponibile, și online – înregistrare în sesiunea de Zoom webinar.

   

  Pentru mai multe informații accesați link-ul: https://preview.mailerlite.com/d5v9t4/1789964257123637742/r8a7/

  • 6 octombrie 2021

   

   

  MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA,

  INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN” BUCUREȘTI

   

  și

   

  INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE CLASICĂ

  AL UNIVERSITĂȚII DIN HEIDELBERG

   

   

  au deosebita plăcere de a vă invita la prezentarea expoziției:

   

  „Arheologie și politică: cele două narațiuni referitoare la monumentul Tropaeum Traiani între Adamclisi și Heidelberg”,

   

   

  care va avea loc Miercuri, 6 octombrie 2021, între orele 10.00-18.00, în Constanța, la sediul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

  Piața Ovidiu nr. 12, cu vernisajul în aula Adrian Rădulescu.

   

  Alocuțiuni:

   

  dr. Aurel Mototolea (managerul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, România)

   

  dr. Polly Lohmann (curator al colecției de antichități a Universității din Heidelberg, Germania)

   

  dr. Gabriel Mircea Talmațchi (cercetător, responsabil științific al șantierului arheologic Tropaeum Traiani, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, România)

   

   

   

  • 12 iulie - 15 noiembrie 2021

   

  Proiect cultural

   

  “Land[Map]. Digitizarea peisajului”

   

  În perioada 12 iulie — 15 noiembrie 2021,

  se derulează proiectul cultural “Land[Map]. Digitizarea peisajului”.

   

  Proiectul este implementat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie ConstanțaAsociația Pro Noviodunum și Asociația Eurocentrica și este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.).

   

  Detalii:

   

  ”În cadrul proiectului nostru cultural, ne-am propus să realizăm o digitizare a siturilor arheologice dobrogene dispărute prin abordări alternative, utilizând metode interdisciplinare, prin care să le facem cunoscute specialiștilor din domeniu, dar și publicului larg.

   

  Prin procesul de digitizare a peisajului, se dorește o conservare digitală a acestuia, o cercetare aplicată și comparativă cu surse cartografice sau imagini satelitare, accesibilitatea online și de oriunde la patrimoniul european.

   

  Digitizarea patrimoniului cultural și natural este un subiect tratat cu mare atenție la nivel național și european, prin care se urmărește atât conservarea și protejarea patrimoniului, cât și promovarea și dezvoltarea acestuia.

   

  Diseminarea rezultatelor noastre se va face sub diferite forme: prin organizarea unei expoziții foto-documentare online, conferințe periodice organizate de membrii echipei, pentru a comunica publicului stadiul proiectului, metodele utilizate și rezultatele acestuia. Pentru a face cunoscute rezultatele cercetării noastre, vom organiza activități muzeale online cu elevii și tineri din județele Tulcea și Constanța.

   

  În cadrul proiectului, au fost realizate vizite în teren, la situri din județele Tulcea și Constanța care necesită o digitizare a peisajului utilizând metode moderne.”

   

   (Manager proiect - dr. Aurel-Daniel STĂNICĂ)

   

  • 21 septembrie 2021

   

   „Tezaure arheologice din România. Rădăcini dacice și romane”

   

  expoziție - eveniment

   

  începând cu 1 octombrie 2021,

   

  la  Museo Arqueológico Nacional de España │Muzeul Naţional de Arheologie din Madrid

   

  vor fi expuse 835 de artefacte deosebit de valoroase din colecțiile Muzeul Național de Istorie a României  și a altor 38 de muzee din țară,

  printre care și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  • 10 septembrie 2021

   

  Comunicat de presă

   

  LANSARE DE CARTE

   

   

       Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează vineri, 10 septembrie 2021, ora 12, la Muzeul Cetății Histria, lansarea volumelor: PONTICA 53 (2020); Pierre Dupont, Ancient Lamps From Berezan. The Hermitage Collection, Supplementum VII, PONTICA 53 (2020) și Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, Tomis. Comentariu istoric și arheologic, Constanța, 2012 (reeditare 2021).

         Numărul 53 al revistei de specialitate Pontica, publicată anual de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, este dedicat memoriei specialiștilor plecați dintre noi în anul 2020: Alexandru Barnea, responsabil științific al șantierului dobrogean de la Adamclisi (Tropaeum Traiani), cercetător reputat în domeniul arheologiei, istoriei și epigrafiei romano-bizantine, Emilian Popescu, remarcabil epigrafist, autor al două importante corpora de inscripții greco-latine (IGLR - Inscripțiile grecești si latine din secolele IV - XIII descoperite în România, și ISM IV – Inscriptiones Scythiae Minoris. IV. Tropaeum-Durostorum-Axiopolis) și al unui mare număr de valoroase articole de specialitate, unele dintre ele publicate în paginile revistei constănțene, reper de bază al istoriografiei privitoare la creștinismul vest-pontic și Mihail Zahariade, responsabil științific al șantierului de la Murighiol (Halmyris), cercetător al antichității târzii la Dunărea de Jos. Volumul întrunește un număr de 30 de articole grupate în mai multe categorii tematice: Historica (studii referitoare la istoria creștină a spațiului danubiano-pontic), Archaeologica (secțiune cuprinzătoare, în care sunt tratate aspecte arheologice ale spațiului dobrogean sau care au interferat într-o anumită măsură cu acesta în preistorie, perioada greacă, cea romană, bizantină sau medievală timpurie), Epigraphica (publicarea de noi inscripții și reinterpretarea, reintegrarea în context a unora deja cunoscute), Nomismata (analiza unor aspecte legate de circulația monetară), Recensiones (recenzii ale unor volume de specialitate publicate recent) și In memoriam, capitol dedicat memoriei cercetătorilor dispăruți în anul 2020. Numărul 53 a fost tipărit în condiții grafice de calitate, într-un tiraj de 250 de exemplare, el urmând să fie disponibil și online, pe site-ul revistei sau în bazele de date din care aceasta face parte.

   

   

   

         Revista Pontica 53 se bucură și de un număr suplimentar, un volum de autor semnat de cercetătorul francez Pierre Dupont (ArAr Lab, Maison de l'Orient, Lyon), cu colaborarea lui Sergei Solovyov (Muzeul de Stat Ermitaj, Sankt Petersburg), care cuprinde o analiză minuțioasă a unei categorii ceramice de multe ori neglijată – opaițele ceramice cu forme deschise. Lotul analizat face parte din colecția muzeului Ermitaj și cuprinde o serie piese descoperite la Berezan, unde s-a dezvoltat în antichitate una dintre cele mai timpurii colonii grecești din nordul Mării Negre.

  •  9 iulie 2021
  •  24 iunie 2021

  Comunicat de presă

  Expoziția MAPPING THE BLACK SEA.

  Marea Neagră în cartografia europeană

   

        Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța invită publicul iubitor de istorie și cartografie la vernisajul expoziției Mapping the Black Sea. Marea Neagră în cartografia europeană, care va avea loc joi, 24 iunie, orele 12.00, la sediul din Piața Ovidiu, nr. 12. Expoziția este organizată în cadrul proiectului Black Sea Archaeology, History and Culture Portal - ARHICUP (BSB867), finanțat prin programul „Joint Operational Programme for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument Black Sea Basin 2014-2020”, Axa prioritară 1.1. „Jointly promote of business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors”, care are ca parteneri Municipiul Nessebar, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

          Cea mai veche dovadă cartografică a coastei Mării Negre aparține antichității și este o hartă realizată pe piele, care se referă la perioada anilor 230-240 p.Chr. Aceasta a fost descoperită în timpul săpăturilor arheologice la cetatea Dura Europos de pe râul Eufrat, din Siria. Ea este anterioară așa-numitei Tabula Peutingeriana (secolul al IV-lea p.CHr.), un itinerar sau ghid produs de inginerii romani.

              Dezvoltarea comerțului și a navigației în bazinul mediteraneean, practicate, în principal, de orașele-state italiene Veneția, Genova, Ancona și Amalfi, a necesitat crearea portulanelor, care au descris porturile, conexiunile și distanțele dintre acestea și cele mai ușoare căi de acces. Cei mai renumiți maeștri ai hărților de navigație au fost Petrus Vesconte din Genova, Angelino de Delorto și Guillelmo Soleri din Mallorca. Prin urmare, atelierele producătorilor de hărți din Veneția, Genova, Pisa, Amalfi și Mallorca au stabilit bazele cartografiei europene moderne.

        Abraham Ortelius a fost printre primii europeni care au creat hărți istorice, inclusiv una a Mării Negre. Concepte ale coastei Mării Negre în secolele XVI-XVIII au apărut în lucrările multor cartografi europeni, în bresle de cartografi și ateliere. Printre producătorii de hărți, renumiți pentru realizările lor, se numără Nicolas și Guillaume Sanson, Guillaume de l’Isle, Johann Baptist Homann, Isaak Tirion și Johann van der Bruggen.

         Expoziția, ce va putea fi vizitată în perioada 24 iunie – 29 august 2021 la etajul al II-lea al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, prezintă, prin intermediul a 30 de postere, hărți și descrieri geografice care relevă că de-a lungul veacurilor au existat oameni cu spirit economic și științific – oameni de știință, marinari, ecleziaști, negustori și militari – care au depășit toate obstacolele și interdicțiile de dragul colectării, analizei și furnizării informațiilor și a cunoașterii, orientate mai puțin către credința umană și mai mult spre mintea umanistă.

     După vernisare, expoziția va fi prezentă și pe website-ul proiectului www.arhicup.com, unde îi invităm, pe cei care nu reușesc să ajungă la muzeu, să o acceseze, la secțiunea ”Activități”.

   

  Press release

  Exhibition MAPPING THE BLACK SEA.

  The Black Sea in the European Cartography

   

        The Museum of National History and Archeology from Constanța invites the public who love history and cartography to the opening of the exhibition Mapping the Black Sea. The Black Sea in the European Cartography, which will take place on Thursday, June 24, at 12.00, at the headquarters in Ovidiu Square, no. 12. The exhibition is organized within the project Black Sea Archaeology, History and Culture Portal - ARHICUP (BSB867), funded by the program „Joint Operational Programme for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument Black Sea Basin 2014-2020”, Priority axis 1.1. „Jointly promote of business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors”, which has as partners the Nessebar Municipality, the Museum of National History and Archeology Constanța and the National Museum of History of Moldova.

         The oldest cartographic evidence of the Black Sea coast belongs to antiquity and is a map made of leather, which refers to the period 230-240 AD. It was discovered during archeological excavations at the Dura Europos fortress on the Euphrates River in Syria. It predates the so-called Tabula Peutingeriana (4th century AD), an itinerary or guide produced by Roman engineers.

         The development of commerce and navigation in the Mediterranean basin, carried out mainly by Italian city states of Venice, Genoa, Ancona, and Amalfi,required the creation of portolans, which described the ports, connections and distances between them and the easiest access routes. The most renowned masters of navigational charts were Petrus Vesconte from Genoa, Angelino de Delorto and Guillelmo Soleri from Majorca, among others. Hence map-makers’ workshops in Venice, Genoa, Pisa, Amalfi and Majorca established the foundations of modern European cartography.

          Abraham Ortelius was among the first Europeans to create historical maps, including one of the Black Sea. Conceptions of the Black Sea Coast in the 16th–18th centuries appeared in the works of many European mapmakers, cartographers’ guilds and workshops. Famous map-makers notable for their achievements include Nicolas and Guillaume Sanson, Guillaume de l’Isle, Johann Baptist Homann, Isaak Tirion, and Johann van der Bruggen.

          The exhibition, which can be visited between June 24 and August 29, 2021 on the second floor of the Museum of National History and Archeology in Constanța, presents, through 30 posters, maps and geographical descriptions that show that over the centuries there have been people with an economic and scientific spirit - scientists, sailors, clergy, merchants and the military - who have overcome all obstacles and prohibitions for the sake of collecting, analyzing and providing information and knowledge, less oriented towards the human faith and more towards the humanist mind.

       After the opening, the exhibition will be present on the project website www.arhicup.com, where we invite those who fail to get to the museum, to access it, in the "Activities" section.

   

   

   

        Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța folosește scanerul 3D Artec Leo pentru digitalizarea 3D a obiectelor antice de artă, vestigiilor ceramice, statuare, epigrafice și numismatice aflate in patrimoniul sau.

   

         Achiziționat în cadrul proiectului cultural ARHICUP - Black Sea Archaeology, History and Culture Portal, scannerul 3D portabil va fi folosit pentru evidența, conservarea și popularizarea patrimoniului istoric și arheologic al României în randul publicului larg. Proiectul  ARHICUP, dezvoltat în parteneriat cu Municipalitatea din Nessebar (Bulgaria) și Muzeul Național de Istorie al Modovei (Republica Moldova) iși propune promovarea turismulului arheologico-cultural al regiunii, prin prezentarea bogatelor comori ale patrimoniului într-un mod coerent și folosindu-se de tehnologii web avansate.

   

  Pentru detalii accesați link-ul: https://stirileprotv.ro/s/p-muzeul-de-istorie-si-arheologie-din-constanta-foloseste-scanerul-3d-artec-leo-pentru-digitalizarea-obiectelor-de-arta.html

   

  •  18 iunie 2021

   

  JUCĂRII DIN ANTICUL TOMIS

  expoziție online

   

                      Dragi copii, cu ocazia Zilelor Europene ale Arheologiei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă prezintă expoziția online „Jucării din anticul Tomis”.

   

                 Aceasta reunește câteva dintre jucăriile găsite în raza orașului Constanța, vechiul Tomis, care au fost realizate de meșteri pricepuți în secolele II-III d.Hr., adică acum aproape 1800 de ani.

   

                  Dacă doriți să le vedeți în realitate, ele vă așteaptă la etajul 1 al muzeului din Piața Ovidiu nr. 12.

   

   

  •  18 - 19 - 20  iunie 2021

  Comunicat de presă

   

             Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) organizează în perioada 18-20 iunie o serie de evenimente dedicate celebrării Zilelor Europene ale Arheologiei. Sunt astfel programate o serie de activități în care vor fi angrenați elevi ai școlilor generale partenere.

   

              Ziua de vineri, 18 iunie 2021, este dedicată expoziției online “Jucării din anticul Tomis”, acțiune ce va putea fi urmărită pe platformele de socializare și pe pagina oficială MINAC. Vor putea fi admirate și studiate cele mai interesante piese de patrimoniu, de acest tip, descoperite în ultimul secol pe siturile arheologice ale Dobrogei.

   

               Sâmbătă, 19 iunie, la sediul MINAC din Piața Ovidiu nr.12, Constanța, sunt programate în intervalul orar 10.00 - 16.00, ateliere de desen, de pictură și de modelaj, elevii urmând să aibă ca modele obiecte de patrimoniu din expoziția de bază. De asemenea, aceștia vor vizita expoziția permanentă a Muzeului, sub îndrumarea personalului muzeal, al voluntarilor și al studenților Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității “Ovidius” Constanța.

   

              Duminică, 20 iunie, atelierele de creație se vor desfășura la Complexul Muzeal „Tropaeum Traiani”, punctul Muzeu, localitatea Adamclisi. În afara atelierelor de desen, pictură și modelaj, în această locație  se vor organiza suplimentar două ateliere demonstrative, de prelucrare a osului și de prelucrare a metalului.

   

                Atât sâmbătă, cât și duminică, la evenimentele organizate de către MINAC vor participa și colaboratorii instituției, asociațiile culturale de reenactment “Tomis” și “Historia Renascita”. Membrii acestora vor prezenta elevilor veșmintele, armele, armurile și uneltele folosite în urmă cu aproape două milenii de către daci și romani.

   

  Activitățile derulate de către MINAC, cu ocazia celebrării Zilelor Europene ale Arheologiei, se vor desfășura cu respectarea măsurilor de protecție anti-pandemice.

   

   

  •  12 iunie 2021

  COMUNICAT DE PRESĂ

   

          În data de 12 iunie 2021, între orele 17:00 – 23:00, în cadrul evenimentului cultural internațional „Noaptea Muzeelor”, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța invită publicul larg să viziteze expoziția sa de bază, bogat populată cu mărturii ale civilizațiilor care care au locuit de-a lungul timpului pe teritoriul dobrogean.

   

           Manifestare de amploare inițiată de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța și patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor, „Noaptea Muzeelor” este un eveniment de succes european desfășurat la nivel internațional și aflat anul acesta la a 17-a ediție.

   

           Teoretic, evenimentul este sărbătorit anul acesta, în toată Europa, în data de 3 iulie. Din cauza situației pandemice actuale, unele țări au stabilit date diferite de organizare care țin cont de evoluția diferită a situației în fiecare țară în parte și de măsurile propuse pentru sectorul cultural. Pentru România, Rețeaua Națională a Muzeelor din România a ales, în premieră, să propună o dată diferită față de cea oficială – 12 iunie 2021.

   

       Personalul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța și colaboratori de la Asociația Culturală „Tomis” și Asociația „Historia Renascita”, costumați în daci și romani, vor ghida pașii vizitatorilor printre piese de patrimoniu de mare interes artistic și istoric, obiecte utilizate de strămoșii noștri în viața de zi cu zi, uniforme școlare din perioada comunistă și alte categorii de bunuri culturale.

   

            Expoziția De la Cavalerul Trac la Sfântul Gheorghe – Iconografia eroică: arhetipul eroului și sfântului va rămâne deschisă special pentru acest eveniment. Reliefurile de epocă romană, precum și icoanele inspirate după cele din secolele XVIII și XIX pot fi admirate la al doilea etaj al muzeului.

   

            Deoarece dragostea pentru istorie se cultivă de la vârste fragede, la intrare, copiii vor fi întâmpinați cu surprize. De asemenea, vor putea admira jucării de odinioară.

   

  Precizăm că vizitarea se va face în conformitate cu normele sanitare în vigoare, iar ora 23 este ora intrării ultimului vizitator, intrarea fiind gratuită. De asemenea, din două în două ore vor fi făcute pauze de igienizare de câte 30 minute.

   

  Vă așteptăm cu drag!

   

  •  25-28 mai  2021

   

   

            Astăzi, 25 mai a.c., în contextul Săptămânii culturale "De la Italica la Tomis", eveniment organizat sub patronajul Consulatului General al României la Sevilla în colaborare cu Primăria oraşului Santiponce, a debutat evenimentul cultural „El arte y el urbanismo a las fronteras de la romanidad: de Itálica a Tomis” (25-27 mai 2021).

             Principalul obiectiv al evenimentului cultural îl reprezintă schimbul de bune practici în domeniul proiectelor culturale și al activității științifice dintre Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Complexul Arheologic Italica şi Muzeul Municipal Fernando Marmolejo.

             În acest sens, în perioada 24-28 mai a.c., la invitaţia Consulatului General al României la Sevilla, o echipă de specialiști condusă de directorul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa se află la Sevilla/Santiponce pentru a împărtăşi cu omologii spanioli, experienţa lor instituţională în implementarea proiectelor culturale şi ştiinţifice, în domeniu.

             În prima  parte a zilei, echipa de specialiști din România a avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii celor două muzee din Santiponce implicate în acest eveniment. Principalele subiecte abordate în cadrul discuţiilor s-au axat pe tematica accesării de fonduri naționale și comunitare și implementarea proiectelor culturale și științifice.

             În cea de a doua parte a zilei, echipele de specialiști participanţi la evenimentul cultural au vizitat complexul arheologic Itálica.

   

  Această primă zi a evenimentului cultural s-a finalizat cu o vizită la sediul Consulatului General al României la Sevilla.

   

  Accesați pentru detalii site-ul muzeului: https://www.minac.ro/activitate-culturala.html

   

            În data de 27 mai a.c. s-a desfăşurat conferinţa "Artă şi urbanism la frontierele romanităţii”, marcând finalizarea seriei de evenimente ştiinţifice şi culturale organizate în cadrul activității culturale ”De la Italica la Tomis”.

             Au conferențiat Antonio Caballos Rufino, Jose Beltran Fortes și Jose Manuel Rodriguez Hidalgo, profesori de istorie antică și arheologie din cadrul Universității din Sevilla, din partea MINA Constanța prezentând comunicări specialiștii Valentina Voinea, Irina Sodoleanu și Aurel Mototolea.

            Intervențiile au avut ca teme centrale ascensiunea lui Marcus Ulpius Traian, de la general în armata imperială la împăratul Caesar Nerva Traian Augustus, arta sculpturală urbană în Tomis și Italica, mozaicul din Tomis, precum și ipostazele feminităţii în lumea romană.

  Muzeograful Laurențiu Cliante a prezentat posibilitatea reconstruirii universului antic prin intermediul arheologiei virtuale, dar și realizarea de modele tridimensionale ale unor piese originale aflate în patrimoniul celor trei muzee implicate.

             Prezenta activitate culturală a reprezentat un prim pas al colaborării, atât în plan ştiinţific, cât şi cultural, al muzeelor implicate în proiect (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Complexul Arheologic Italica şi Muzeul Municipal Fernando Marmolejo), concluziile desprinse pe parcursul celor trei zile de activitate fiind concentrate pe identificarea unor viitoare proiecte/colaborări atât ştiinţifice, cât şi culturale, între partenerii români şi spanioli.

   

  Detalii despre proiect pe site-ul muzeului: https://www.minac.ro/activitate-culturala.html

   

  •  21 mai 2021

   

  21 mai - Sfinții Împărați Constantin și Elena.

   

   

           Ziua de nume a orașului nostru.

   

          Vechiul Tomis, întemeiat în secolul  IV a.Chr., a primit, în secolul IV p.Chr., un nou nume, Constantia sau Constantiana.

   

          Se   presupune   că   acesta   provine   de   la  Iulia   Flavia   Constantia,  sora   vitregă,   dar preferată,   a   împăratului   creștin   Constantin   cel   Mare   (306 p. Chr.-337 p. Chr.),   soţie   a   co-împăratului Licinius. De altfel, împăratul construiește în urbea tomitană un cartier, numit, în cinstea surorii sale, Constantiana.

   

         O   altă   supoziție   este   legată   de   Flavia   Maxima   Constantia,   fiica   postumă   lui Constantius II (337-361) şi nepoată a lui Constantin cel Mare, soţie a împăratului Graţian.  În timpul ocupației otomane, orașul s-a numit Kiustenge. Revenirea   Dobrogei   la   Țară,   marchează   și   revenirea   la   numele   creștin   al   urbei, Constanța, și începutul dezvoltării sale.

   

  Să trăieşti cu numele, Constanţa noastră!

   

  dr. Lavinia Dumitrașcu

   

   

   

   

   

   

   

  •  9 mai 2021

  9 MAI - TRIPLĂ ANIVERSARE

   

           Sărbătorim, azi, 3 momente importante din istoria României și a lumii.

   

  Ziua Independenței României – 9 mai 1877

  Pe 9 mai 1877, în Camera Deputaților a Parlamentului român, Mihail Kogălniceanu citea Proclamația de independență a României, pronunțând cuvintele care s-au înscris, pentru totdeauna, în cartea de istorie a poporului român: „Suntem independenți. Suntem națiune de sine stătătoare”. După aceste cuvinte, deputații au votat o moțiune prin care luau act că „rezbelul între România și Turcia, cu ruperea legăturilor noastre cu Poarta și independența absolută a României au primit consacrarea lor oficială”, moțiune votată și de Senat. Drept urmare, tributul datorat Porții a fost direcționat spre armată.

  Acestea au fost cuvintele lui Kogălniceanu: „Suntem independenți. Suntem națiune de sine stătătoare”. Armata română s-a văzut angrenată într-un război ruso-turc, pe care noi îl numim Războiul de Independență. Și, da, cuvintele lui Kogălniceanu au fost completate cu sângele românilor curs pe toate câmpurile de luptă, pentru a le întări prin merit, la Grivița, Vidin, Rahova, Smârdan etc.

  Deși România se afla în tabăra învingătorilor, Marile Puteri i-au recunoscut destul de greu independența, în ciuda luptei oamenilor politici români. Una dintre consecințe: România pierde cele 3 județe din sudul Basarabiei – Cahul, Bolgrad și Ismail - și primește Dobrogea.

   

  Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial - 9 mai 1945

  Cea mai cumplită conflagrație a lumii (1939-1945), care s-a vrut, inițial, „război fulger”, a implicat majoritatea statelor lumii, peste 100 de milioane de oameni și a fost cel mai întins război din istoria lumii.

  Luptele celui de-al Doilea Război Mondial au încetat pe 8 mai 1945, la 23:01, ora Berlinului, iar, după ora Moscovei, pe 9 mai, era ora 1:01.

  Se punea, astfel, capăt pierderii de vieți omenești pe front și în spatele acestuia, distrugerilor, lagărelor de exterminare, holocaustului.

  A urmat o nouă împărțire a lumii și a sferelor de influență, cu tot ce a derivat din acestea. România, deși aflată în tabăra învingătorilor, a rămas mai mică decât „România Mare” care intrase în război.

   

  Ziua Europei Unite 9 mai

  În 1950, pe 9 mai, ministrul de Externe francez, Robert Schuman, a ținut o proclamație la Paris, în care propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să excludă, pentru totdeauna, posibilitatea izbucnirii unui nou război între statele Europei. În acest sens, milita pentru crearea unei instituții europene care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel, materia fundamentală într-un conflict militar. Se adresa marilor puteri care se confruntaseră în utima conflagrație mondială. Un an mai târziu, această propunere se materializa. Declarația lui Robert Schuman este considerată piatra de temelie a Uniunii Europene.

  Simbolurile Uniunii Europene sunt: steagul cu cele 12 stele, imnul, deviza „Unitate în diversitate”, moneda unică – euro - și ziua de 9 mai.

  La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene.

   

  dr. Lavinia DUMITRAȘCU - MINAC

   

   

  •  6 mai 2021

   

   

  LANSARE DE CARTE

   

   

  Nuredin Ibram,

   

  Spiritualitate tătară3 volume

   

   

   

   

  JOI, 6 MAI 2021, ORA 15.00

   

  MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA

  AULA „ADRIAN RĂDULESCU”

   

   

   

   

   

   

   

  Prezintă:

      dr. Sorin Marcel Colesniuc

      dr. Lavinia Dumitrașcu

   

   

   

   

   

  •  23 aprilie 2021

   

  Să colorăm și să pictăm!

   

  Dragi copii, alături de Cora City Park, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă invită, în perioada

  19 aprilie – 16 mai,

  să dați farmec exponatelor din muzeu.

   

  Colorați, pictați și descoperiți talentul anticilor!

   

  Desenele se găsesc la Cora City Park, Serviciul Clienți. Solicitați planșa dedicată grupei voastre de vârstă: 3-5 ani sau 6-9 ani. După ce le-ați decorat, returnați-le pentru a intra în concurs.*

   

  Iar dacă vreți să admirați obiectele în realitate, vă așteptăm la muzeu, în Piața Ovidiu nr. 12.

  La Cora City Park și la muzeu este distractiv!

   

   

  * Dragi părinți și tutori, vă rugăm să completați acordul aflat pe spatele planșei, înainte de a preda lucrarea la Serviciul Clienți. Vă mulțumim!

   

   

   

  •  23 aprilie 2021

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța este, în perioada

   

   

  23 aprilie - 23 mai 2021,

   

  gazda  expoziției

   

  „De la Cavalerul Trac la Sfântul Gheorghe –

   

  Iconografia eroică: arhetipul eroului și sfântului”.

   

   

  În cadrul acestui eveniment sunt prezentate icoane ale marelui martir creștin, care „ reproduc, reinterpretează sau sunt inspirate din iconografia transilvăneană a secolelor  XVIII-XIX”, cât și reliefuri antice de epocă romană (sec. II - III p. Chr.).

  •  15 aprilie 2021

   

  Bine ați venit la prima expoziție online dedicată tinerelor talente, organizată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța!

   

  Muzeul este un loc al învățării, dar și un loc unde imaginația, frumosul și istoria se împletesc pentru a genera experiențe memorabile. Obiectele expuse reflectă priceperea creatorilor, evenimente din viața lor, emoții. Istoricii au datoria să identifice toate acestea și să găsească modalități diferite pentru a le transmite publicului.

   

  Dar, spun copii, ceea ce pierd specialiștii din vedere este faptul că piesele din muzeu au o viață a lor, care se manifestă când nimeni nu le privește. Să fie oare adevărat? Pentru a ne convinge, am lansat o provocare elevilor din școala generală: să surprindă prin desen și pictură momentul în care obiectele expuse prind viață și ies din vitrinele muzeului.

   

  Vă invităm să admirați lucrările copiilor și să vă lăsați imaginația să zboare alături de a lor. Veți constata că lumea privită din această perspectivă este mult mai colorată și mai veselă.

   

   

   

  Vezi  mai mult

   

  •  5 aprilie 2021

   

   

  Dragi copii,

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă oferă posibilitatea de a vă exersa cunoștințele de istorie prin completarea unor cuvinte încrucișate. Materialele, colorate și cu un design vesel....

   

   

   

   

   

   

  Vezi  mai mult

   

  •  18 martie - 18 aprilie 2021
  •  1 martie 2021

  Anghel Saligny vine acasă...la Constanța.

   

  Printr-o expoziție foto-documentară.

  Va fi găzduită la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  în perioada 1-15 martie.

  Vă așteptăm!

  VERNISAJ EXPOZIŢIE FOTO-DOCUMENTARĂ

  „ÎN LUMINA CULTURII - OPERA LUI ANGHEL SALIGNY”

   

                Luni, 1 martie 2021, ora 14.00, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Aula „Adrian Rădulescu", va avea loc vernisajul expoziţiei foto-documentare „În lumina culturii - opera lui Anghel Saligny". Evenimentul este realizat sub egida Bibliotecii Academiei Române, de Asociaţia  pentru educaţie socio-emoţională Combat Stress RO din Bucureşti, în cadrul proiectului naţional „Valori şi modele naţionale în educaţia românească", în colaborare cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Muzeul Portului Constanţa, Muzeul CFR Bucureşti, Casa de Cultură „I.D. Chirescu" Cernavoda, Societatea Naţională a Sării SALROM - Sucursala Târgu Ocna, Asociaţia Psiterra din Iaşi şi Televiziunea ACUM TV - Bacău.

        Anghel Saligny este prezent la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, în perioada 1-15 martie 2021, cu schiţe ale teledinamicului de la Târgu Ocna, cu imagini ale Podului de la Cernavodă, Pavilionului regal din Portul Constanţa şi ale silozurilor din porturile Constanţa, Galaţi şi Brăila.

          Vă vor aminti poveştile Podului Carol I de la Cernavodă, Cuibului Reginei, Tunelului Anghel Saligny Palas-Constanţa şi despre scrisori din Colecţia de Manuscrise a Academiei Române, lt. colonel (r) Cornelia Prioteasa - preşedintele Asociaţiei pentru educaţie socio-emoţională „Combat Stress RO", curatorul evenimentului, Lavinia Dumitraşcu - cercetător la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, ing. Mircea Dorobanţu - director al Muzeului CFR, George Varsami - custode al Muzeului Portului Constanţa, Cristian Cealera - Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

          „Noi ne afiliem, prin aceste reconsiderări, decupării din trecut a unor imagini şi poveşti obiectuale, care, prin ele însele, ne oferă ocazii de a ne lega şi a construi identităţi cu apartenenţă românească profundă. Din perspectiva psihologiei narative, noi putem să le definim ca o poveste a vieţii noastre, noi îmbogăţim poveştile prin aceste dovezi, îmbogăţim acest conţinut identitar pe care îl oferă recuperarea, reamintirea şi sărbătorirea acestor poveşti de perenitate, care sunt de valoare universală, nu doar naţională

        Avem nevoie, tocmai în această perioadă în care noi suntem supuşi unor situaţii de incertitudini, cum este cea pandemică, de certitudinile istorice, de certitudinile unor realizări ale acestor antemergători ai noştri. Merităm poveştile care au valoare!", a afirmat conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici, preşedintele Asociaţiei Psiterra din Iaşi, la lansarea acestui proiect la Biblioteca Academiei Române.

  •  22 februarie 2021

   

   

  Concurs ONLINE

   

  Hai să desenăm, să colorăm și să pictăm!

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  lansează o provocare elevilor din școala generală.

   

  Ne-ai vizitat? Ce ți-a plăcut cel mai mult?

  Să fie Glykon, șarpele fantastic sau Fortuna, grațioasa zeiță? Poate un opaiț, ori frumoasele amfore grecești?

   

  Provocarea noastră este următoarea: dă culoare obiectului preferat! Lasă-ți imaginația să creeze figuri haioase, originale!

   

   

   

   

   

  • 18 ianuarie - 27 februarie 2021

   

   

  COMUNICAT DE PRESĂ

   

  ÎN LUMINA CULTURII - OPERA LUI ANGHEL SALIGNY

   

  Vernisaj expoziție foto-documentară

   

         Joi, 18 februarie 2021, ora 12.00, la Muzeul AXIOPOLIS Cernavodă, județul Constanța, va avea loc vernisajul expozitiei foto–documentare itinerante „In lumina culturii - opera lui Anghel Saligny”.

   

         Evenimentul este organizat, sub egida Bibliotecii Academiei Române, de Asociația pentru educație socio-emoțională Combat Stress RO, în colaborare cu Casa de Cultură „I.D. Chirescu” Cernavoda, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Portului Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Constanța, Asociația Culturală „Tomis”, Societatea Națională a Sării SALROM – Sucursala Târgu Ocna, Asociația Psiterra din Iași și Televiziunea ACUM TV – Bacău.

   

          Expozița face parte din proiectul național „Valori și modele naționale în educația românească”, care a debutat la Biblioteca Academiei Române, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, în 15 ianuarie 2021, și va continua în șase orașe din țară - Cernavodă, Constanța, Galați, Brăila și Târgu Ocna, Iași, localități în care marele inginer și inventator român a realizat cele mai reprezentative construcții cu valoare de patrimoniu.

   

  „Această expozitie, în care vom putea viziona documente de patrimoniu - între care șase imagini unicat de la construirea Podului Carol I, aflate în colecția Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, mesajul Regelui Carol I care a fost zidit la temelia piciorului stâng al podului ce îi poartă numele, schițele Teledinamicului de la Salina Targu Ocna - ne va prilejui o întâlnire de suflet cu o mare personalitate a acestei țări, inginerul-inventator Anghel Saligny, și ne oferă ocazia să îndeplinim o datorie pe care o avem ca un testament mut, scris sub semnul istoriei, credinței si valorilor românești”. (Lt. col. (r) Cornelia Prioteasa, președintele Asociatiei pentru educație socio – emoțională  „Combat Stress Ro” - curatorul proiectului.)

   

  • 22 ianuarie 2021

   

   

  EXPONATUL LUNII

  IANUARIE 2021

   

  OPAIȚ CERAMIC BILYCHNIS

  (sec. I - II p. Chr.)

   

   

   

   

            Piesa prezentată este un opaiț bilychnis (cu două ciocuri) ce a fost descoperită de către arheologul dr. Constantin Chera în urma unor săpături de salvare în necropolele Tomisului.

   

                   Din punct de vedere cronologic se încadrează în intervalul cuprins între secolul I p.Chr și primele decenii ale secolului al II-lea p.Chr. Lampa se păstrează în stare foarte bună și a fost modelată din pastă semifină de culoare cărămizie-deschis vopsită pe partea

  superioară cu angobă roșie-cărămizie.

   

             Opaițul, destul de masiv, cu două ciocuri triunghiulare mărginite de volute puternic răsucite, este foarte asemănător pieselor din bronz. Două măști teatrale sunt dispuse între orificiul de ardere și bordura decorată cu ove. Cele două măști înlocuiesc inelele de agățare de la lămpile din bronz. Discul concav este decorat cu o rozetă din centrul căreia pornește vertical ansa, modelată în formă de tijă în vârful căreia se află un inel canelat. Baza circulară, mărginită de o nervură, prezintă mai multe cercuri concentrice.

   

   

  Accesați site-ul muzeului, pentru detalii: https://www.minac.ro/exponatul-lunii---ianuarie-2021.html

  • 19 ianuarie 2021

   

   

  ANALELE DOBROGEI

  SERIA A III-A, AN II/2020, NR. 1

   

  100 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR

   

   

        Centenarul revistei „Analele Dobrogei”, marcat în anul 2020, a readus în atenția peisajul publicistic dobrogean această prestigioasă revistă de cultură, care  abordează o paletă variată de teme științifice și culturale.

            Inițiată de Societatea Culturală Dobrogeană, revista prezenta încă din primul său număr, printr-un preambul semnat de către Ioan N. Roman, obiectivele culturale pe care Societatea și le propusese:

     Un grup de intelectuali din Constanţa - profesori, magistraţi, avocaţi, ingineri, medici etc. - a hotărât înfiinţarea unei Societăţi numită Societatea Culturală Dobrogeană pentru a promova studiul ştiinţific al trecutului şi prezentului dobrogean, răspândind în cercuri cât mai largi aceste cunoştinţe prin ajutorul unei reviste, prin organizarea de conferinţe, şezători şi excursiuni, prin înfiinţarea de biblioteci şi prin fondarea unui muzeu regional dobrogean. (...) Din programul ce ne-am propus, îndeplinim astăzi primul punct: Revista. Ea va apare, deocamdată trimestrial, sub titlul Analele Dobrogei şi sub direcţiunea d-lui profesor Constantin Brătescu, membru corespondent al Academiei Române, a cărui activitate în tot ce se referă la Dobrogea e îndeobşte cunoscută şi al cărui nume singur e o bună chezăşie de metodă şi competenţă ştiinţifică”.

         Revista a înscris în paginile ei un număr însemnat de colaboratori de prestigiu, mai cu seamă în domeniile ştiinţei, acordând însă, în acelaşi timp, o atenţie susţinută problemelor culturale, ca şi literaturii și folclorului dobrogean. Totodată,  revista s-a bucurat constant și de susținere din partea autorităților publice (Prefectura și Primăria), dar și a unor instituții private (Bănci și societăți comerciale), prin acordarea de subvenții. Mutațiie politice survenite în perioada 1939-1940, generate de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și regimul comunist ce a urmat, au făcut imposibilă apariția în continuare a acestei reviste.

         Numele și parte din programul „Analelor Dobrogei” va fi reluat prin apariția noii serii, cu același titlu, în  anul 1995. Colegiu redacțional, compus din cercetători avizați ai culturii și civilizației dobrogene, precum Adrian Rădulescu, Enache Puiu, Doina Păuleanu, Octavian Georgescu, Actuan Murat, Gavrilă Simion ș. a., a afirmat  atunci necesitatea „continuării eforturilor științifice și culturale de altă dată, de aprofundare a trecutului istoric, de analiză a problemelor economice, demografice, ecologice, culturale etc., cu care ne confruntăm în zilele noastre.” Noua serie a reunit următoarele apariții editoriale: Analele Dobrogei an I, nr.1(1995); an II, nr.1 (1996); an III, nr.1 (1997), an IV, nr. 1 (1998); an V, nr. 1, 2 (1999); an VI, nr.1 (2000); an VII, nr. 1 (2002); an VIII, nr. 1 (2005), an IX (2006-2008); an X-XIII (2009-2012).

           După o întrerupere de șapte ani, în 2019 a fost lansată seria a III-a a revistei „Analele Dobrogei”, an I, nr.1. Noul Colegiu de redacție, compus din Sorin Marcel Colesniuc, Lavinia Dumitrașcu, Delia Cornea, Corina Apostoleanu, Constantin Cheramidoglu și Florin Anghel, și-a propus o apariție ritmică a revistei, precum și integrarea acestei volum în câmpul istoriografic național, răspunzând noilor cerințe științifice. Primul volum al celei de-a treia serii a reunit 23 de contribuții, precum și o secțiune dedicată recenziilor.

          La finalul anului 2020 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a reușit să editeze volumul „Analelor Dobrogei”, an II, nr. 1, prin care am dorit să marcăm împlinirea a 100 de ani de la apariția primului număr al revistei. Volumul este structurat pe două mari capitole: Dobrogea în secolele XIX-XX și România în secolele XIX-XX,  însumând 15 contribuții științifice. Chiar în debutul volumului, un studiu realizat de doamnele Angela-Anca Dobre și Luminița Stelian (Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța) abordează evoluția prestigioasei reviste în perioada 1920-2020 și importanța ei în dezvoltarea și îmbogățirea câmpului istoriografic și publicistic dobrogean. Un al doilea studiu dedicat acestei aniversări a fost realizat de doamna Delia Cornea și aduce mărturii din arhive privind rolul lui Constantin Brătescu nu numai în inițierea și apariția anuală a revistei în perioada interbelică, ci și în re/organizarea Muzeului regional al Dobrogei la începutul anilor '30, ca director onorific, fapt ce legitimează continuarea publicării revistei sub egida muzeului constănțean.

            Tot în prima parte se regăsesc studii deosebit de interesante privind problematica Canalului Dunăre-Marea Neagră (semnat de Olivia Rotaru, Muzeul Cernavodă); Chestiunea Dobrogei în relațiile româno-ruse, perioada 1878-1945 (studiu întocmit de Constantin Cheramidoglu, membru al Societății de Științe Istorice Constanța); evoluția Gării Maritime Constanța este ilustrată într-un amplu articol de George Varsami, custodele Muzeului Portului, în vreme ce studiul doamnei Delia Cornea redă povestea statuilor regale din Dobrogea de Sud, repatriate în toamna anului 1940, printre care se află și bustul Reginei Maria, amplasat în centrul orașului Constanța. Nu lipsesc nici contribuții științifice ce tratează problematica instalării și evoluției regimului comunist în Dobrogea (Valentina-Maria Enache) sau represiunea comunistă, care a fost resimțită din plin în acest spațiu. În acest sens, dl. Adrian Nicolae Petcu (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securiității) reconstituie biografiile a 36 de clerici ortodocși constănțeni, care au avut de suferit persecuțiile și prigoana comunistă. Ultima parte a volumului cuprinde și două studii foarte valoroase privind perspectivele cercetării etnografice moderne în spațiul multicultural dobrogean, semnatare fiind doamna Iuliana Titov (Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea) și doamna Cerasela Dobrinescu (Muzeul de Artă Populară Constanța).

           Partea a doua a acestui volum aniversar cuprinde o serie de contribuții, ce abordează diferite teme de istorie regională și națională, așa cum este cazul articolului semnat de Cristian Constantin cu privire la activitatea companiilor de navigației franceze în regiunea Dunării de Jos; anul 1940 și problematica strămutării refugiaților din Cadrilater în județul Gorj (autor Dumitru Valentin Pătrașcu);  începuturile politizării și destructurării Armatei Române după 6 martie 1945, sub presiunile noului regim comunist (studiu elaborat de Marius Motreanu), relațiile  diplomatice româno-polone din primii ani ai regimului comunist și căile lor de manifestare (studiu semnat de Florin Anghel, Facultatea de Istorie și Științe Politice Constanța). De asemenea, sunt incluse și studiul de caz privind Biserica din Vința (județul Alba), realizat de Adrian Stoia (Muzeul Astra Sibiu), precum și studiul de caz ce prezintă activitatea primei femei din România ziarist-profesionist, Aida Vrioni (semnat de Monica Negru, Arhivele Naționale ale României).

           Prin varietatea tematică abordată, noul număr al Revistei „Analele Dobrogei” lansat astăzi, 15 ianuarie 2021, se adresează în egală măsură specialiștilor din varii domenii, cât și unui public larg, continuând astfel o tradiție începută cu o sută de ani în urmă.

   

      Editor număr: muzeograf dr. Delia Cornea

   

      Acum puteți accesa și descărca de pe site-ul muzeului, colecția revistei „Analele Dobrogei”, în format pdf, folosind linkul:

    https://www.minac.ro/publicatii.html

  • 15 ianuarie 2021

   

   

   

   

                Sub semnul Zilei Culturii Naționale, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează vineri, 15 ianuarie 2021, lansarea volumului

   

  „Analele Dobrogei”,

  seria a treia,

  an II/2020, nr. 1.

   

               Volumul ce va fi prezentat marchează împlinirea a 100 de ani de la apariția primului număr al „Analelor Dobrogei”, cea mai importantă revistă dobrogeană de cultură din perioada interbelică. Numărul reunește studii ce vizează diferite aspecte ale evoluției cultural-istorice a Dobrogei, precum și relevarea importanței pe care această provincie o are în spațiul național românesc.

   

                 În condițiile pandemiei Covid-19, evenimentul va avea loc ONLINE, vineri, 15 ianuarie 2021, ora 13.00, pe platforma ZOOM.

   

  • 14 ianuarie 2021

   

  COMUNICAT DE PRESĂ

   

       Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sărbătorită, în fiecare an, pe 15 ianuarie, Asociația pentru educație socio-emoțională Combat Stress RO și Asociația Psiterra - Iași, în calitate de inițiatori, în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Portului Constanța, Societatea Națională a Sării SALROM - Sucursala Târgu Ocna, Direcția de Cultură Cernavoda, Televiziunea ACUM TV – Bacău, realizează proiectul cultural

   

  Valori și modele naționale în educația românească

  ÎN LUMINA CULTURII - OPERA LUI ANGHEL SALIGNY

   

        Proiectul se va desfășura în perioada 15-31 ianuarie 2021, printr-o serie de activități care vor lega tematic șapte orașe din țară - București, Iași, Constanța, Cernavodă, Galați, Brăila și  Târgu Ocna, locuri în care marele inginer și inventator român a realizat cele mai reprezentative construcții cu valoare de patrimoniu.

   

        Obiectivul proiectului este acela de a promova valorile românești în societatea noastră și, în mod special, în educația generațiilor tinere, cu scopul de a menține în memoria socială imaginea marilor personalități care au contribuit la construirea României Moderne și a civilizației sub semnul istoriei, credinței, tradițiilor, valorilor și modelelor culturale românești.

   

         Astfel, pe 15 ianuarie 2021, la Biblioteca Academiei Române, va fi vernisată o expoziție foto-documentară itinerantă și organizat un webinar dedicat realizărilor marelui inginer și inventator român român Anghel Saligny.

   

  PROGRAM WEBINAR

  Mesaje de salut:

  - Lt.col. (r) Cornelia PRIOTEASA – președinte al Asociației pentru educație socio-emoțională COMBAT STRESS RO

  - conf. univ. dr.  Ovidiu GAVRILOVICI - președinte al Asociației PSITERRA – Iași

   

  1. Alina SAVA – director al Centrului de Informare și Promovare Turistică Cernavodă

  Personalitatea lui Anghel Saligny

   

  2. dr. Lavinia DUMITRAȘCU – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  Un pod pentru eternitate – Podul lui Anghel Saligny de la Cernavoda

  3. dr. Delia CORNEA – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  Anghel Saligny și Cuibul Reginei

      prof. Mircea DOROBANȚU - Muzeul CFR

  Patrimoniul cultural tehnic – Amprenta lui Anghel Saligny

                    funicular

  4. drd. Carmen MATEI – Asociația pentru educație socio-emoțională Combat Stress RO- Funicularul de la Targu Ocna

  5. ing. Ionel ILIE – Director al Salinei Targu Ocna – Operele lui Anghel Saligny din Targu Ocna

 • 2020

  • 18 septembrie 2020

   

   

  LANSARE DE CARTE

   

   

                 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Asociația Culturală Tătară „Barsın. Bırsın” („Exiști. Ești unic”) lansează, volumul bilingv (limba tătară, limba română)

   

   

   „Spiritualitate tătară”,

  vol. 1, al prof. univ. dr. Ibram Nuredin.

   

   

  Mesajul este simplu: să ne cunoaștem pe noi înșine; să ne cunoaștem între noi.

   

                           Lansarea va avea loc în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, vineri, 18 septembrie 2020, ora 1600.

   

                    Prezentarea volumului va fi făcută de dr. Sorin-Marcel Colesniuc – director al MINAC - și dr. Lavinia Dumitrașcu – cercetător al MINAC -.

  Mesajul volumului este transmis și prin spectacolul de muzică și poezie tătărească susținut de Chimiran Chivu și Grupul coral „Boztorgay”.

   

  Se vor păstra regulile impuse de pandemie.

   

  • 26 iulie - 09 august 2020
  • 19 iulie - 15 noiembrie 2020
  • 19 iulie - 15 noiembrie 2020

  Persoana de contact la MINAC:

  Aurel MOTOTOLEA

  Muzeograf

  • 16 iulie - 12 octombrie 2020

   

   

  MINERALE ȘI ASOCIAȚII MINERALE

  DIN

  ROMÂNIA

   

  Expoziție națională itinerantă

  16 iulie 2020 - 12 octombrie 2020

   

   

             În perioada 16 iulie - 12 octombrie 2020, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța va găzdui Expoziția itinerantă națională „Minerale și asociații minerale din România”, organizată de Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.

   

          Este o expoziţie în premieră care prezintă cele mai rare şi spectaculoase asociaţii minerale de pe teritoriul naţional, aflate în patrimoniul muzeului organizator dar și împrumutate de la Universităţile din Bucureşti (UB), Cluj-Napoca (UBB) şi Iaşi (UAIC) şi Muzeul Naţional de Geologie din Bucureşti (MNG). Ca partener s-a constituit şi Academia Română prin girul ştiinţific acordat.

             Patrimoniul mineralogic românesc este aproape necunoscut publicului; prea puţină lume cunoaşte faptul că în România au fost descoperite, descrise şi documentate 38 de minerale în premieră mondială. La acestea se adaugă o serie deosebit de valoroasă de asociaţii minerale emblematice pentru spaţiul geologic românesc (prin asociaţie minerală înţelegându-se două sau mai multe specii minerale caracteristice unui mod de formare comun).

                Expoziţia este constituită din nouă vitrine în care sunt expuse 122 de eşantioane mineralogice alese pe criterii ştiinţifice (descrise pentru prima oară în România şi/sau carateristice spaţiului naţional) şi muzeografice (eşantioane cât se poate de estetice, care să încânte vizitatorul). Pentru detalii mineralogice deosebite sunt amplasate în unele vitrine lupe (6 la număr). Două rollup-uri completează imaginea geologică şi mineralogică necesară unei bune informări a publicului. Există și un ghid de expoziţie tip broşură (14 file format A5) care detaliază informaţia privind exponatele, etichetele din vitrine conţinând elementele de bază, pentru localizarea piesei în ansamblul expunerii.

   

              Dintre eșantioanele care vor putea fi admirate amintim, selectiv: cuarţ columnar și fumuriu, calcite, hemimorfit, wollastonit cu bismutin, ametist, calcedonie albastră, flogopit, granat, muscovite, nefelin, sodalit, turmalină, rumanit și vivianit.

                Vernisajul expoziției „Minerale și asociații minerale din România” va avea loc joi, 16 iulie 2020, ora 1200, la sediul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Piața Ovidiu nr.12, Constanța.

  • 10 mai 2020

   

  10 Mai - ZIUA REGALITĂȚII

   

   

             10 Mai- Ziua Regalității marchează trei momente importante în istoria noastră națională: începutul domniei lui Carol I, Independența de Stat și Încoronarea primului rege al țării. Pentru fiecare din aceste momente se cuvine să facem, așadar, o scurtă prezentare și să lămurim semnificația actelor împlinite de înaintașii noștri.

   

               Prima semnificație a zilei de 10 Mai este legată de venirea lui Carol de Hohenzollern Sigmaringen în România  în anul 1866. Așa cum bine se cunoaște, după actul abdicării forțate a domnitorului Al.I.Cuza (11 februarie 1866) clasa politică românească a căutat găsirea unei soluții care să permită menținerea unirii Principatelor, una dintre soluțiile propuse fiind aducerea pe tronul țării a unui principe de neam străin. În această logică elita clasei politice românești a propus tronul tânărului principe Carol de Hohenzollern Sigmaringen, care aparținea de familia domnitoare din Prusia. Deși principele cunoaștea foarte puține lucruri despre țara noastră, el a acceptat la 25 aprilie/7 mai 1866 propunerea formulată de Ion C.Brătianu, și cu accordul regelui Prusiei, Wilhelm I, părăsește castelul Sigmaringen de lângă Dussendorf, îndreptându-se spre țară. Întâmpinat la Baziaș de cunoscutul om politic Ion C.Brătianu, principele avea să întreprindă restul călătoriei pe un vapor, în anonimat, sosind la Turnu Severin pe 8 mai 1866.

   

            Două zile mai târziu, la 10 Mai 1866 Carol de Hohenzollern Sigmaringen intra în București, unde a fost întâmpinat de primarul orașului, Dimitrie C.Brătianu, care i-a înmânat cheile orașului. În aceeași zi,  în Palatul Mitropolie , Carol a depus jurământul în noua sa calitate de domnitor al Principatelor Unite Române, rostind solemn cuvintele: ‟ Jur de a fi credincios legilor țării, de a păzi religiunea românilor, precum și integritatea teritoriului ei și a domni ca domn constituționalʺ.

             Sub semnul acestui jurământ, primul cuvânt rostit în limba română, și sub deviza Totul pentru țară. Nimic pentru mine, domnitorul și mai apoi regele Carol I și-a început domnia de 48 de ani, cea mai lungă din istoria noastră și, am putea spune, cea mai fecundă în sensul  unificării, modernizării și afirmării statului român modern.

   

             De numele lui Carol I se leagă și un alt moment important din istoria noastră: afirmarea Independenței statale la 10 Mai 1877, când Senatul României a votat Proclamația de Independență față de Imperiului Otoman. Consfințită prin jertfă de sânge în grelele lupte din războiul ruso-română-turc (1877-1878), Independența de stat a României a fost recunoscută pe plan internațional prin Congresul de Pace de la Berlin, act diplomatic care marca în mod fundamental și istoria regiunii noastre: prin prevederile Tratatului de la Berlin, Dobrogea era unită cu România.

   

           Cel de-al treilea moment esențial în istoria noastră modernă a fost 10 Mai 1881, când în urma votului Parlamentului, statutul țării era ridicat la rang de Regat iar Principele Carol a fost încoronat, devenind astfel primul Rege al României. Se împlinea un lung și anevoios drum politic, la care au conlucurat întreaga clasa politică și toată societatea românească.

   

             Pentru dobrogeni, perioada domniei Regelui Carol este strâns legată de amplul proces de modernizare și de integrare, sub toate aspectele, în granițele țării. Nu o dată Suveranul și-a exprimat convingerea în viitorul luminos al Dobrogei, despre care spunea în 1905: (...) Noi am dobândit prin Dobrogea, acest mărgăritar al Coroanei României, neatârnarea economică, legături libere cu lumea întreagă şi marina comercială.ʺ

   

          10 Mai - Ziua Națională a României a fost serbată, an de an, de către toți locuitorii țării printre diferite manifestări, una dintre cele mai cunoscute și frumoase tradiții, inaugurată după 1895, fiind celebra ‟Bătaie cu floriʺ ce avea loc la șosea și la care participau toți oamenii, indiferent de starea lor socială, materială sau de etnie.

   

           În 1917 celebrarea Zilei de 10 Mai a fost interzisă pe timpul ocupației de către autoritățile germane, iar după abdicarea forțată a Regelui Mihai, regimul comunist înstăpânit în țară a interzis marcarea zilei, încercând astfel să șteargă din sufletul poporului amintirea și imaginea monarhiei.  În mod paradoxal, pe când în țară Ziua Regalității era interzisă, în străinătate românii aflați în exil au marcat an de an această zi, iar Majestatea Sa, Mihai de România, adresa în mod tradițional un mesaj de susținere poporului său.

   

             După 25 de ani de la dramaticele evenimente din decembrie 1989, Parlamentul României a dat un act legislativ (Legea nr. 103/2015), prin care a restabilit, măcar parțial, semnificația de sărbătoare națională a Zilei de 10 Mai. Astăzi ea poartă denumirea neoficială de Ziua Regalității și este  un moment în care trebuie să ne amintim în primul rând de tripla ei semnificație istorică dar și de eforturile suveranilor români - Carol I, Ferdinand Întregitorul, Carol al II-lea și Mihai I -  puse mereu sub deviza Nihil sine Deo.

   

   

  Delia Cornea

   

   

  • 11 martie 2020

   

   

  Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități filiala Constanța, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, organizează, miercuri, 11 martie 2020, ora 11.00, în Sala „Vasile Canarache” a MINAC,

   

  lansarea volumului

   

  SIRIUS – MISIUNE ÎNDEPLINITĂ,

   

  care-i are ca autori pe gen. fl. aer ® Dumitru Toma și col. ® Remus Macovei.

   

  Prezintă: prof. univ. dr. Valentin Ciorbea – Universitatea „Ovidius” Constanța și Cristian Crăciun – președintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități filiala Constanța -.

   

        „Au trecut aproape 40 de ani de când 144 de piloți militari români, ingineri, tehnicieni și cadre didactice de aviație, constituiți în Grupul de Aviație ‹‹Sirius›› au scris una din cele mai glorioase pagini din istoria Aviației Militare Române.

       Dedicăm această lucrare celor care, în perioada 1981-1982, prin activitatea desfăşurată sub cerul Africii, au reprezentat ‹‹raza de lumină›› a Aviației Militare Române.”

   

   

   

   

  EVENIMENT SUSPENDAT

   

   

   

   

   

   

  • 12 februarie 2020

   

   

   

   

   

   

   

           Comunitatea Rușilor Lipoveni din România și Comunitatea rușilor lipoveni din Constanța vă invită la evenimentul, organizat în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, privind prezentarea cărții: „Rușii lipoveni din Dobrogea: istorie și tradiții specifice – a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - 2011” (autor: dr. Cerasela Dobrinescu, carte apărută la Editura „C.R.L.R.” din București cu sprijinul financiar al Comunității, la finalul anului 2019).

            Prezentarea va fi urmată de vernisajul Expoziției de fotografii despre rușii lipoveni din Dobrogea.

                Evenimentul va avea loc duminică, 16 februarie 2020, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (Piața Ovidiu, nr. 12), începând cu ora 13:30 și se va încheia cu un scurt program cultural-artistic susținut de membrii CRL-Ghindărești, jud. Constanța, și din CRL-Constanța.

       Despre carte vor vorbi: președintele CRLR, Silviu FEODOR - coordonatorul Editurii „C.R.L.R.”, acad. Sabina ISPAS, prof. univ. dr. Valentin CIORBEA, istoricul dr. Alexandr VARONA, precum și autoarea - Cerasela DOBRINESCU, muzeograf la Muzeul de Artă Populară din Constanța.

   

   

   

   

  • 29 ianuarie 2020

   

   

  LANSARE DE CARTE

   

   

  „ANALELE DOBROGEI”

  An I/2019

  Seria a treia

   

   

         Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Consiliul Județean Constanța organizează miercuri, 29 ianuarie 2020, ora 14.00, în Sala Vasile Canarache a muzeului, lansarea primului volum din seria a treia a „Analelor Dobrogei”.

         Acesta este continuatorul revistelor de cultură ale spațiului dintre Dunăre și Marea Neagră: „Arhiva Dobrogei” (1916, 1919, 1920), „Analele Dobrogei” (1920-1938) și a noii serii a „Analelor Dobrogei”, care a fost lansată în anul 1995.

          Reluând șirul întrerupt al aparițiilor periodice, după un hiatus de șapte ani, prezentul volum acoperă o paletă largă de subiecte legate de evoluția spațiului dobrogean, fiind prezente cercetări asupra istoriei Dobrogei, de la integrarea ei în Vechiul Regat până în perioadă comunistă, studii dedicate unor personalități dobrogene sau care au fost strâns legate de acest spațiu, unor monumente constănțene, precum și studii, subiecte de istorie militară, geopolitică ș.a.

           Tipărit la Editura Ex Ponto din Constanța, volumul 1/2019 din seria a treia a „Analelor Dobrogei” aduce în atenția cercetătorilor în domeniu și a publicului larg cititor, deopotrivă, o serie de mărturii de epocă, documente, imagini de arhivă, dorindu-se a fi un preambul al numărului festiv pe care Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța îl are în pregătire, pentru a marca o sută de anii de la apariția revistei.

           Volumul va fi prezentat de membrii Colegiului de redacție al revistei: dr. Sorin Marcel Colesniuc, dr. Lavinia Dumitrașcu, dr. Delia Roxana Cornea, dr. Corina Mihaela Apostoleanu, dr. Florin Anghel și dr. Constantin Cheramidoglu.

   

   

  • 18 ianuarie 2020

   

   

   

                 Ca în fiecare an, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Consiliul Județean Constanța, în colaborare cu Societatea de Științe Istorice din România – filiala Constanța, organizează

   

  Simpozionul

   

  24 ianuarie 1859 – „Mica Unire”,

   

  care se va desfășura joi, 23 ianuarie 2020, ora 10, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

   

                      Importanța acestui moment istoric va fi subliniată de

  dr. Sorin-Marcel Colesniuc, dr. Lavinia Dumitrașcu - Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa - și dr. Costin Scurtu - Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand” – filiala Constanța -.

   

                Activitatea este realizată cu și pentru elevi din municipiul și județul Constanța.

                      Despre unirea Moldovei cu Țara Românească și despre urmările acesteia vor vorbi: Teodora Bălan - Liceul Teoretic „George Călinescu”, Alexandru Martinescu - Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian, Iannis Belu - Liceul Teoretic „Decebal”, Andrei Stănică - Școala gimnazială nr. 16 „M.I.Dobrogeanu” și Daniel Dumitriu - Liceul Teoretic „Traian”.

   

               Sărbătorim „Mica Unire” și printr-un spectacol susținut de: Ansamblul folcloric „Ulmetum junior” - Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon, Teodor Danci – Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, Răzvan Decu, Jechiu Miruna Andreea, Moroșan Miruna Mihaela, Irofte Alexandra Ștefania - Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian, Grup vocal-instrumental „Românașii” - Școlile gimnaziale nr. 16 și 37, Corul Școlii gimnaziale nr. 18 „Jean Bart”, Alexandrache Andrei, Matei Ghișoiu, Lidia Ioana Tudoran - Școala gimnazială nr. 18 „Jean Bart” și Grupul artistic „Fiii Dobrogei” - Școala gimnazială „Anastasia”.

   

   

  Participă elevi de la: Gimnaziul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Teoretic „George Emil Palade”, Școala gimnazială nr. 16 „M.I.Dobrogeanu”, Școala gimnazială nr. 18, Școala gimnazială „Anastasia”, Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian și Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon.

   

 • 2019

  • 18 decembrie 2019

   

   

   

                 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în colaborare cu Societatea de Științe Istorice din România filiala Constanța și Asociația Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Constanța, organizează, miercuri, 18 decembrie 2019, ora 12,30, în Sala „Vasile Canarache”, o întâlnire între generații, cu tema

   

  ACUM 30 DE ANI LA CONSTANȚA - DECEMBRIE 1989

   

   

   

   

  Invitați:

  general Dumitru Toma

  col ® Remus Macovei

  dr. Mihai Gheorghe

  comandor (r) Ovidiu Mihalache

   

  elevi de la Școala gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și Liceul Teoretic „George Călinescu”.

   

  Moderatori:

   

  dr. Sorin-Marcel Colesniuc (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

  dr. Lavinia Dumitrașcu (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

   

   

   

  EXPOZIȚIE DE PICTURĂ: dr. Toma Medeleanu

   

   

   

  • 11 decembrie 2019

                Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Consiliul Județean Constanța și Arhivele Naționale ale României, în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice din România și Asociația Culturală Harlequin, vă invită, miercuri, 11 decembrie 2019, ora 12.00, la

  lansarea volumului

   

  Din istoria românilor sud-dunăreni în prima jumătate a secolului al XX-lea - MEGLENOROMÂNII,

   

  o lucrare specială a regretatului istoric constănțean prof. dr. Virgil Coman.

                     Evenimentul se va desfășura în Aula „Adrian Rădulescu”.

                Volumul va fi prezentat de prof. dr. Robert Stănciugel - istoric, coordonator editorial - și de invitații săi. Moderatorul evenimentului va fi dr. Lavinia Dumitrașcu. Cuvântul de deschidere va aparține dr. Sorin Marcel Colesniuc – director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

                   „Tot ce putem spune despre acești frați ai noștri, este că întru nimic nu ne deosibesc de restul Românilor, sunt niște harnici muncitori, îndrăsneți negustori, foarte deștepți, lucru pe care l-am putut constata și la Bitolia, cât am fost director și profesor de liceu, anii 1895-1897, unde elevii din Meglenia se disting prin a fi printre primii în clasă, atât la învățătură cât și la purtare; plăcuți la chip, cu o înfățișare de trup bărbătească, așezați și flegmatici, buni și ospitalieri ca toți Românii." (Pericle Papahagi, Românii din Meglenia (Texte și Glosar), București, 1900).

                    Calendarul lansării volumului Din istoria românilor sud-dunăreni în prima jumătate a secolului al XX-lea - MEGLENOROMÂNII continuă cu alte patru evenimente:

   

                  Constanța, Liceul Tehnologic „I.N.Roman” - 12 decembrie 2019, ora 12.00

                   Medgidia, Biblioteca Municipală I.N. Roman – 12 decembrie 2019, ora 15.30

                   Tulcea, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea – 13 decembrie 2019, ora 17.00

                   Cerna (jud. Tulcea), Biblioteca Comunală „Dumitru Cerna”-14 decembrie 2019, ora 16.0

   

  • 29 noiembrie 2019

  <>

  Simpozion

  1 DECEMBRIE

  ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

   

  DISCURSURI

   

  dr. Sorin Marcel Colesniuc

  director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

  dr. Lavinia Dumitrașcu

  Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

  Dr. Nicoleta Paraschiv

  Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale

   

  Kansel Gelil – Facultatea de Drept și Științe Administrative – Universitatea „Ovidius”

  Octavian Marin - Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- prof. Cristina Gâlă

  Teodora Bălan - Liceul Teoretic „George Călinescu” - coord. prof. Iulia Bulacu

  Adriana-Maria Marin - Liceul Teoretic „Decebal” - coord. prof. Paul Dominte

  Alexandru Martinescu - Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian – coord. prof. Ana Bebu

   

  SPECTACOL SUSŢINUT DE:

  Fani Skoupra - Școala gimnazială nr. 8 – coord. prof. Rodica Rodion

  Mario Nazarovici - Școala gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – coord. prof. Marinica Târziu

  Grupul artistic „Fiii Dobrogei” - Școala gimnazială „Anastasia” – coord. prof.: Rasid Selin Yasmin,  Adrian Claudiu Băbușanu, Tiberiu Simion, Adina Cozma

  Grup vocal „Românașii” - Școala generală nr. 16 „M.I.Dobrogeanu” și  Școala gimnazială nr. 37– prof. Roxana Gurău

  Vlăduț Gurău - Școala gimnazială nr. 37

  Bianca Cîju, Antonia Mirvald și corul clasei a IV-a C al Școlii gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – coord. prof. Mirela Machedon

  Răzvan Decu - Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian

  Școala gimnazială nr. 18 „Jean Bart” – prof. Mariana Momciu

  PARTICIPĂ  ELEVI DE LA:

   

  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” - prof. Cristina Gâlă

  Liceul Teoretic „George Călinescu”- prof.: Iulia Bulacu, Eugenia Crăciun

  Liceul Teoretic „Traian”- prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone, Mirela Voicu

  Liceul Teoretic „Decebal” – prof.: Paul Dominte, Raul Ivan

  Școala gimnazială nr. 16 „M.I.Dobrogeanu” – prof. Daniela Niță, Roxana Gurău

  Școala gimnazială nr. 18 „Jean Bart” – prof. Mariana Momciu

  Școala gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – prof.:  Marinica Târziu, Mirela Machedon

  Școala gimnazială nr. 37– prof. Roxana Gurău

  Școala gimnazială „Anastasia” - prof.: Rasid Selin Yasmin,  Adrian Claudiu Băbușanu, Tiberiu Simion, Adina Cozma

  Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian -  prof.: Lavinia Robe, Violeta Bodiu, Ana Bebu

  Școala gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui Traian – prof. Otilia Mitroi

  • 22 noiembrie 2019

   

   

   

               Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Institutul Național al Patrimoniului  organizează, sâmbătă, 23 noiembrie 2019, ora 13.00, în Sala „Vasile Canarache”,

   

  venisarea expoziției foto-documentare

   

   

   

  PROMOVAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ A PATRIMONIULUI MULTICULTURAL DIN CONSTANȚA

   

   

   

   

  Constanța multietnică și monumentele sale

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Consiliul Județean Constanța

  • 19 noiembrie 2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Consiliul Județean Constanța și Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale organizează, marți, 19 noiembrie 2019, ora 11, în Sala „Vasile Canarache”,

   

  venisarea expoziției foto-documentare

   

   

   

  CONSTANȚA NOASTRĂ ÎN IMAGINI

   ȘI DOCUMENTE DE EPOCĂ

   

   

   

                  Prezentarea va fi făcută de dr. Lavinia Dumitrașcu și dr. Nicoleta Grigore.

   

                   Expoziția se înscrie în seria manifestărilor dedicate Zilei Dobrogei, ca un omagiu adus înaintașilor noștri și ca un îndemn pentru contemporani să cunoască istoria, să fie recunoscători și să nu uite că au o datorie…

   

  • 13 noiembrie 2019

   

   

   

   

   

           Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Consiliul Județean Constanța, în colaborare cu Societatea de Științe Istorice din România – filiala Constanța și Asociația „Dobrogea Străbună”, organizează, miercuri, 13 noiembrie 2019, ora 11, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

   

  simpozionul

  UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA

  1878-2019

   

              Vor evoca momentul istoric și urmările lui dr. Lavinia Dumitrașcu (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa) și dr. Nicoleta Paraschiv (Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale).

            Cum activitatea se adresează, în primul rând, elevilor din școli și licee din Constanța și din județ, aceștia sunt implicați în desfășurarea simpozionului, prin prezentarea diferitelor aspecte ale unirii Dobrogei cu România (Diana Brânzea - Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” -, Aylin Geafat - Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian - și Cristian Andrei - Liceul Teoretic „Decebal” -) și prin momente artistice dedicate evenimentului, susținute de Ansamblul folcloric „Ulmetum junior” - Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon, Teodor Danci – Liceul de Artă „Regina Maria”, Școala gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui Traian, Vlăduț Gurău - Școala gimnazială nr. 37, Grupul artistic „Fiii Dobrogei” - Școala gimnazială „Anastasia”, Răzvan Decu - Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian, Școala generală nr. 18 „Jean Bart”. Lor li se adaugă interpreta de muzică grecească Ioana Țutuianu.

                   Vor fi spectatori elevi de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Teoretic „Traian”, Școala generală nr. 18 „Jean Bart”, Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu”, Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian, Școala gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui Traian, Școala gimnazială „Anastasia”, Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon.

  • octombrie 2019 - februarie 2020

  BUNURI CULTURALE DIN PATRIMONIUL MINAC

  EXPUSE LA CEA MAI MARE

  MANIFESTARE CULTURALĂ DIN BELGIA

  Expoziție

   

   „Dacia Felix. The Glorious Past of Romania“

  „Dacia Felix. Trecutul glorios al României”

   

                Vineri, 18 octombrie 2019, ora 19.30, la Muzeul Galo-Roman din Tongeren, cel mai vechi oraș belgian, a fost deschisă expoziția „Dacia Felix. The Glorious Past of Romania“/„Dacia Felix. Trecutul glorios al României”. Expoziția, care face parte din Festivalul EUROPALIA, reunește 298 de artefacte și seturi de piese antice descoperite pe teritoriul țării noastre, prezentat ca spațiu de interferență al civilizațiilor: scitică, greacă, celtică, daco-getică și romană.

   

                 Festivalul EUROPALIA este manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia și în țări învecinate: Franța, Olanda, Luxemburg și Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României la cea de-a 27 a ediţie a Festivalului EUROPALIA, proiect de anvergură desfășurat în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 şi implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului, alături de EUROPALIA International, organizatorul manifestării.

                 Cea de-a 27-a ediție a Festivalului EUROPALIA este dedicată României, țara invitată de onoare. Festivalul bianual EUROPALIA împlineşte 50 de ani de la înfiinţare în 2019. Festivalul a debutat în 1969 și are un caracter multidisciplinar: arte vizuale, artele spectacolului, muzică, film, literatură, educație culturală. Publicul celor mai ample ediții de până acum ale festivalului a ajuns la aproximativ 1-1,5 milioane de vizitatori, foarte mulți veniți din afara Belgiei.

              Selectate și amplasate după un concept al Muzeului Galo-Roman din Tongeren, bunurile culturale provin de la MNIR și de la alte 18 instituții muzeale din țară, care au contribuit la realizarea acestui amplu proiect: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” – Bacău; Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud; Institutul de Cercetări Eco-Muzeale – Tulcea; Muzeul Civilizație Dacice și Romane – Deva; Muzeul Județean Satu Mare; Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” – Vaslui; Muzeul Județean Argeș – Pitești; Muzeul Județean Buzău; Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău; Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș – Baia Mare; Muzeul Județean Mureș – Târgu Mureș; Muzeul de Istorie Turda; Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei – Cluj-Napoca; Muzeul Național al Unirii – Alba-Iulia; Muzeul Romanațiului – Caracal; Muzeul Țării Crișurilor – Oradea; Muzeul Județean Ialomița – Slobozia.

             Artefactele din Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța sunt: statuia războinicului scit, statuia zeiței Hecate, medalionul de aur cu reprezentarea zeiței Afrodita și bijuterii din mormântul de la Callatis (candelabru de bronz, recipient cosmetic, vas de sticlă, baghetă de sticlă, plăcuță de plumb, unguentarium, spatulă, oglindă, colier de mărgele tubulare și pandantiv de formă rectangulară). La deschiderea expoziției a fost prezent Directorul General al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cercet.șt.dr. Sorin Marcel COLESNIUC, care a prezentat bunurile culturale din patrimoniul muzeului constănțean.

   

  <>

  • 2 - 4 octombrie

   

  A 52-A EDIȚIE A

  SESIUNII ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE PONTICA

   

  COMUNICAT DE PRESĂ

   

   

   

             În perioada 2 – 4 octombrie 2019, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează a 52-a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale Pontica. Deschiderea oficială a sesiunii va avea loc miercuri, 2 octombrie 2019, ora 11.00, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

               După alocuțiunile oficiale vor fi susținute, în plen, trei comunicări științifice: 140 de ani de la prima colecție tomitană de antichități – dr. Sorin Marcel Colesniuc, Directorul General al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța; Istoriografia românească după 1948 – dr. Alexandru Barnea; Câteva evenimente de referință de la conferința generală ICOM, Kyoto, 2019 – dr. Dan Octavian Paul.

             În continuare, vor fi lansate două volume: Tristele și Ponticele - Publius Ovidius Naso și O Dobroge, o Dunăre și două conferințe de pace. Documente  - ambasador Vasile Stoica – autor Robert Stănciugel.

            Deschiderea oficială a Sesiunii Științifice Internaționale Pontica se va încheia cu vernisajul a două expoziții temporare: 140 de ani de la prima colecție tomitană de antichități și, cea de-a doua expoziție, Cucuteni – o civilizație preistorică redescoperită.

           Lucrările se vor desfășura pe secțiuni, după cum urmează: Preistorie, Greco-Romană, Medievală, Numismatică, Modernă și Contemporană. În ziua de 3 octombrie 2019, va avea loc o masa rotunda intitulată Conservarea și restaurarea patrimonului arheologic. Pentru ultima zi a sesiunii științifice, reprezentanții Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au organizat o excursie de documentare la Complexul Muzeal de la Adamclisi.

                 La Sesiunea Științifică Internațională Pontica din acest an sunt înscriși aproximativ 150 de specialiști și experți în arheologie și istorie, din țară și de peste hotare: profesori universitari, cercetători științifici, arheologi, muzeografi, restauratori, conservatori, arhiviști etc.

   

   

   

   

   

  SIMPOZION

   

   

   

   

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Cultul eroilor „Regina Maria” Filiala Constanța, Muzeul Militar Național               „Ferdinand I” filiala Constanța organizează, luni, 26 august 2019, ora 11, în Aula „Adrian Rădulescu” a MINAC,

  simpozionul

  75 DE ANI DE LA ALĂTURAREA ROMÂNIEI

  LA COALIȚIA NAȚIUNILOR UNITE.

  PRINOSUL MILITARILOR CONSTĂNȚENI

  PENTRU ELIBERAREA NORD-VESTULUI TRANSILVANIEI

   

  Vor ține discursuri despre acest important moment al istoriei României:

  • colonel ® Remus Macovei

  • dr. Lavinia Dumitrașcu

  • dr. Costin Scurtu

  • dr. Ion Damaschin

   

  Invitat de onoare este viceamiral Petre Zamfir.

   

   

   

  <>

  • 24 iunie

   

   

  DUBLĂ LANSARE DE CARTE

   

   

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) organizează luni, 24 iunie 2019, ora 1200, la sediul din Piața Ovidiu nr. 12, aula Adrian Rădulescu, lansarea volumelor Pontica 51 (2018) și Circulația monedei bizantine în Dobrogea (sec. VI-VIII), semnat de cerc. șt. I Gabriel Custurea.

            Cu numărul 51 revista Pontica intră în cel de-al șaselea deceniu de apariție neîntreruptă, de-a lungul căreia a devenit, împreună cu Sesiunea Internațională cu același nume, cartea de vizită a activității științifice a MINAC. Volumul cuprinde studii privind istoria și arheologia spațiului danubiano-pontic, grupate în mai multe arii tematice: Historica (culte greco-romane și mitologii fondatoare în cetățile vest-pontice, elemente de istorie politico-militară, socială și religioasă oglindite în izvoare literare târzii, începuturile arheologiei dobrogene, istorie creștină), Archaeologica (preistorie, obiecte romane din sticlă, arheologie subacvatică de-a lungul litoralului românesc, rezultate ale cercetărilor arheologice din situri dobrogene, producție și tipologie ceramică în perioada romană târzie, sisteme defensive, piese din metal și prelucrarea lor în perioadele romano-bizantină și medievală), Epigraphica (inscripții grecești și latine inedite, dar și unele publicate anterior și revizuite), Ovidianum (studii dedicate vieții și operei poetului Publius Ovidius Nasso, prezentate în cadrul Simpozionului Științific Internațional Evocări ovidiene: poezie-mitologie-realitate istorică, organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța între 10 și 12 mai 2017), Nomismata (istorie monetară în perioadele elenistică, romană și bizantină timpurie). Volumul se încheie cu o serie de recenzii ale unor lucrări de specialitate recent publicate și cu lista noilor intrări în biblioteca muzeului. O secțiune separată este dedicată memoriei academicianului Șerban Papacostea, dealtfel membru în comitetul științific al revistei Pontica.

   

   

                 Circulația monedei bizantine în Dobrogea (sec. VI-VIII), semnat de cercet. șt. I Gabriel Gh. Custurea, completează, alături de volumul anterior, dedicat perioadei secolelor IX-XI, imaginea dinamicii monedei bizantine în spațiul danubiano-pontic. Cercetătorul constănțean centralizează și analizează materialul numismatic aparținând perioadei enunțate în titlu, publicat în literatura de specialitate de-a lungul a peste patru decenii. Piesele numismatice discutate aparțin colecțiilor unor instituții de specialitate din țară: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Institututl de Arheologie „Vasile Pârvan” București, Biblioteca Academiei Române, Muzeul Național de Istorie a României, etc. Volumul, publicat în ediție bilingvă română - engleză, se desfășoară de-a lungul a două prime capitole care tratează istoricul cercetărilor numismatice pentru perioada analizată și enunță considerațiile istorice rezultate din studierea colecțiilor monetare. A doua parte a publicației conține un util repertoriu arheologic al siturilor care au furnizat materialul numismatic analizat, precum și două detaliate repertorii ale descoperirilor monetare (monede izolate și tezaure monetare).

  • 21 iunie

   

  140 DE ANI DE PRESĂ ROMÂNEASCĂ ÎN DOBROGEA.

  TRECUT, PREZENT ȘI PERSPECTIVE

   

  COMUNICAT  DE PRESĂ

   

            În perioada 21 - 22 iunie 2019, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Filiala Dobrogea a Asociației Române de Istorie a Presei, în parteneriat cu Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea și Centrul Cultural Județean „Teodor Burada” Constanța organizează Simpozionul 140 DE ANI DE PRESĂ ROMÂNEASCĂ ÎN DOBROGEA. TRECUT, PREZENT ȘI PERSPECTIVE.

          Manifestarea va marca nașterea primului ziar de expresie românească din regiune, „Steaua Dobrogei” - 22 iunie 1879, dar și rolul important al presei regionale, ca factor civilizator al provinciei, în dezvoltarea conștiinței naționale și a coagulării comunităților locale.

          În cadrul simpozionului va fi vernisată Expoziția temporară: FILE DIN ISTORIA PRESEI DOBROGENE, organizată de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în colaborare cu Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale.

            Simpozionul, gândit ca o evocare științifică a celor 140 de ani de presă românească în spațiul dobrogean, reunește specialiști în: istorie, arhivistică, biblioteconomie, ziariști, profesori universitari, dar și studenți și doctoranzi ai Universității „Ovidius”  Constanța.

  Vor susține comunicări științifice: Conf.univ.dr. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos" Galați, Președintele Asociației Române de Istorie a Presei; Conf.univ.dr. Aurelia LĂPUȘAN, Centrul Cultural „Teodor Burada", Președinte ARIP - Filiala Dobrogea; Dr. Nicoleta PARASCHIV, Șeful Serviciului Județean Constanța al Arhivelor Statului; Cercet.șt.dr. Sorin Marcel COLESNIUC, Director General al Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; Dr. Corina-Mihaela APOSTOLEANU, dr. Luminița STELIAN, dr. Angela- Anca DOBRE, Biblioteca Județeană  „I.N. Roman"; Dr. Ligia DIMA, Manager al Bibliotecii Județene „Panait Cerna" Tulcea; Ing. Robert VAN DEN BOS, Tulcea; Conf.univ.dr. Raluca PETRE, Universitatea „Ovidius" Constanța; Conf.univ.dr. Silvia GROSSU, Universitatea de

   

  Stat Chișinău, ARIP Filiala Basarabia; Iulia PANĂ, Centrul cultural „Teodor Burada"; Prof.univ.dr. Traian BRĂTIANU, Universitatea „Andrei Șaguna” Constanța; Dr. Steliana BAJDECHI, Radio Constanța; Dr. Cristina IVASCAN, Asociația Română de Istorie a Presei - filiala Dobrogea; Mădălina NICOLAE, Universitatea „Ovidius" Constanța; Lect.univ.dr. Enache TUȘA, Universitatea „Ovidius" Constanța; Lect. Mariana TOCIA, Universitatea „Ovidius" Constanța; Dr. Lavinia Dacia DUMITRAȘCU, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; Dr. Maria PARIZA, Asociația Română de Istorie a Presei; Comandor (r) Ioan DAMASCHIN, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România -filiala Constanța; Dr. Costin SCURTU,  Muzeul Național Militar „Regele Ferdinand I"- Filiala Constanța; Dr. Mihai PETRE, Primăria Municipiului Constanța; Dr. Delia Roxana CORNEA, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; Dr. Constantin NICOLAE, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; Adelina-Alexia TOCITU; Drd. Cristian CEALERA,  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

           Manifestarea se va derula pe parcursul a două zile (21 - 22 iunie 2019), la Constanța și Tulcea, și se bucură de sprijinul autorităților locale: Consiliul Județean Constanța și Consiliul Județean Tulcea.

   

   

  Data: 18 iunie 2019

   

  Persoane de contact:

  Cercet.șt.dr. Sorin Marcel COLESNIUC - tel: 0722.696299

  Conf.univ.dr. Aurelia LĂPUȘAN - tel: 0723.390775

   

  • 10 iunie

   

  INVITAȚIE

   

   

   

              Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în colaborare cu doamna Ana-Maria Vizanti și Asociația de Modelism „Tomis” Constanța vă invită la vernisarea

   

  EXPOZIȚIEI OMAGIALE

  ASUL REGĂSIT…LOCOTENENT COMANDOR

  DAN-VALENTIN VIZANTY,

  CAVALER AL ORDINULUI „MIHAI VITEAZU”

   

  pe 7 IUNIE 2019, ORA 11, ÎN SALA „OVIDIANĂ” A MUZEULUI DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA.

   

   

                    Expoziția, cariera și personalitatea lt. comandor Dan-Valentin Vizanty vor fi prezentate de:

   

  • dr. Lavinia Dumitrașcu – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  • dr. Costin Scurtu – Muzeul Militar „Ferdinand I” filiala Constanța

  • comandor Liviu Popa – APIA

  • doamna Ana-Maria Vizanti

   

  <>

  • 20 mai

  MASA ROTUNDĂ INTERNAȚIONALĂ "AMENINȚĂRI SECURITARE ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE. FIZIONOMIA PONTULUI EUXIN ÎN PARADIGMA GEOPOLITICĂ POST-CRIMEEA"

   

  Dr. Dorin Popescu: ”Invit și pe această cale prietenii, publicul elevat, publicul specialist, experții din regiune, reprezentanții mediilor academice și științifice locale din Constanța/Dobrogea, precum și publicul larg, la lucrările mesei rotunde internaționale cu titlul de mai sus, care vor avea loc în Aula “Adrian Rădulescu” (etajul I) a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (Piața Ovidiu), în ziua de luni, 20 mai a.c., începând cu ora 10.00.

  Publicul din Constanța/Dobrogea va avea, cu acest prilej, ocazia de a audia evaluări ale experților din Ucraina și România privind situația de securitate din zona Mării Negre.

  Masa rotundă este organizată de mai multe instituții din România și Ucraina și co-organizată și găzduită de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța / MINAC.

  Un astfel de eveniment, cu participarea mai multor experți din Ucraina și focalizat pe situația de securitate din arealul Mării Negre, se desfășoară în premieră la Constanța.

  În afara evaluărilor generale și punctuale privind tema de mai sus, participanții vor avea posibilitatea de a audia evaluări ale experților ucraineni privind situația din Donbas – conflict în desfășurare în raioanele de est ale Ucrainei.

  Apreciez că tema este extrem de incitantă, iar desfășurarea unui astfel de eveniment la Constanța – binevenită și necesară, în actualul context geopolitic cunoscut foarte bine de către Dvs.

  Sunt sigur că interesează publicul cult din Constanța un război care se produce la cca 800 de km de frontiera României și care a produs deja efecte (Crimeea) la o distanță de cca 400 de km în linie dreaptă de la Constanța.

  Formatul acestui eveniment este deci unic pentru Constanța/Dobrogea, iar oportunități de acest gen sunt extrem de rare la Tomis...

  Evenimentul este organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în colaborare și parteneriat cu Asociația de Geopolitică „Ion Conea” (București), Asociația „Casa Mării Negre/Black Sea House” (Constanța), ONG „Centrul de Narative Politice ale Democrației” (Cernăuți, Ucraina), ONG „Centrul pentru Cooperare Regională «Dialog»” (Cernăuți, Ucraina) și Fundația „Resurse și Inițiative Publice” (Cernăuți, Ucraina).

  Lucrările mesei rotunde sunt co-moderate de Serhii Hakman (Ucraina) și subsemnatul.

  Dezbaterile vor avea loc în limbile română și ucraineană.

  Aduc și pe această cale mulțumiri conducerii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (personal domnului director Sorin Marcel Colesniuc și doamnei Lavinia Dumitrașcu) pentru sprijin și implicare, precum și lui Ionut Druche pentru realizarea afișului manifestării.

  VĂ AȘTEPTĂM LA EVENIMENT!

   

  I. DESCRIEREA GENERALĂ A EVENIMENTULUI

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în colaborare și parteneriat cu Asociația de Geopolitică „Ion Conea” (București), Asociația „Casa Mării Negre/Black Sea House” (Constanța), ONG „Centrul de Narative Politice ale Democrației” (Cernăuți, Ucraina), ONG „Centrul pentru Cooperare Regională «Dialog»” (Cernăuți, Ucraina), Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (Ucraina) și Fundația „Resurse și Inițiative Publice” (Cernăuți, Ucraina), organizează

   

  Masa rotundă internațională "Amenințări securitare în regiunea Mării Negre. Fizionomia Pontului Euxin în paradigma geopolitică post-Crimeea"

   

  Evenimentul va avea loc luni, 20 mai 2019, în intervalul orar 10.00-16.00, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

  În cadrul mesei rotunde, se preconizează, prioritar, analizarea amenințărilor hibride din arealul extins al Mării Negre de către experți din România și Ucraina. Evenimentul reprezintă, totodată, o oportunitate pentru desfășurarea unui schimb de experiență și bune practici între reprezentanții mediilor analitice din România și Ucraina, precum și pentru consolidarea dialogului dintre aceștia.

  Publicul constănțean/dobrogean va avea ocazia de a se familiariza, pe baza evaluărilor experților în domeniu din cele două țări, cu amenințările hibride din regiunea Mării Negre, cu detalii privind procesele geopolitice de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană și NATO, cu acțiunile politice ale UE și NATO în spațiul extins al Mării Negre, cu demersurile diplomației românești și ucrainene de a consolida coeziunea și consistența proiectului geopolitic euro-atlantic în regiune etc.

  O serie de experți din Ucraina (Serghei Hakman - politolog, conferențiar universitar, Cernăuți -, Serhii Fedunyak - profesor universitar la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți -, Alexandr Rusnak - președinte al ONG „Centrul pentru Cooperare Regională «Dialog»”, Cernăuți, Evhen Magda - director executiv al Institutului de Politică Globală, conferențiar universitar, Kiev -) vor prezenta, în premieră pentru Constanța și pentru întreaga regiune a Dobrogei, evaluări privind situația războiului din raioanele de est ale Ucrainei (Donbas), cauzele acestuia, precum și perspectivele de soluționare.

  Acestora li se va adăuga expertiza din România (Vasile Simileanu - directorul revistei „Geopolitica”, președintele Asociației de Geopolitică „Ion Conea”, București -; Marian Zidaru - conferențiar universitar, Constanța -, Marioara Cojoc - conferențiar universitar, Universitatea „Ovidius” Constanța -, Dorin Popescu - președintele Asociației „Casa Mării Negre/Black Sea House” Constanța, fost diplomat în Ucraina și Federația Rusă - etc.) privind situația de securitate din regiunea Mării Negre.

  Organizatorii apreciază că anexarea Crimeei și războiul din Donbass, proiectul geopolitic rusesc Novorossia, precum și militarizarea treptată a regiunii au readus în prim-planul Europei punctele critice din vecinătatea sa estică, în particular turbulențele produse în spațiul extins al Mării Negre. Pontul Euxin pare a fi devenit un Pont fără hegemon(i) și fără coeziuni, un teatru de confruntări geostrategice și spațiu de coexistență al unor ideologii, strategii politice, interese statale divergente, câteodată opuse. În acest context, (prioritar) comunitatea europeană și Ucraina caută modalități eficiente de rezolvare a crizei ruso-ucrainene cu limitarea pierderilor, compromisuri strategice și respectarea obligatorie a normelor de drept internațional.

  Foarte probabil, amenințările și agresiunile din regiune au exploatat plenar propriile carențe și slăbiciuni ale proiectului euroatlantic la Marea Neagră, precum și slăbiciunile sistemelor politice ale țărilor din regiune, iar experții prezenți la eveniment vor propune un sumar analitic al vulnerabilităților care au permis degradarea rapidă a situației de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre, propunând, totodată, și predicții privind evoluțiile securitare din acest spațiu.

  Principalele teme supuse dezbaterii experților: Cum a fost posibilă agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei – lecții pentru sistemul internațional de securitate; Pacea în Pontul fără hegemon(i): care sunt mecanismele politice, juridice, economice pentru soluționarea conflictelor din regiune, prioritar a conflictului ruso-ucrainean?

  Se vor aborda în cadrul discuțiilor și sub-teme precum: Cum au fost posibilele lebedele negre geopolitice din acvatoriul Mării Negre (Crimeea, Donbasul) și ce mai urmează? Cum își pot proteja, revigora și reconfigura Europa și SUA, alături de țările partenere din regiune, proiectul geopolitic propriu la Pontul Euxin – proiect bazat pe democrație, stabilitate, securitate, co-participare, coeziune? Care sunt semnele noii lumi geopolitice care se testează în regiunea Mării Negre? Cum pot fi evitate noi turbulențe, noi lebede negre, noi agresiuni în acvatoriul pontic? Cum va fi posibilă pacea în Donbas?

  Organizatorii apreciază că dezbaterea care are loc la Constanța (inedită la nivel național prin prisma formatului și tematicii), în condițiile unor tensiuni geopolitice și militare în creștere în acvatoriul Mării Negre, care au generat conflicte recente la doar 400 km de Constanța (distanța în linie dreaptă până la Sevastopol), ce mențin conflicte în curs de desfășurare la sub 800 de km distanță în linie dreaptă față de frontiera României (care este, totodată, frontiera estică actuală a UE și NATO), va produce un interes major pentru publicul constănțean/dobrogean, mediile administrative și elita intelectuală locală.

  Evenimentul va fi moderat de către Serghei Hakman (Ucraina) și Dorin Popescu (România).

   

  II. CONCEPTUL EVENIMENTULUI

   

  Anexarea Crimeei și războiul din Donbass, proiectul geopolitic rusesc NovoRussia, precum și militarizarea treptată a regiunii au readus în prim-planul Europei punctele critice din vecinătatea sa estică, în particular turbulențele produse în spațiul extins al Mării Negre.

  Din 2014, ca urmare a anexării Crimeei de către Federația Rusă și inițierii conflictului din Donbass, comunitatea internațională se confruntă cu noi amenințări hibride asupra securității regionale, care limitează/reduc eficacitatea mecanismelor tradiționale de drept internațional. În ultimii 5 ani (de la agresiunea Kremlinului asupra Peninsulei), comunitatea europeană și Ucraina caută modalități eficiente de rezolvare a crizei ruso-ucrainene cu limitarea pierderilor, compromisuri strategice și respectarea obligatorie a normelor de drept internațional, inclusiv a celor privind inviolabilitatea frontierelor de stat.

  Foarte probabil, amenințările și agresiunile din regiune au exploatat plenar propriile carențe și slăbiciuni ale proiectului euroatlantic la Marea Neagră, precum și slăbiciunile sistemelor politice ale țărilor din regiune.

  În ultima perioadă, evenimentele geopolitice se precipită din nou la Marea Neagră.

  Pontul Euxin pare a fi devenit un Pont fără hegemon(i) și fără coeziuni, un teatru de confruntări geostrategice și spațiu de coexistență a unor ideologii, strategii politice, interese statale divergente, câteodată opuse.

  Riscuri non-tradiționale, specifice lumii moderne (conflicte hibride, războaie informaționale, agresiuni atipice asupra comunității europene din regiune etc.), se adaugă conflictelor deja tradiționale ale regiunii Mării Negre (competiția pentru Strâmtori, conflicte înghețate, tatonări între blocuri militare antagoniste, negocieri și reconfigurări ale sferelor de influență între marii actori politici în plan regional etc.).

  Comunitatea internațională „respiră” geopolitic greu în regiune, iar instrumentele acesteia par a nu creea premise suficiente pentru o stabilizare rapidă și pe termen lung a zonei.

  Aceste fenomene sunt însoțite de o cultură politică anemică la nivel regional (în spațiul extins al Mării Negre), cu o capacitate redusă de a prevedea, anticipa, preveni catastrofe.

   

  Temele dezbaterii:

  Cum a fost posibilă agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei – lecții pentru sistemul internațional de securitate.

  Pacea în Pontul fără hegemon: care sunt mecanismele politice, juridice, economice pentru soluționarea conflictelor din regiune, prioritar a conflictului ruso-ucrainean?

   

  Principalele sub-teme ale dezbaterii:

  Cum au fost posibilele lebedele negre geopolitice din acvatoriul Mării Negre (Crimeea, Donbassul) și ce mai urmează?

  Cum își pot proteja, revigora și reconfigura Europa și SUA, alături de țările partenere din regiune, proiectul geopolitic propriu la Pontul Euxin – proiect bazat pe democrație, stabilitate, securitate, co-participare, coeziune?

  Care sunt semnele noii lumi geopolitice care se testează în regiunea Mării Negre?

  Cum pot fi evitate noi turbulențe, noi lebede negre, noi agresiuni în acvatoriul pontic?

  Cum va fi posibilă pacea în Donbass?

   

  În cadrul mesei rotunde se preconizează, prioritar, analizarea amenințărilor hibride din arealul extins al Mării Negre de către experți din România și Ucraina. Evenimentul reprezintă, totodată, o oportunitate pentru desfășurarea unui schimb de experiență și bune practici între reprezentanții mediilor analitice din România și Ucraina, precum și pentru consolidarea dialogului dintre aceștia.

   

  Participanți din Ucraina:

  1. Serhii Hakman/Сергій Гакман – director adjunct al Centrului Regional Cernăuți de Perfecționare a Calificării Funcționarilor Publici, vice-președinte al Fundației „Resurse și Inițiative Publice“, politolog, traducător, doctor în istorie, conferențiar universitar, Cernăuți.

  2. Serhii Fedunyak/Сергій Федуняк – profesor universitar la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, doctor habilitat în științe politice, Cernăuți.

  3. Alexandr Rusnak/Олександр Руснак – președinte al organizației neguvernamentale „Centrul pentru Cooperare Regională «Dialog»”, doctor în istorie, Cernăuți.

  4. Evhen Magda/Євген Магда – director executiv al Institutului de Politică Globală, conferențiar universitar la Universitatea Națională Tehnică a Ucrainei, Institutul Politehnic din Kiev „Igor Sikorsky”, doctor în științe politice, Kiev.

  5. Roman Zinenko/Роман Зіненко – voluntar în cadrul batalionului „Dnipro”, scriitor, autor al cărții „Încercuirea de la Ilovaisk”, Kiev.

  6. Alla Makukh/Алла Макух – președinte al ONG „Bereginya” (Protectoarea), Kiev.

  7. Olena Sugak/Олена Сугак – vicepreședinte al ONG „Bereginya”, Kiev.

  8. Lyudmila Kostyshyn/Людмила Костишин – membră a ONG „Bereginya”, Kiev.

   

  Participanți din România:

  1. Vasile Simileanu, directorul revistei „Geopolitica”, președintele Asociației de Geopolitică „Ion Conea”, București.

  2. Marioara Cojoc, conferențiar universitar, Universitatea „Ovidius” Constanța.

  3. Marian Zidaru, conferențiar universitar, Constanța.

  4. Dorin Popescu – președintele Asociației „Casa Mării Negre/Black Sea House” Constanța, doctor în filologie, analist politic, fost diplomat, Constanța.”

   

  • 18 mai

   

   

   

  NOAPTEA MUZEELOR

   

  „Daci și romani de 140 de ani în expoziția

  Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”

   

  Program MINAC: 18.00 – 24.00

  Atenție: ultimul grup de vizitatori va intra la ora 23.15

   

  18.00 – 24.00 - vizitarea expoziției permanente a Muzeului de Istorie Națională și Aheologie Constanța

   

  18.00 – 18.15 -  Parada Asociației „Historia Renascita”

   

  18.15 – 20.00 - Reconstituire istorică, ateliere meșteșugărești (țesături și ceramică), prezentarea echipamentelor și demonstrații militare – Asociația „Historia Renascita”

   

  20.00 – 20.30 - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în parteneriat cu Arhivele Naționale București, vernisează expoziția temporară „ Motive ornamentale în documente brâncovenești„ – un proiect cultural al Asociației DAR DEVELOPEMENT prezentat la Constanța cu sprijinul Fundației „Sfinții Martiri Brâncoveni”

   

  20.30 – 21.30 - Microrecital de muzică clasică susținut de elevi ai Colegiului de Artă „Regina Maria” din Constanța

   

   

  24.00 – Ceremonia de închidere - parada Asociației „Historia Renascita”

   

   

  18 MAI 2019

   

  MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE

  CONSTANȚA

   

  PIAȚA OVIDIU 12

   

  • 6 mai

   

  SIMPOZION

   

  DISCURSURI

  Dr. Lavinia Dumitrașcu

  Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

  Prof. univ. dr. Jipa Rotaru

  Academia oamenilor de Știință din România

   

  Marin Octavian - Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- coord. prof. Cristina Gâlă

  Teodora Bălan  - Liceul Teoretic „George Călinescu” - coord. prof. Iulia Bulacu

  Iren Aylin Geafar - Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian – coord. înv. Ana Bebu

  Cristina Chiriac - Liceul Teoretic „Decebal” – coord. prof. Paul Dominte

   

   

  SPECTACOL SUSŢINUT DE:

   

  Anemona Andreea Lazăr - Școala gimnazială nr. 142 București

  Ansamblul folcloric „Ulmetum junior”, Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon -  coord. prof.: Georgiana Dedu

  Teodor Danci – Colegiul de Artă „Regina Maria”

  Ansamblul folcloric „Cartalu” - Școala gimnazială nr. 1 Vulturu – coord. prof. Carmen Bîziac

  Răzvan Decu - Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian – coord. înv. Ana Bebu

  Grupul artistic „Fiii Dobrogei” - Școala gimnazială „Anastasia” – coord. înv.: Virginia Coman, Geta Pricop

  Grup vocal-instrumental „Românașii” - Școala gimnazială nr. 16; Școala gimnazială nr. 37 – coord. prof. Roxana Gurău

  Școala gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – prof. Marinica Târziu

  Școala gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir” – prof. Lucica Buzenchi

   

   

  PARTICIPĂ  ELEVI DE LA:

   

   

  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- prof. Cristina Gâlă

  Liceul Teoretic „George Călinescu”- prof.: Iulia Bulacu, Eugenia Crăciun

  Liceul Teoretic „Traian”- prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone

  Liceul Teoretic „Decebal” – prof.: Paul Dominte, Raul Ivan

  Școala gimnazială nr. 16 „M.I.Dobrogeanu”; Școala gimnazială nr. 37 – prof.  Roxana Gurău

  Școala gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – prof. Marinica Târziu

  Școala gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir” – prof. Lucica Buzenchi

  Școala gimnazială „Anastasia” – înv.: Virginia Coman, Geta Pricop, pr. Cristian Pricop

  Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian -  prof.: Lavinia Robe, Ana Bebu

  Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon -: prof.: Georgiana Dedu

   Școala gimnazială nr. 1 Vulturu –  prof. Carmen Bîziac

   

   

  • 4 mai

   

   

  Lansarea lucrării colective

   

   

      Dobrogea at 140 Years after its Union with the Romanian State - An Example of Contemporary West-Pontic Multiethnic Understanding

   

   

         Volumul reuneşte 33 de contribuţii ştiinţifice în limba engleză, având ca arie de cercetare spaţiul dobrogean şi coasta Mării Negre, din diverse domenii – istorie, arheologie, ştiinţe umane, cultură şi culte, învăţământ, presă, medicină, biologie, matematică, astronomie, ştiinţe militare şi navale, memorialistică. Printre semnatari se numără: Stoica Lascu, Constantin Chera, Puiu Haşotti, Lavinia Dumitraşcu, Carmen I. Atanasiu, Andreea Atanasiu-Croitoru, Alexandra N. Unc şi Octavian D. Unc, Vasile Sârbu, Alexandru Ş. Bologa şi Adrian Bavaru, Silvana Cojocăraşu, Virgil Răzeşu.

   

        Apărut la Editura Ex Ponto Constanţa, sub îndrumarea editorului Alexandru Ş. Bologa, este dedicat Centenarului României şi aniversării a 140 de ani de ţinut românesc al Dobrogei.

   

         Volumul va fi prezentat de prof.dr. Victor Ciupină (Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România - Filiala Constanţa), prof.dr. Valentin Ciorbea, prof.dr. Vasile Sârbu, ministrul-secretar de stat Aledin Amet, precum şi de autorii prezenţi.

   

   

  Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 mai 2019, ora 10:00, la sediul din Piața Ovidiu nr. 12, aula Adrian Rădulescu .

   

   

  • 22 aprilie

   

          Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă invită să participați la lansarea volumului omagial Pierre Dupont intitulat

   

  Koinè et mobilité artisanale.

  Regard sur les influences de la Grèce orientale en mer Noire

   

  editat de Alexandru Avram, Alexandre Baralis, Livia Buzoianu, Vasilica Lungu și Irina Sodoleanu.

   

  Evenimentul va avea loc luni, 22 aprilie 2019, ora 1300, la sediul din Piața Ovidiu nr. 12, aula Adrian Rădulescu .

   

  Prezența dumneavoastră ne onorează.

   

   

  Cu aleasă considerație,

  Dr. Sorin Marcel Colesniuc

   

  Director al Muzeului de Istorie Națională

  și Arheologie Constanța

   

   

  • 10 aprilie

   

  • 10 aprilie
  • 8 aprilie
  • 22 martie

   

     Vineri, 22 martie 2019, ora 11, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în colaborare cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand” filiala Constanța și Asociația „Dobrogea Străbună” organizează

   

  SIMPOZIONUL

   

  100 de ani de la reinstaurarea administrației românești

  în Dobrogea 1919-2019

   

  Acesta se va desfășura la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Aula „Adrian Rădulescu”.

   

         Vor susține discursuri:

  Colonel ® Remus Macovei - Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Constanța

  Dr. Lavinia Dumitrașcu - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  Dr. Costin Scurtu - Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand” filiala Constanța

  Dr. Sorin Marcel Colesniuc - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

   

  Împreună cu noi, vor fi Grup vocal-instrumental „Românașii”, coordonat de prof. Roxana Gurău, și elevi ai Liceului Teoretic „George Călinescu” Constanța.

   

  Activități similare, cuprinse în proiectul cu același titlu, inițiat de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Constanța, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand” filiala Constanța și Asociația „Dobrogea Străbună”, se vor desfășura la instituții de învățământ și de cultură din orașul și județul Constanța, pe tot parcursul anului 2019.

   

  • 28 februarie
  • 14 februarie
  • 1 februarie
  • 23 ianuarie

  160 de ani

  de la

  "MICA UNIRE"

  24 IANUARIE 1859

   

  SIMPOZION

   

  DISCURSURI:

   

  Dr. Lavinia Dumitrașcu

  Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

  Dr.  Costin Scurtu

  Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand” – filiala Constanța

   

  Ioana Postolici - Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- prof. Cristina Gâlă

  Ioana Popescu  - Liceul Teoretic „George Călinescu” - coord. prof. Iulia Bulacu

  Iren Aylin Geafar - Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian – coord. înv. Ana Bebu

  Constantin Răzvan Obârșanu - Liceul Teoretic „Decebal” – coord. prof. Paul Dominte

  Elena-Victorița Moroianu - Liceul Teoretic „Traian”- coord. prof. Dorina Chivu

  Ana-Maria Chirescu - Școala gimnazială nr. 16 „M.I.Dobrogeanu” – coord. prof. Daniela Niță

   

  SPECTACOL SUSŢINUT DE:

   

  Grădinița P.P. "Amicii" Constanța –coord.  educ.: Ana Maria Irimia, Viorica Meșu

  Ansamblul folcloric „Ulmetum junior”, Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon -  coord. prof.: Georgiana Dedu

  Teodor Danci – Colegiul de Artă „Regina Maria”

  Andrei Toroican, Școala gimnazială nr. 18 „Jean Bart” - coord. prof. Mariana Momciu

  Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian – coord. înv. Ana Bebu

  Răzvan Decu - Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian – coord. înv. Ana Bebu

  Grupul artistic „Fiii Dobrogei” - Școala gimnazială „Anastasia” – coord. înv.: Virginia Coman, Geta Pricop

  Grup vocal-instrumental „Românașii” - Școala gimnazială nr. 16 „M.I.Dobrogeanu” – coord. prof. Roxana Gurău

   

   

  PARTICIPĂ  ELEVI DE LA:

   

  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- prof. Cristina Gâlă

  Liceul Teoretic „George Călinescu”- prof.: Iulia Bulacu, Eugenia Crăciun,

  Liceul Teoretic „Traian”- prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone

  Liceul Teoretic „Decebal” – prof.: Paul Dominte, Raul Ivan

  Școala gimnazială nr. 16 „M.I.Dobrogeanu” – prof. Daniela Niță, Roxana Gurău

  Școala gimnazială nr. 18 - prof. Mariana Momciu

  Școala gimnazială „Anastasia” – înv.: Virginia Coman, Geta Pricop, pr. Cristian Pricop

  Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian -  prof.: Lavinia Robe, Ana Bebu

  Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon -: prof.: Georgiana Dedu

  Grădinița P.P."Amicii" Constanța – educ.: Ana Maria Irimia, Viorica Meșu

   

   

   

  Tablou „Domnul Alexandru Ioan Cuza” - Maria Hodor, Colegiul de Artă „Regina Maria”

   

   

  • 17 ianuarie

                      Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea organizează joi, 17 ianuarie 2019, ora 16,00, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, aula „Adrian Rădulescu”, lansarea volumelor:

   

                  • Lavinia-Dacia Gheorghe, Gheorghe Dumitrașcu, Raporturi între românii – turcii și tătarii din România. Dinspre sfârșitul secolului al VIII-lea până la începutul secolului al XXI-lea, Ed. Imperium, Constanța

   

  Prezintă:           dr. Sorin Colesniuc – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  dr. Amet Aledin - Departamentul pentru Relații Interetnice

                                                                             prof. Serin Turkoglu - U.D.T.R.

                                                                             prof. univ. dr. Stoica Lascu

   

                 • Dobrogea și Marea Unire la Centenar, coordonatori: Ligia Dima, Lavinia Dumitrașcu, Editura Tipo Moldova, Iași, 2018

   

                                                 Prezintă:           dr. Ligia Dima – ICEM/Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea

                                                                            dr. Lavinia Dumitrașcu - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

                                                                            Aurel Ștefanachi - Editura Tipo Moldova Iași

   

   

 • 2018

  • 17 decembrie
  • 13 decembrie

  <>

  • 29 noiembrie

  CENTENARULUI ROMANIEI MARI

   

  SIMPOZION

   

  DISCURSURI:

   

  dr. Sorin Marcel Colesniuc

  director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

   

  dr. Lavinia Dumitrașcu

  Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

   

  Ștefan Aprofirei - Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- prof. Cristina Gâlă

  Costin Mitea - Liceul Teoretic „George Călinescu” - coord. prof. Loredana Bugan

  Adriana-Maria Marin - Liceul Teoretic „Decebal”, coord. prof. Paul Dominte

  Luana Bebu - Liceul Teoretic „Traian” Constanța, coord. Mirela Voicu

  Elena Victorița Moroianu - Liceul Teoretic „Traian” Constanța, coord. prof. Mirela Myrone

  Geafar Aylin - Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian – coord. prof. Ana Bebu

   

  SPECTACOL SUSŢINUT DE:

   

  Ansamblul folcloric „Ulmetum junior”, Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon -  coord. prof.: Georgiana Dedu

  Grădinița P.P."Amicii" Constanța – coord. înv. Georgica Pârvu

  Şcoala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu”- coord. înv.:  Ionica Bohălțeanu, Doina Ispas

  Școala gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”– coord. înv. Lucica Buzenschi

  Grupul artistic „Fiii Dobrogei”, Școala gimnazială „Anastasia” – coord. înv.: Virginia Coman, Geta Pricop

  Grup vocal „Românașii” Școala generală nr. 16 „M.I.Dobrogeanu” – prof. Roxana Gurău

  Școala gimnazială nr. 30

  Tablou „Năframă ” - Maria Hodor, Colegiul de Artă „Regina Maria”

   

  PARTICIPĂ  ELEVI DE LA:

   

  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” - prof. Cristina Gâlă

  Liceul Teoretic „George Călinescu”- prof.: Iulia Bulacu, Eugenia Crăciun, Loredana Bugan

  Liceul Teoretic „Traian”- prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone, Mirela Voicu

  Liceul Teoretic „Decebal” – prof. Paul Dominte Raul Ivan,

  Școala gimnazială nr. 16 „M.I.Dobrogeanu” – prof. Daniela Niță, Roxana Gurău

  Şcoala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu” - înv.: Ionica Bohălțeanu, Doina Ispas; Ana-Maria Bodnariuk, Carmen Munteanu, Adela Iacob; Mihaela Juguleanu, Maria Tudorache, Ionela Mihaela Moise, Corina Stanciu, Anamaria Voiculescu

  Școala gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”– înv. Lucica Buzenschi

  Şcoala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian -  prof.: Lavinia Robe, Violeta Bodiu, Ana Bebu

  Școala gimnazială „Anastasia” – înv.: Virginia Coman, Geta Pricop, pr. Cristian Pricop

  Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon - prof.: Georgiana Dedu

  Grădinița P.P."Amicii" Constanța – coord. înv. Georgica Pârvu,

   

  LANSARE DE CARTE

  seria

  MONUMENTA ROMANIAE HISTORICA

   

  vol. I-X

   

   

                     Fundația Internațională „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Fundația „Pontul Euxin” și cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, lansează seria Monumenta Romaniae Historica, vol. I-X, al cărei editor general este Constantin Barbu.

   

           Lucrarea cuprinde documente, acte, mărturii, ce privesc spațiul românesc începând de la 1600 a.Chr. Cele aproximativ 25.000 de pagini în facsimil color au fost culese din arhivele și bibliotecile din Vatican, Harvard, Oxford, Cambridge, Sankt Petersburg, Moscova, Berlin, Paris, Madrid, Viena, British Museum ș.a.

   

                    Prezentarea volumelor va fi realizată de domnul Constantin Barbu, editorul general și de prof. univ. dr. Cristina Tamaș, decanul Facultății de Litere, din cadrul Universității „Ovidius” Constanța.

   

                   Evenimentul va avea loc joi, 22 noiembrie 2018, ora 12:00, la sediul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Aula „Adrian Rădulescu”.

  • 22 noiembrie

  <>

  • 17 - 18 noiembrie

   

   

   

  PREMIERĂ FILM DOCUMENTAR

   

  LA CAZINO, ÎN VREME DE RĂZBOI -

  POVEȘTILE TĂRÂMULUI DINTRE APE"

   

  REGIZOR

  TOMA ENACHE

   

   

   

   

   

   

                Vă invităm la premiera filmului LA CAZINO, ÎN VREME DE RĂZBOI - POVEȘTILE TĂRÂMULUI DINTRE APE".

   

                     Realizat în cadrul proiectului MAREA UNIRE DE LA MAREA NEAGRĂ, documentarul este inspirat din viața etniilor dobrogene din perioada primului Război Mondial, precum și participarea și implicarea lor în luptele pline de eroism de pe aceste pământuri.

   

               Realizat în regia constănțeanului Toma Enache, filmul va fi lansat în data de 14 noiembrie a.c., ora 13.00, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, iar în week-end (17 - 18 noiembrie 2018) va rula în Sala Pictată a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie.

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 14 noiembrie

   

   

  LANSARE VOLUM ANIVERSAR

  DEDICAT CENTENARULUI MARII UNIRI

   

  COORDONATOR:

  CERCET. ȘT. DR. SORIN MARCEL COLESNIUC

   

   

   

   

              MAREA UNIRE DE LA MAREA NEAGRĂ celebrează ziua de 14 noiembrie 2018, o zi cu o deosebită semnificaţie pentru constănţeni: 140 de ani de Unirea Dobrogei cu România.

   

   

            Cu această ocazie, va fi lansat un volum ce cuprinde toate comunicările ştiinţifice susținute în cadrul simpozionului care a avut loc la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în perioada 26 - 28 octombrie a.c., la care au participat aproape 150 de istorici, academicieni, cercetători ştiinţifici, muzeografi, profesori, din toată ţara, Ucraina şi din Republica Moldova.

   

   

   

                După lansarea volumului, va avea loc premiera filmului LA CAZINO, ÎN VREME DE RĂZBOI - POVEȘTILE TĂRÂMULUI DINTRE APE, în regia constănțeanului Toma Enache. Documentarul este inspirat din viața etniilor dobrogene din perioada primului Război Mondial, prezentând și participarea și implicarea lor în luptele pline de eroism de pe aceste pământuri.

   

   

  LA MULȚI ANI, DOBROGEA!

  <>

  • 13 noiembrie

   

   

  SIMPOZION

   

  140 DE ANI DE LA

  UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA

  (1878-2018)

   

   

          Pe 13 noiembrie 2018, la ora 11, în Aula „Adrian Rădulescu”, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Consiliul Județean Constanța, împreună cu elevi din oraș și județ, sărbătoresc al doilea pas în realizarea României Mari: 140 de ani de la REVENIREA DOBROGEI LA ȚARĂ.

   

   

  DISCURSURI

  dr. Sorin Marcel Colesniuc

  director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

   

  dr. Lavinia Dumitrașcu

  Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

   

  dr.  Dorin Popescu

  Asociația „Casa Mării Negre”

   

   

  Andreea Ivanciu - Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- prof. Cristina Gâlă

  Mihai Pop  - Liceul Teoretic „George Călinescu” - coord. prof. Iulia Bulacu

  Elena Victorița Moroianu - Liceul Teoretic „Traian” Constanța, coord. prof. Mirela Myrone

  SPECTACOL SUSŢINUT DE:

   

  Ansamblul folcloric „Ulmetum junior”, Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon -  coord. prof.: Georgiana Dedu

  Grădinița P.P."Amicii" Constanța – coord. înv. Georgica Pârvu

  Şcoala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu”- coord. înv.:  Ionica Bohălțeanu, Doina Ispas

  Școala gimnazială nr. 38 – coord. înv. Lucica Buzenschi

  Grupul artistic „Fiii Dobrogei”, Școala gimnazială „Anastasia” – coord. înv.: Virginia Coman, Geta Pricop

  Andrei Toroican, Școala gimnazială nr. 18 „Jean Bart” – coord. prof. Mariana Momciu

  Daria Pândici, Școala gimnazială nr. 18 „Jean Bart” – coord. prof. Mariana Momciu

  Răzvan Decu, Şcoala gimnazială nr.1 Valu lui Traian – coord. Ana Bebu

  Grupul vocal „Crenguța”, Şcoala gimnazială nr.1 Valu lui Traian – coord. Ana Bebu

   

  Tablou „Primirea Dobrogei” - Maria Hodor, Colegiul de Artă „Regina Maria”

   

  PARTICIPĂ  ELEVI DE LA:

   

  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” - prof. Cristina Gâlă

  Liceul Teoretic „George Călinescu”- prof.: Iulia Bulacu, Eugenia Crăciun

  Liceul Teoretic „Traian”- prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone

  Liceul Teoretic „Decebal” – prof. Raul Ivan, Paul Dominte

  Școala gimnazială nr. 18 „Jean Bart” – prof. Mariana Momciu

  Şcoala gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu”- înv.: Ionica Bohălțeanu, Doina Ispas; Ana-Maria Bodnariuk, Carmen Munteanu, Adela Iacob; Mihaela Juguleanu, Maria Tudorache, Ionela Mihaela Moise, Corina Stanciu, Anamaria Voiculescu

  Școala gimnazială nr. 38 – înv. Lucica Buzenschi

  Şcoala gimnazială nr.1 Valu lui Traian -  prof.: Lavinia Robe, Violeta Bodiu, Ana Bebu

  Școala gimnazială „Anastasia” – înv.: Virginia Coman, Geta Pricop, pr. Cristian Pricop

  Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon - prof.: Georgiana Dedu

  Grădinița P.P."Amicii" Constanța – coord. înv. Georgica Pârvu

  • 9 noiembrie

   

   

  LANSARE DE CARTE

  Ion I. SOLCANU

   

   

  MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA

   

  ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

  FILIALA CONSTANȚA

   

  CULTUL EROILOR „REGINA MARIA"

  FILIALA CONSTANȚA

   

  organizează un eveniment editorial de excepție, susținut de prestigioasele edituri „Enciclopedică” și „Junimea”.

   

         Reputatul istoric ieșean, prof. univ. dr. ION I. SOLCANU, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologice a Academiei Oamenilor de Știință din România, lansează, pe 9 noiembrie 2018, ora 1100, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, două volume de o valoare documentară și istoriografică excepțională pentru istoria națională și, mai ales, pentru istoria Dobrogei, în Primul Război Mondial:

   

  OPERAȚIILE ȘI ISTORICUL REGIMENTULUI 9 VÂNĂTORI

  ÎN RĂSBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA „NEAMULUI ROMÂNESC"

  1916 -1918

   

  UN EROU DIN RĂZBOIUL DE REÎNTREGIRE A ROMÂNIEI:

  REGIMENTUL 9 VÂNĂTORI

   

   

   

               Prezetarea volumelor și a pesonalității profesorului Ion Solcanu va  fi făcută de:

   

               dr. Sorin Marcel Colesniuc

               – director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța

               prof. univ dr. Victor Ciupină

               prof. univ. dr. Valentin Ciorbea

               dr. Lavina Dumitrașcu

               dr. Costin Scurtu

               col (r ) Remus Macovei

  • 26  octombrie - 14 noiembrie

  COMUNICAT DE PRESĂ

   

  Marea Unire de la Marea Neagră,

  cea mai frumoasă celebrare

  a Centenarului, la Constanţa!

   

   

        Anul 2018 a stat şi stă încă sub semnul Centenarului Marii Uniri, o sărbătoare a întregii Românii care aduce faţă în faţă istoria de acum 100 de ani şi pe cea a prezentului şi societatea actuală. Simbolistica extrem de frumoasă a Marii Uniri, un cerc perfect rotund, care ne duce cu gândul la dinamica horei, cel mai semnificativ rit românesc care adună în jurul său întreaga comunitate, se regăseşte pe antetele tuturor instituţiilor şi tuturor evenimentelor realizate în acest an.

   

                 Şi Marea Unire de la Marea Neagră va avea în antet semnul Centenarului, fiind singurul proiect al unei asociaţii (Asociaţia Eurocult) din Constanţa desemnat câştigător de Ministerul Culturii și Identității Naționale în cadrul Sesiunii de selecție pentru manifestări/acțiuni/proiecte culturale dedicate aniversării Centenarului României formulate și asumate de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Mai mult decât atât, întregul eveniment este închinat acestei mari şi importante sărbători din perspectiva a trei dimensiuni: istorică, socială şi artistică.

   

          Astfel, proiectul va debuta, la Constanţa, în data de 26 octombrie 2018, cu una dintre cele mai de anvergură manifestări cultural-ştiinţifice organizate vreodată în România. Dezbaterile, conferințele, mesele rotunde și simpozioanele vor dezvolta noi platforme de cunoaștere a identității naționale, a oamenilor ce au marcat drumul spre Marea Unire, a valorilor materiale și imateriale ale României, a participării reprezentaților etniilor dobrogene la Primul Război Mondial, a ceea ce înseamnă cu adevărat patrimoniul sub toate formele lui, în special cel bazat pe valorile naţionale autentice sociale, artistice şi istorice în ţara noastră, în general, şi la Constanţa, în particular.

   

          Invitaţi sunt peste 100 de istorici, academicieni şi cercetători, care vor susţine mai multe conferinţe, sub semnul Centenarului. Manifestarea va dura până pe 28 octombrie 2018, programul derulându-se pe întregul parcurs al fiecărei zile. Gazda evenimentului Marea Unire de la Marea Neagră, totodată şi partener în proiect, este Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

          Încheierea evenimentului nostru, de o înaltă ţinută ştiinţifică, va avea loc în data de 14 noiembrie 2018, o zi cu o deosebită semnificaţie pentru constănţeni: celebrarea a 140 de ani de Unirea Dobrogei cu România. În prezenţa mai multor personalităţi istorice şi din sfera administraţiei, importante la nivel naţional, vom lansa un volum de lux care va cuprinde toate comunicările ştiinţifice din cadrul evenimentului din octombrie, intitulat „MAREA UNIRE DE LA MAREA NEAGRĂ. Volum omagial dedicat CENTENARULUI MARII UNIRI A ROMÂNILOR și împlinirii a 140 de ani de la UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA“ şi coordonat de directorul M.I.N.A.C., arheolog şi cercetător renumit, dr. Sorin Colesniuc.

   

          Acest volum-mărturie a celebrării la un alt nivel a două dintre cele mai importante evenimente ale neamului, se va tipări în 3.000 de exemplare, în condiții grafice deosebite, ce vor fi puse, cu titlu gratuit, la dispoziţia Academiei Române, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Primăriei Municipiului Constanţa, Consiliului Judeţean Constanţa şi tuturor universităţilor şi bibliotecilor judeţene şi municipale din România. Astfel, manifestarea de la Constanţa va ajunge în centrele culturale reale ale fiecărui judeţ, în mediile universitare şi în sfera administrativă, ca o frumoasă pledoarie culturală pentru aceste atât de importante evenimente ale prezentului.

   

            Puntea dintre cele două evenimente este realizată printr-o premieră culturală pentru Constanţa: o expoziţie de ii şi obiecte artizanale, care se va deschide în data de 26 octombrie şi se va închide în data de 14 noiembrie, găzduită tot de celebra instituţie culturală de la malul mării. Expoziţia se va numi „IA - Zbor Centenar“ şi va include expunerea artistică a peste 50 de ii cu valoare patrimonială, a unei colecții de fotografii de la sfârșitul veacului al XIX-lea – început de secol XX, precum și albume de fotografie, cusături și alte piese țărănești din perioadă.

   

              Pentru a prezenta mai spectaculos şi pentru a face informaţia mai accesibilă în ce priveşte importanța Dobrogei în Primul Război Mondial, am realizat un documentar inspirat din viața etniilor dobrogene în acea perioadă, precum și participarea și implicarea lor în luptele pline de eroism de pe aceste pământuri. Produs de regizorul constănțean Toma Enache, acest film va fi lansat în ziua de 14 noiembrie a.c. Ulterior, documentarul va fi pus la dispoziția Ministerului Culturii și Identității Naționale, televiziunilor locale și naționale, și a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada“, pentru a fi difuzat în cadrul altor evenimentele organizate cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri.

   

           Proiectul Marea Unire de la Marea Neagră a fost câştigat de Asociaţia Eurocult, o structură cu un impresionant portofoliu de evenimente, din care amintim doar câteva şi anume cele realizate în judeţul şi în municipiul Constanţa: „Festivalul Verii – Mamaia Fairytale, 1st edition“, cel mai complex program de divertisment cultural din România, gândit să ofere o alternativă la oferta de entertainment a staţiunii, potenţând astfel dimensiunea turistică a sezonului estival; „Hang Out – Festival de Origine Alternativă“, prima manifestare de acest gen din judeţ; „AMARE Street Fest - Festival Internațional de Teatru de Stradă“, o construcție conceptuală unitară, cu caracter inovator și original, care a oferit publicului divers un produs cultural autentic și calitativ şi care a scos în stradă 50.000 de spectatori.

   Vă invităm aşadar alături de noi, în intervalul 26 – 28 octombrie 2018 şi pe 14 noiembrie 2018, pentru a celebra Marea Unire de la Marea Neagră şi 140 de ani de la alipirea Dobrogei la România, pentru a înţelege împreună care sunt mecanismele care ne leagă, care ne fac să funcţionăm ca naţie şi care fac, atât de frumos, legătura cu istoria noastră zbuciumată, trecută şi prezentă. Acesta este şi mesajul pe care dorim să-l transmitem cu ocazia celebrării Centenarului: să luăm aminte la avertismentul marelui istoric Nicolae Iorga, care spune că „un popor care nu-şi cunoaşte istoria, este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii“. Aşadar, haideţi să ne cunoaştem părinţii, adică marile figuri ale istoriei datorită cărora suntem astăzi aici, să îi respectăm şi să învăţăm din poveştile lor de viaţă, căci ăsta este marele secret al rezistenţei unei naţiuni peste timp.

   

  • 7 septembrie
  • 23 august

   

   

   

  LANSARE DE CARTE

   

   

   

   

   

                     Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța are plăcerea de a vă invita, joi, 23 august 2018, de la ora 10.30, la lansarea volumului “Capidava II – Building C1 – Contributions to the history of annona militaris in the 6th century”,lucrare semnată de doi reputați specialiști în domeniu: conf.univ.dr. Ioan Carol Opriș – prodecanul Facultății de Istorie din cadrul Universității București și dr. Alexandru Rațiu, muzeograf și arheolog în cadrul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR).

               Evenimentul va avea loc în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

  • 20 - 24 august

   

   

  INTERNATIONAL SYMPOSIUM

   

   

         Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța va fi timp de cinci zile, în perioada 20 - 24 august 2018, gazda unui eveniment de excepție, un simpozion internațional de specialitate intitulat „Advances in ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of cultural Heritage”, temele abordate fiind, după cum sugerează și titlul: progresul înregistrat în studierea istoriei Mării Negre, tradițiile științifice și conservarea patrimoniului cultural.

             La eveniment participă specialiști de renume de la instituții europene de mare prestigiu din: Germania, Marea Britanie, Franța, Elveția, Spania, Belgia, Federația Rusă, Ucraina, Polonia și Georgia. România este reprezentată de specialiști ai instituțiilor de profil din: București, Iași, Cluj, Tulcea și, evident, Constanța. Simpozionul este organizat sub semnul Centenarului Marii Uniri a românilor de la 1 Decembrie 1918.

          Evenimentul este organizat de Institutul de Arheologie Iași al Academiei Române și de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu sprijinul UEFISCDI (Autoritatea Națională Română pentru Cercetare Științifică) și a Consiliului Județean Constanța.

         Deschiderea oficială a simpozionului internațional va avea loc luni, 20 august, ora 17.30, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

   

   

  • 19 martie

  Tipărit de SC Infcon SA Constanța, în condiții tehnice de calitate, volumul, care numără 693 de pagini, cu ilustrații alb/negru și color, se adresează unui public larg avizat, doritor să cunoască istoria și arheologia spațiului danubiano-pontic și egean.

  sus hsus hsus hsus hsus hsus hsus hsus hsus hsus hsus hsus hsus hsus h
 • 2017

  • 09 iunie

  COMORI CULTURALE ALE EXTREMULUI ORIENT:

   

  MINUNATA CHINĂ

   

   

   

             Clasa Confucius din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), organizează evenimentul cultural Minunata Chină .

               Este al treilea eveniment care are loc în cadrul seriei anuale de manifestări Comori culturale ale Extremului Orient, prin care MINAC își propune să aducă la cunoștința publicului iubitor de cultură aspecte reprezentative ale culturii milenarelor civilizații asiatice din Extremul Orient.

                 În cadrul manifestării Minunata Chină vor fi puse în scenă demonstrații de Taiji Quan și Taiji Sabie, prezentare de port tradițional chinezesc, dansuri, muzică și instrumente muzicale tradiționale, prezentare de artă culinară, precum și un atelier de caligrafie chineză, la care va putea participa activ și publicul prezent.

                   Clasa Confucius (pentru limbă şi cultură chineză) din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanța a fost înființată în anul 2011, având o strânsă colaborare cu Institutul Confucius din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Are ca principal obiectiv predarea limbii chineze, dar organizează și acțiuni științifice naționale și internaționale, schimburi științifice și culturale între România și R.P.Chineză, precum și alte acțiuni culturale.

                 Evenimentul va avea loc la sediul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (Aula „Adrian Rădulescu”), vineri 09 iunie a.c., în intervalul orar 1100 – 1300. Intrarea este liberă.

   

  . 节目(Program)

  1.  旗袍秀

  Dans și prezentare a portului chinezesc

   

   

  2.  儿童歌曲《让我们荡起双桨》

  Cântecul „Hai să vâslim împreună“

   

  3.  舞蹈《礼仪之邦》

  Dansul tradițional Chinezesc

   

  4.  京剧新唱《贵妃醉酒》

  Peking opera în stil nou„The Drunken Beauty“

   

  5.  诗朗诵《沁园春.雪》

  Recitare Poezie „Snow-On the Pattern of Qinyuanchun“

   

  6.  太极拳&太极剑

  Taiji Quan &Taiji Sabie

   

  7.  小提琴《在水一方》

  Vioare „Amintiri de neuitat lângă râu“

   

  8.  横笛独奏以及歌曲演唱《彩云追月》

  Fluier și cântec chinezesc „Colourful Clouds chasing the moon“

   

  9.  扇子舞《荷塘月色》

  Dans cu evantai „Lumina Lunii se reflectă în Lacul cu Lotuși“

   

  10.  儿童背诵《三字经》

  Recitare „Three character primer“

   

  11.  汉语绕口令

  Tongue twister

   

  12.  吉他、尤克里里弹唱《童年》

  Cântecul „Copilărie“

   

  13.  舞蹈《小苹果》

  Dansul „Micul măr“

   

  14.  蒙古舞蹈《鸿雁》

   „Mongolian traditional dance “Swan goose“

   

   

  表演者(Interpretează)

   

  Oprea Alice, Moldovianu Andreea Antonia, Niculescu Arina, Ibraim Seren, Badea Julia

   

  Ciobarcianu Maria, Ionel Robert Gabriel, Arau Alexandra Elena,Alexia Maria Dumitrescu, Alessia Maria Baicu

   

  Andreea Rotaru, Ispas Alexandra

   

   

  Shi Zaibang

   

   

   

  Bogdan Vladut

   

  Maxim Aurel,Mocanu Vasile Gabriel,

  Dragomir Aida,Yuan wenfeng

   

  Codreanu Ioana

   

   

  Shi Zaibang, Ispas Alexandra

   

   

  Andreea Rotaru

   

   

  Maya Moldoveanu, Maria Stoiciu

   

   

  Abdulamit Ayla, Stirbu Răzvan

   

   

  Antici Patricia Daniela, Secariu Livia Ioana

   

   

  Fiscu MariaEnache Maria Georgiana,Rusu Simona,Menagi Daria Melisa,Iulia Gura

   

   

  Yu Lei

   

   

  • 20 mai

   

   

  NOAPTEA MUZEELOR

   

   

   

   

   

          Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța se alătură și în acest an instituțiilor de cultură care își deschid porțile publicului interesat, în cadrul evenimentului de anvergură Noaptea Europeană a Muzeelor. Cei interesați de istoria și arheologia  clasică și medievală a Dobrogei vor avea posibilitatea de a vizita gratuit sâmbătă, 20 mai, între orele 2000 și 0000 sala Tezaur de la parterul MINAC și expoziția permanentă de la etajul 1 al aceleiași instituții. Etajul 2, corespunzător istoriei moderne și contemporane a românilor, va rămâne în continuare închis pentru reorganizare.

          Accesul în muzeu se va face în mod organizat, în grupuri de câte 60 de persoane, nefiind permisă vizita simultană a mai mult de 2 grupuri, din motive de securitate. Intrarea ultimului grup se va face la ora 0000. Invităm publicul interesat să admire colecțiile de obiecte din sticlă, bijuterii și sculpturi antice expuse în sala Tezaur și să urmărească evoluția comunităților umane din preistorie până în perioada medievală, evoluție istorică reconstituită prin expunerea unor variate categorii de artefacte specifice culturilor lor materiale. Va fi permis accesul gratuit și în Edificiul roman cu mozaic, în grupuri mici, de maximum 30 de persoane.

   

   

  • 10-13 mai

  CICLU DE CONFERINȚE HISPANO-ROMÂNE

   

  OVIDIUS,

  PRECURSOR AL AUTORILOR EUROPENI EXILAȚI

   

  Organizatori:

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  Universitatea ”Ovidius” Constanța

  Asociația ASESTERMUR, Murcia, Spania

  Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ,,Gavrilă Simion” Tulcea

   

  Constanța-Tulcea

  10 - 13 mai 2017

   

      Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în perioada 10-13  mai   2017   două   evenimente   dedicate   poetului   latin   Publius   Ovidius   Naso.Manifestările marchează împlinirea a 2000 de ani de la moartea poetului la Tomis,cetatea în care își petrecuse anii de exil.

   

           Cel de-al doilea eveniment, Ciclul de conferințe hispano-române "Ovidius, precursor al autorilor europeni exilați "(10-13 mai 2017), va fi organizat în parteneriat cu Universitatea “Ovidius” Constanța, Asociația ASESTERMUR, Murcia, Spania și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ,,Gavrilă Simion” Tulcea. Acesta va cuprinde două secțiuni. Prima va include o serie de conferințe cu tematici ovidiene susținute în parteneriat cu  Facultatea de Istorie și Științe Politice (miercuri,10 mai, ora 12, campus A, amfiteatrul „Umberto Eco” ) și Facultatea de Litere (joi, 11 mai, ora 10, campus A, amfiteatrul „Umberto Eco”).              Ce-a de-a doua secțiune se va desfășura joi, 11 mai, de la ora 18, la sediul Muzeului  de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Aula ”Adrian Răduleascu” (Sala pictată) și va prezenta două momente artistice organizate în colaborare cu Teatrul de stat Constanța și asociația ASESTERMUR, Murcia, Spania.

  PROGRAM

   

  Miercuri, 10 mai

  Facultatea de Istorie și Științe Politice

  Universitatea ”Ovidius” Constanța

  campus A, amfiteatrul „Umberto Eco”, Etajul II

   

  ora 1200

   

  Moderator:

  conf.univ.dr. Adriana-Claudia CÎTEIA

   

  Conferința cu titlul:

   

  Troia... invisa puellis. Amor y guerra en Heroides de Ovidio

   

  Profesor emerit Francisca MOYA DEL BAÑO

  Facultatea de Filozofie și Litere, Universitatea Murcia, Spania

   

   

  Joi, 11 mai

  Facultatea de Litere

  Universitatea ”Ovidius” Constanța

  Campus A, amfiteatrul „Umberto Eco”, Etajul II

   

  ora 1000

  Moderator:

  conf.univ.dr. Florentina NICOLAE

   

  Conferințele cu titlurile:

   

  Amor y odio en la poesía de Ovidio

   

  Prof. univ. dr. Rosario GUARINO ORTEGA

  Facultatea de Filologie Clasică, Universitatea Murcia, Spania

   

   

  Ovidiu în literatura română: referință specială la Horia Vintilă

  „Dumnezeu s-a născut în exil”

   

  Luminița PIGÜI NEAGOE

  Președintele asociației ASESTERMUR

  (Asociatia Țărilor din Europa de Est, Murcia, Spania)

   

  Joi, 11 mai

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

  Aula ”Adrian Rădulescu” (Sala pictată)

  ora 1800

   

   Momente artistice:

   

  Bucuria de a fi îndurerat la Tomis

  (moment prezentat de Teatrul de Stat Constanța)

   

  de Viorel SAVIN

   în regia lui Liviu MANOLACHE

   

  Decatlón de Afrodita

   de Cristián MÍNGUEZ

  Scurtă mostră artistică de teatru clasic

  (traducere în limba română - Luminița Pigüi Neagoe)

   

   

  Sâmbătă, 13 mai

  Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ,,Gavrilă Simion”

  Casa Avramide, Tulcea

   

   

   

  1100 – 1120 Luminița PIGÜI NEAGOE,

  Ovidiu în literatura română: referință specială la Horia Vintilă „Dumnezeu s-a născut în exil”

   

   

  1120 - 1140 Rosario GUARINO ORTEGA,

  Amor y odio en la poesía de Ovidio

   

   

  1140 - 1200 Francisca MOYA DEL BAÑO,

  Troia.... invisa puellis. Amor y guerra en Heroides de Ovidio

   

  Pauză

  (1200 – 1210)

  1210 – 1230 Cristián MÍNGUEZ,

  Decatlón de Afrodita - scurtă mostră artistică de teatru clasic

  (traducere în limba română - Luminița PIGÜI NEAGOE)

  1230 - 1240 Microrecital de poezie din cartea EROTIKA, autor Cristián MÍNGUEZ, ca omagiu adus operei poetului latin Ovidius, Ars amandi.

   

   

  • 10-12 mai

  SIMPOZION ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL

   

   

  EVOCĂRI OVIDIENE:

  POEZIE-MITOLOGIE-REALITATE ISTORICĂ

   

   

      Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în perioada10 -13   mai   2017   două   evenimente   dedicate   poetului   latin   Publius   Ovidius   Naso.Manifestările marchează împlinirea a 2000 de ani de la moartea poetului la Tomis,cetatea în care își petrecuse anii de exil.

            Simpozionul   Științific   Internațional  cu tema „Evocări ovidiene: poezie-mitologie-realitate istorică” (10-12 mai 2017) va aduna laolaltă specialiști în domeniul studiilor clasice din țară și din străinătate, care vor susține comunicări științifice încadrate în cinci   secțiuni   tematice   distincte,   legate   de   Ovidius și moștenirea sa culturală:

             I. Ovidius și  Metamorfozele, II. Ovidius și politica Romei, III. Ovidius și Tomis, IV. Procedee retorice, investigații stilistice și tematice în operele lui Ovidius și V. Ecouri ovidiene.

   

  Deschiderea oficială a simpozionului va avea loc miercuri, 10 mai, ora 11, în Aula ”Adrian Rădulescu”, Muzeul de Istorie Naționlă și Arheologie Constanța.

   

   

   

   

   

  PROGRAM

   

   

  Miercuri, 10 mai

  1030 Înscrierea participanților

  1100 Deschiderea lucrărilor

   

  Pauză de masă

  (1300 -1530)

   

  I. Ovidius și Metamorfozele

   

   Moderator: Alessandro LAGIOIA (Università degli Studi di Bari, Italia)

   

  1530 Alexandra TRACHSEL, Qu'y avait-il avant les Métamorphoses d'Ovide? Le témoignage d'Antoninus Liberalis sur les précurseurs grecs

  1550 Graziana BRESCIA, Dolori di pietra. La fabula di Orfeo ed Euridice nelle Metamorfosi di Ovidio

  1610 Cătălina POPESCU, Indigenizing the "Other"- The Case of Romanized Asclepius

  1630 Iulian-Gabriel HRUȘCĂ, Mors and (Inania) Tartara in Ovid’s Metamorphoses

  1650 Alessandro LAGIOIA, From the Metamorphoses Poem to the Metamorphoses of the Poem: Remarks from the Commentary Tradition

  1710 Discuții

  Pauză de cafea

  (1720-1730)

   

   

  II. Ovidius și politica Romei

   

   Moderator: Mario CESARANO (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, Italia)

   

  1730 Florentina NICOLAE, Ovidius vs Augustus. Începuturile conflictului

  1750 Mario CESARANO, Ovid and Augustus Face to Face

  1810 Nicoletta Francesca BERRINO, Un appello forse fatale: l’ultima lettera prima di morire (Ov. Pont. 4, 16

  1830 Discuții

   

  1840 Vizitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie

  1930 Recepție de bun venit

   

   

   

  Joi, 11 mai

  III. Ovidius și Tomis

   

   Moderator: Alexandru Avram (Université du Maine, Franța)

   

  1000 Alexandru AVRAM, Tomos, le héros fondateur de Tomis

  1020 Anca DAN, Iarna la Tomis: noi observații în lumina cunoștințelor de astronomie antică

  1040 Livia BUZOIANU, Maria BĂRBULESCU, Perioada de început a principatului în orașele vest-pontice în lumina izvoarelor literare și epigrafice

  1100 Discuții

  Pauza de cafea (1110 – 1130)

   

  IV. Procedee retorice, investigații stilistice și tematice în operele lui Ovidius

   

   Moderator: Therese FUHRER (Ludwig-Maximilians-Universität München, Germania)

   

  1130 Therese FUHRER, Rhetorische Strategien der Selbstdarstellung in den Epistulae Ex Ponto

  1150 Florica BECHET, E la nave va. Reprezentări ale mării și ale corabiei în poezia ovidiană

  1210 Cristina POPESCU, Funcția repetiției în poezia ovidiană a exilului

  1230 Discuții

   

  1240 Lansare de carte - Petar Balabanov, Yvon Garlan et Alexandru Avram, Les timbres amphoriques grecs d’Héraclée Pontique et quelques autres centres de production, Pontica 48-49 (2015-2016), Suppl. IV.

   

  Pauză de masă (1330 - 1600)

   

  V. Ecouri ovidiene

   

   Moderator: Nelu Zugravu (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, România)

   

  1600 Nelu ZUGRAVU, Ovide dans l’argumentation théologique de Lactance

  1620 Antonella BRUZZONE, Ovidio e Draconzio. Sondaggi di intertestualità

  1640 Ana-Maria RĂDUCAN, Un Ovidiu bizantin

   

  Pauza de cafea (1700 – 1710)

   

  1710 Ioana COSTA, Poezia ca argument istoric: Ovidiu la Cantemir

  1730 Ştefan CUCU, Ecouri ovidiene în literatura franceză renascentistă

  1750 Discuții

   

   

   

   

  1800 Momente artistice:

   

  Bucuria de a fi îndurerat la Tomis (de Viorel SAVIN, în regia lui Liviu MANOLACHE) - moment prezentat de TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

   

  Decatlón de Afrodita (de Cristián MÍNGUEZ,

  traducere în limba română - Luminița PIGÜI NEAGOE)

   

   

   

  Vineri, 12 mai

  900 - 1800 Deplasare la obiective de interes istoric din județul Tulcea

   

   

  Sâmbătă, 13 mai

  Plecarea participanților

  • 9 mai

  SIMPOZION DEDICAT

   

  CUCERIRII INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI

   

  ZILEI VICTORIEI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

   

  ZILEI EUROPEI UNITE

   

   

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă invită să luați parte la simpozionul dedicat zilei de 9 MAI, marți, 9 mai 2017, ora 1130 , sala "Vasile Canarache".

  sus hsus hsus hsus hsus h
 • 2016

  •  29 noiembrie

   

  SIMPOZION

   

  ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

   

   

   

  PARTICIPĂ ELEVI DE LA:

   

  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- prof. Cristina Gâlă

  Liceul Teoretic „George Călinescu”- prof.: Eugenia Crăciun, Iulia Bulacu

  Liceul Teoretic „Traian”- prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone

  Liceul Teoretic „Decebal” – prof. Raul Ivan, Paul Dominte

  Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu”- înv.: Doina Ispas, Ionica Bohăţeanu, Carmen Munteanu, Ana-Maria Botnariuc, Daniela Gheorghe, Roxana Chitic, Mariana Diaconu, Ani-Elisabet Vesa, Alina Trofimov, Mihaela Moise, Corina Stanciu, Mihaela Juguleanu, Tanța Stroe, Maria Tudorache, Roxana Chitic

  Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian -  prof.: Lavinia Robe, Violeta Bodiu, Sorin Stoica

  Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon - prof.: Siminica Boeru, Georgiana Ionescu

  Școala gimnazială nr. 1 Istria –  prof.: Cati Stoian, Larisa Celeapcă

  și

  Organizația Națională a Cercetașilor României – Centrul local Cercetașii Marini

  DISCURSURI

   

  dr. Lavinia Gheorghe

  Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

  prof. univ. dr. Valentin Ciorbea

  Universitatea „Ovidius” Constanța

   

  Leonardo Sibara - Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- coord. prof. Cristina Gâlă

  Luana Bebu - Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian -  coord. prof. Sorin Stoica

  Anamaria Pescaru - Liceul Teoretic „Decebal” – coord. prof. Raul Ivan

  Clara Beștea- Liceul Teoretic „George Călinescu”- coord. prof. Eugenia Crăciun

  Kansel Gelil, Liceul Teoretic „Traian” – coord. prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone

   

  SPECTACOL ARTISTIC susținut de

   

  Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon - Ansamblul folcloric „Ulmetum junior”  - coord. prof.: Georgiana Ionescu, Siminica Boeru

  Cristina Roșca - Școala generală nr. 39 „N. Tonitza”

  Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu”- coord. înv.: Doina Ispas, Ionica Bohățeanu

  Maria Ozana Stoicoci  - Liceul Teoretic „George Călinescu”- coord. prof. Eugenia Crăciun

   Școala gimnazială nr. 1 Istria – Ansamblul folcloric „Mlădițe dobrogene” – coord. prof. Larisa Celeapcă

  sus h
  •  14 noiembrie

   

  SIMPOZION

   

  14 NOIEMBRIE - ZIUA DOBROGEI

   

   

         În cadrul programului de manifestări dedicate Zilei Dobrogei, coordonat de Consiliul Județean Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează simpozionul „14 noiembrie – Ziua Dobrogei”, pe 11 noiembrie 2016, ora 11, în Aula „Adrian Rădulescu”.

   

             Despre importanța revenirii Dobrogei la Țară, pentru România și, implicit, pentru ținutul dintre Dunăre și Mare, vor vorbi dr. Lavinia Gheorghe – muzeograf la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa -, dr. Corina Apostoleanu – director al Bibliotecii Județene „I.N.Roman” Constanța -, precum și elevi ai școlilor din oraș și județ: Patricia Antici - Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța -; Anamaria Pescaru - Liceul Teoretic „Decebal” Constanța - și Luana Bebu - Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian.

   

         De asemenea, Ansamblul folcloric „Ulmetum junior” al Școlii gimnazială nr. 1 Pantelimon, elevii de la Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu” și Maria Ozana Stoicoci de la Liceul Teoretic „George Călinescu” vor susține un program artistic.

   

  Participă elevi de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Teoretic „Decebal”, Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu”, Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian, Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon.

   

  sus h
  •  16 octombrie

   

    FESTIVALUL DE CULTURĂ, MUZICĂ ȘI ARTĂ JAPONEZĂ

   AKI MATSURI

   

   

          Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în parteneriat cu  Asociația Sakuranbo Constanța,  organizează evenimentul cultural Festivalul Aki Matsuri.

   

          Este al doilea eveniment ce are loc în cadrul seriei de manifestări Comori culturale ale Extremului Orient, prin care muzeul nostru – în parteneriat cu diverși actori culturali – își propune să aducă la cunoștința publicului iubitor de cultură constănțean aspecte culturale reprezentative ale milenarelor civilizații asiatice din Extremul Orient. Reamintim că primul eveniment, ce a avut loc în 2015, a fost dedicat Coreei și a prezentat ceremonia ceaiului și costumul tradițional coreean (hanbok).

   

          Aki Matsuri este un festival de cultură, muzică și artă japoneză, ajuns deja la a III-a ediție, în cadrul acestuia urmând a fi puse în scenă ateliere de origami, ikebana, yukata, cosplay și gastronomie japoneză, la care va putea participa activ și publicul prezent. De asemenea, vor avea loc demonstrații de arte marțiale tradiționale (kendo) și concert taiko (tobe japoneze).

   

          Asociația Sakuranbo Constanța este o organizație non-guvernamentală care a luat ființă în luna august 2010, ca răspuns la numărul mare de solicitări pentru studierea limbii japoneze în Constanța și a dorinței membrilor fondatori de a împărtăși frumusețea și rafinamentul culturii și civilizației japoneze.

   

          Evenimentul va avea loc la sediul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (Piața Ovidiu nr. 12), duminică 16 octombrie a.c., în intervalul orar 1100 – 1500, iar intrarea este liberă.

   

  sus h
  •  6 octombrie
  sus h
  •  21 mai

   

   

   

   

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța,

  cu sediul în Piața Ovidiu 12,

   

  organizează evenimentul

   

   

  NOAPTEA MUZEELOR

   

   

  sâmbătă, 21 mai 2016, între orele 2000 – 2400.

   

  Vizitarea expoziției permanente se va face gratuit

  în grupuri de maxim 50 de persoane.

   

  Pentru expoziția temporară

  "Rembrandt – Apogeul artei gravurii"

  se va plăti taxă de vizitare.

   

   

   

  sus h
  • 5 - 12 mai

   

   

  BRÂNCUȘI – EX LIBRIS 2016

   

   

   

              În perioada 5 – 12 mai 2016 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost gazda unei inedite expoziții intitulată BRÎNCUȘI - EX LIBRIS 2016. Expoziția este parte integrantă a unui proiect de anvergură, menit să marcheze împlinirea a 140 de ani de la nașterea sculptorului român CONSTANTIN BRÂNCUȘI. La expoziția care reunește 194 de lucrări de gravură și-au dat concursul peste 100 dintre cei mai importanți sculptori, pictori și gravori contemporani români, muzicieni, precum și masteranzi ai Facultăților de Arte din București, Constanța și Timișoara.

         Expoziția itinerantă va fi prezentată publicului în mai multe orașe din țară: Muzeul de Artă Tulcea, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi Bucureşti, Centrul UNESCO -București, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Muzeul de Artă Târgovişte, Muzeul de Artă Târgu Jiu, Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea- Harghita. Expoziția va fi închisă în cadrul unui eveniment organizat la Paris, oraș în care Constantin Brâncuși a trăit și a creat o mare parte din opera lui.

   

  Organizatori:

   

  Ministerul Culturii, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti - Facultatea de Arte Plastice - Departamentul Grafică, Universitatea „Ovidius” din Constanţa - Facultatea de Arte, Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Arte şi Design, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi Bucureşti, Consiliul Judeţean Constanţa, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, Consiliul Judeţean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Consiliul Judeţean Vaslui, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Consiliul Judeţean Mehedinţi, Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul de Artă Târgu Jiu, R:.L:.Constantin Brancusi Nr. 43

   

   

  Echipa organizatorică:

   

  Conf. univ. dr. Florin Stoiciu, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti - Facultatea de Arte Plastice - Departamentul Grafică (Manager de proiect)

  Gina Costescu, masterand Universitatea Ovidius din Constanţa(curator)

  Lect. univ. dr. Lelia Rus, Universitatea Ovidius din Constanţa (curator)

  Lect. univ. dr. Sânziana Romanescu Universitatea Ovidius din Constanta (curator)

  Asist. univ. dr. Răzvan-Constantin Caratănase, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti - Facultatea de Arte Plastice - Departamentul Grafică (curator)

  Prof. univ. dr. Adriana Lucaciu, Responsabil proiect la Universitatea de Vest din Timişoara

  Prof. univ. dr. Daniela Hantiu, Responsabil proiect la Universitatea Ovidius din Constanţa

  Prof. dr. Aurel Bulacu, Responsabil proiect la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Bucureşti

   

  Evenimentul pilot va fi continuat în anul 2017 cu o Bienală Internaţională Ex-Libris Constantin Brâncuşi.

   

  sus h
  • 9 mai

   

   

  SIMPOZION DEDICAT

   

  CUCERIRII INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI

  ZILEI VICTORIEI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

                            ZILEI EUROPEI UNITE

   

   

   

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă invită să luați parte la simpozionul dedicat zilei de 9 MAI, luni, 9 mai 2016, ora 930 , sala "Vasile Canarache".

   

   

        PARTICIPĂ ELEVI DE LA:

  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- prof. Cristina Gâlă

  Liceul Teoretic „Decebal” – prof. Raul Ivan, Paul Dominte

  Liceul Teoretic „George Călinescu” - prof.: Iulia Bulacu, Eugenia Crăciun

  Liceul Teoretic „Traian” - prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone

  Liceul de Artă „Regina Maria” – prof.: Gigi Stanciu,  Mihai Daniel

  Școala generală nr. 22 „I.C.Brătianu” - înv.: Doina Ispas, Ionica Bohălţeanu, Carmen Munteanu, Daniela Gheorghe, Corina Stanciu, Ani-Elisabet Vesa, Mihaela Juguleanu, Mihaela Moise, Mariana Diaconu, Tanța Stroe, Maria Tudorache, Roxana Chitic, Alina Trofimov, Vasilica Cosmiceanu

  Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon - prof.: Georgiana Ionescu, Siminica Boeru

   

       DISCURSURI:

  Dr. Lavinia Gheorghe - Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa

  Dr. Virgil Coman - Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale

  Kansel Gelil - Liceul Teoretic „Traian” - coord. prof.: Mirela Lefterache, Dorina Chivu

  Casiana Spanache - Liceul Teoretic „George Călinescu” - coord. prof.: Iulia Bulacu

  George Caramiciu - Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”- coord. prof. Cristina Gâlă

   

      SPECTACOL ARTISTIC susținut de:

  Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon - coord. prof.: Georgiana Ionescu, Siminica Boeru

  Școala generală nr. 22 „I.C.Brătianu” – coord. înv. Carmen Munteanu

  Daniel Răilean – Liceul de Artă „Regina Maria” – coord. prof. Mihai Daniel

   

   

  sus h
  • 22 ianuarie

   

  24 IANUARIE 1859,

  „MICA UNIRE”

   

   

   Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța vă invită să luați parte la sărbătorirea zilei de 24 ianuarie 1859, „Mica Unire”, vineri, 22 ianuarie 2016, ora 11, în Aula „Adrian Rădulescu”.

   

  Participă elevi de la:

  •  Grădinița „Amicii” – educ. Georgica Pârvu;

  •  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” – prof. Cristina Gâlă;

  •  Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” – prof.: Gigi Stanciu, Fănica Mihai, Cornelia Bujin;

  •  Liceul Teoretic „George Călinescu” – prof. Eugenia Crăciun,  Iulia Bulacu;

  •  Liceul Teoretic „Traian” – prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone;

  •  Liceul Teoretic „Decebal” – prof. Raul Ivan, Paul Dominte;

  •  Colegiul Comercial „Carol I” – prof. Ioana Prahoveanu;

  •  Şcoala generală nr. 16 – prof. Daniela Niță;

  •  Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu” – înv.: Doina Ispas, Ionica Bohălţeanu, Carmen Munteanu, Daniela Gheorghe, Corina Stanciu, Ani-Elisabet Vesa, Mihaela Juguleanu, Mihaela Moise, Mariana Diaconu, Tanța Stroe, Maria Tudorache, Roxana Chitic, Alina Trofimov, Vasilica Cosmiceanu;

  •  Şcoala generală nr. 1 Valu lui Traian – prof.: Lavinia Robe, Violeta Bodiu, Sorin Stoica;

  •  Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon – prof.: Georgiana Ionescu, Siminica Boeru;

  •  Școala gimnazială nr. 1 Amzacea – prof. Laura Danilov.

   

  Discursuri:

  •  dr. Lavinia Gheorghe – Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa;

  •  dr. Corina Apostoleanu – Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța;

  •  Costin Olteanu – Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” – prof. Cristina Gâlă;

  •  Antonio Holmanu – Şcoala generală nr.1 Valu lui Traian – coord. prof. Sorin Stoica;

  •  Adela Andreea Munteanu – Liceul Teoretic „George Călinescu” – coord. prof. Eugenia Crăciun;

  •  Antonio Dima – Liceul Teoretic „Traian” – coord. prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone.

   

  Spectacolul este susținut de:

  •  Școala gimnazială nr. 1 Amzacea – Ansamblul folcloric „Amzăcenii yldizlar” – coord. prof. Laura Danilov;

  •  Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon – Ansamblul folcloric „Ulmetum junior” și Diana Damian –

  coord. prof.: Georgiana Ionescu, Siminica Boeru;

  •  Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu” – coord. înv.: Ionica Bohălţeanu, Ani-Elisabet Vesa;

  •  Maria Ozana Stoicoci – Liceul Teoretic „George Călinescu” – coord. prof. Eugenia Crăciun;

  •  Andrei Răilean – Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” – coord. prof. Mihai Fănica.

  sus h
 • 2015

  • 26 noiembrie

   

  Ziua Națională a României

   

   

   Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează, vineri, 27 noiembrie 2015, ora 11, în Aula „Adrian Rădulescu”, un simpozion dedicat Zilei Naționale a României.

  Vor ține discursuri dedicate momentului dr. Lavinia Dumitrașcu – muzeograf MINAC, Carmen Atanasiu – vicepreședinte al Ligii Navale Constanța, elevi de la licee și școli generale din orașul și județul Constanța. Va fi susținut și un intermezzo artistic închinat Zilei Naționale a României.

   

  Participă elevi de la:

  •  Grădinița „Amicii” – educ. Georgica Pârvu;

  •  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” – prof. Cristina Gâlă;

  •  Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” – prof.: Gigi Stanciu, Cornelia Bujin;

  •  Liceul Teoretic „George Călinescu” – prof. Eugenia Crăciun;

  •  Liceul Teoretic „Traian” – prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone;

  •  Liceul Teoretic „Decebal” – prof. Raul Ivan;

  •  Colegiul Comercial „Carol I” – prof. Tănase Bujduveanu;

  •  Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu” – înv.: Doina Ispas, Ionica Bohăţeanu, Carmen Munteanu, Daniela Gheorghe, Corina     Stanciu, Ani-Elisabet Vesa, Mihaela Juguleanu, Mihaela Moise, Mariana Diaconu, Tanța Stroe, Maria Tudorache, Roxana Chitic, Alina Trofimov, Vasilica Cosmiceanu;

  •  Şcoala generală nr.1 Valu lui Traian – prof.: Lavinia Robe, Violeta Bodiu, Sorin Stoica;

  •  Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon – prof.: Georgiana Ionescu, Siminica Boeru;

  •  Școala gimnazială nr. 1 Amzacea – prof. Laura Danilov.

   

  Discursuri:

  •  dr. Lavinia Gheorghe – Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa;

  •  dr.  Carmen Atanasiu – Liga Navală Constanţa;

  •  Costin Olteanu – Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” – prof. Cristina Gâlă;

  •  Kansel Gelil – Liceul Teoretic „Traian” – coord. prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone;

  •  Ana Bianca Militaru – Liceul Teoretic „Decebal” – coord. prof. Raul Ivan;

  •  Antonio Holmanu – Şcoala generală nr.1 Valu lui Traian – coord. prof. Sorin Stoica;

  •  Elena Tudose – Liceul Teoretic „George Călinescu” – coord. prof. Eugenia Crăciun.

   

  Spectacolul este susținut de:

  •  Școala gimnazială nr. 1 Amzacea – Ansamblul folcloric „Amzăcenii yldizlar” – coord. prof. Laura Danilov;

  •  Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon – Ansamblul folcloric „Ulmetum junior” și Diana Damian –

  coord. prof.: Georgiana Ionescu, Siminica Boeru;

  •  Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu” – coord. înv.: Doina Ispas, Mihaela Moise;

  •  Luana Tudorache – Liceul Teoretic „George Călinescu” – coord. prof. Eugenia Crăciun;

  •  Maria Nucă – Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” – coord. prof. Cornelia Bujin.

  sus h
  • 12 noiembrie

   

  Ziua Dobrogei

   

   

  Cu prilejul sărbătoririi Zilei Dobrogei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează, pe data de 13 noiembrie 2015, ora 10, în Aula „Adrian Rădulescu”, simpozionul intitulat „14 noiembrie 2015 – Ziua Dobrogei”.

  Vor ține discursuri, dr. Lavinia Dumitrașcu (MINAC), dr. Corina Apostoleanu (Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța), elevi ai unor școli generale și licee din orașul și județul Constanța.

  De asemenea, preșcolarii și elevii prezenți vor susține programul artistic dedicat evenimentului.

   

  Participă elevi de la:

  •  Grădinița „Amicii” – educ. Georgica Pârvu;

  •  Grădinița nr. 37 – coord. educ. Neagu Cristina;

  •  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” – prof. Cristina Gâlă;

  •  Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” – prof.: Gigi Stanciu, Cornelia Bujin;

  •  Liceul Teoretic „George Călinescu” – prof. Eugenia Crăciun;

  •  Liceul Teoretic „Traian” – prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone;

  •  Liceul Teoretic „Decebal” – prof. Raul Ivan;

  •  Colegiul Comercial „Carol I” – prof. Tănase Bujduveanu;

  •  Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu” – înv.: Doina Ispas, Ionica Bohăţeanu, Carmen Munteanu, Daniela Gheorghe, Corina Stanciu, Ani-Elisabet Vesa, Mihaela Juguleanu, Mihaela Moise, Mariana Diaconu, Tanța Stroe, Maria Tudorache, Roxana Chitic, Alina Trofimov, Vasilica Cosmiceanu;

  •  Şcoala generală nr.1 Valu lui Traian – prof.: Lavinia Robe, Violeta Bodiu, Sorin Stoica;

  •  Şcoala gimnazială nr. 1 Pantelimon – prof.: Georgiana Ionescu, Siminica Boeru;

  •  Școala gimnazială nr. 1 Amzacea – prof. Laura Danilov;

  •  Școala gimnazială nr. 2 Ovidiu – prof. Elena Cociș.

   

  Discursuri:

  •  dr. Lavinia Gheorghe – Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa;

  •  dr. Corina Apostoleanu – Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța;

  •  Ștefan Paraschiv – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”;

  •  Cătălin Olteanu, Silviu Docu – Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” – coord. prof. Cristina Gâlă;

  •  Kansel Gelil – Liceul Teoretic „Traian” – coord. prof.: Dorina Chivu, Mirela Myrone;

  •  Antonio Holman – Şcoala generală nr.1 Valu lui Traian - coord. prof. Sorin Stoica;

  •  Andreea Dobre – Liceul Teoretic „Decebal” – coord. prof. Raul Ivan;

   

  Spectacol artistic susținut de:

  •  Școala gimnazială nr. 1 Amzacea – Ansamblul folcloric „Amzăcenii yldizlar” – coord. prof. Laura Danilov;

  •  Școala gimnazială nr. 2 Ovidiu – Grupul vocal „Mugurașii” - coord. prof. Elena Cociș;

  •  Grădinița „Amicii” – coord. educ. Georgica Pârvu;

  •  Școala gimnazială nr. 1 Pantelimon – Ansamblul folcloric „Ulmetum junior” și Diana Damian –

  coord. prof.: Georgiana Ionescu, Siminica Boeru;

  •  Grădinița nr. 37 – coord. educ. Neagu Cristina;

  •  Şcoala generală nr. 22 „I.C. Brătianu” – coord. înv.: Mihaela Juguleanu, Maria Tudorache;

  •  Luana Tudorache, Maria Ozana Stoicoci – Liceul Teoretic „George Călinescu” – coord. prof. Eugenia Crăciun;

  •  Neagu Diana – Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” – coord. prof. Cornelia Bujin.

  sus h

Tur virtual

Resurse Web

Organigrama

Declarații de avere

rapoarte de activitate

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by