Anunțuri

  • 04.04.2024 - Anunț privind INVITAȚIE DE PARTICIPARE - Achiziție directă pentru: Achiziționare de servicii de informare, promovare și publicitate
  •  a activității Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța Mai-Dec 2024
  • 12.03.2024 -Anunț de intenţie privind închirierea unui imobil cu destinaţia de depozitare materiale arheologice, mobilier de birou, documente administrative
  • 22.12.2023 - Anunț privind centralizatoarele concursului organizat de MINAC pentru posturile de RESTAURATOR DEBUTANT S,
  • Secţia Patrimoniu Cultural, Laborator zonal restaurare-conservare și GESTIONAR CUSTODE M debutant, Secţia Expoziţie şi Muzee în
  • Teritoriu, expoziţia de bază MINAC
  • 18.12.2023 - Anunț referitor la procesele verbale - proba scrisă la concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante unice...
  • 13.12.2023 - Anunț referitor la selectarea dosarelor la concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante unice..
  • 28.11.2023 - Anunț referitor la centralizatorul cu rezultatele  la examenul de promovare organizat azi 28 noiembrie 2023, ora 10,00-13,00
  • 24.11.2023 - Anunț ce cuprinde raportul final privind concursul pentru postul de MUZEOGRAF IA, gradația 0,temporar vacant,
  • perioadă determinată, SECȚIA CERCETARE-DEZVOLTARE, LABORATOR ARHEOLOGIE SUBACVATICĂ
  • 23.11.2023 - PV privind concursul pentru postul de MUZEOGRAF IA, gradația 0,temporar vacant, perioadă determinată,
  • SECȚIA CERCETARE-DEZVOLTARE, LABORATOR ARHEOLOGIE
  • 22.11.2023 - Anunț privitor la organizarea concursului pentru  ocuparea postului vacant unic RESTAURATOR DEBUTANT S, SPECIALIZAREA HÂRTIE...
  • 22.11.2023 - Anunț privitor la organizarea concursului pentru  ocuparea postului vacant unic GESTIONAR CUSTODE M-
  • debutant (BUNURI CULTURALE TEZAUR )...
  • 22.11.2023 - Anunț privitor la organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant unic GESTIONAR CUSTODE M - debutant (BUNURI CULTURALE
  • ŞI ARHEOLOGICE, DATABILE DIN PREISTORIE ŞI PÂNĂ ÎN EVUL MEDIU) ...
  • 22.11.2023 - Anunț privitor la organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant unic RESTAURATOR DEBUTANT S - SPECIALIZAREA METALE...
  • 20.11.2023 - privind susținerea probei scrise din cadrul concursului de ocuparea a unui post temporar vacant Muzeograf S, grad prof IA. ....
  • 15.11.2023 - Privind rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pentru ocuparea
  • postului muzeograf IA, gradația 0...
  • 13.11.2023 - Anunț privind examenul de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul MINA
  • Constanţa, pentru următoarele posturi: ...
  • 26.10.2023 - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu sediul în Piața Ovidiu nr. 12, 900745, mun. Constanța, organizează concurs de
  • ocupare a unui post de Muzeograf IA, în Secția Cercetare-Dezvoltare - Laboratorul de Arheologie Subacvatică; Specializarea unică:
  • Arheologie non-invazivă aplicată în situri romano-bizantine din Dobrogea.
  • prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial al României nr. 415/15.05.2023.
  • 21.09.2023 - Anunț privitor la selectarea dosarelor în vederea concursului pentru ocuparea unui post de cercetător științific II, gradația 0,
  •                         secția arheologie preventivă ...
  • 21.08.2023 - Anunț privitor la organizarea concursului pentru ocuparea unui post de cercetător științific II, gradația 0,  secția arheologie preventivă

   

   

  • 03.07.2023 - Anunț Ca urmare a apariției în media a unor știri referitoare la unele dintre obiectivele administrate de Muzeul de Istorie Națională
  • și Arheologie Constanța, dorim să facem unele precizări, respectiv:
  • 18.05.2023 - Anunț privind intentia de contractare lucrari de reparatii/renovare interioare a cladirii Muzeului de Istorie si Arheologie Histria.
  • 17.05.2023 - Anunț  public  -În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2023, se suspendă ocuparea prin concurs a următoarelor posturi vacante şi temporar
  •    -  1 post Cercetător Ştiinţific II, gradaţia O, Secţia Arheologie preventivă;                                                                                                                                                                                                                                                                                  vacante:
  • -  1 post Arheolog grad prof. IA, gradaţia O (S) , temporar vacant, Secţia Arheologie Preventivă;
  • - 1 post Restaurator IA, gradaţia O (S), temporar vacant, Secţia Patrimoniu Cultural, Laborator Zonal Restaurare şi Conservare;
  • - 1 post Restaurator, treaptă prof. II, gradaţia O, studii medii, temporar vacant, Secţia Patrimoniu Cultural, Laborator Zonal Restaurare ş1 Conservare;

   

  • 16.05.2023 - Anunț public - MINAC anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi temporar vacante :
  • restaurare conservare
  • 26.04.2023 - Anunț privitor la organizarea concursului pentru ocuparea unui post de cercetător științific II, gradația 0,  secția arheologie preventivă
  • 10.04.2023 - Anunț de intenție - MINAC intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică de servicii de organizare eveniment cultural-artistic
  •  pentru proiectul: „FESTIVALUL CETĂȚILOR ANTICE DOBROGENE” , Cod CPV 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale  Rev2

   

               Astfel, agentii comerciali interesati, pot consulta documentele achizitiei si pot depune oferte la sediul AC in termenul specificat in fisa de date

  anexata

  • 07.04.2023 - Anunț privind rezultatele concursului organizat de MINAC în data de 03 aprilie 2023, ora 10.00, proba scrisă şi 06 aprilie 2023, ora 10.00,
  • proba orală,  în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022, care aprobă Regulamentul cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei
  • personalului contractual, din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice şi Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată.
  • 04.04.2023 - anunț privitor la Evaluarea anuală a managementului de la Muzeul de Istorie Natională si Arheologie Constanţa
  • 04.04.2023 - Anunț privind rezultatele concursului organizat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa în data de 03 aprilie 2023, ora 10.00 -
  • proba scrisă, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022, care aprobă Regulamentul cadru privind organizarea şi dezvoltarea
  • carierei personalului contractual, din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice şi Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată.
  • 24.03.2023 - Centralizator încheiat azi 23 martie 2023, ora 16.00, privind selectarea dosarelor la concursul organizat de Muzeul de Istorie Naţională
  •  şi Arheologie Constanţa în data de 03 aprilie 2023, ora 10.00- proba scrisă şi în data de 06 aprilie 2023, ora 10.00 - interviu/probă scrisă,
  • în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 care aprobă Regulamentul cadru privind organizarea şi dezvoltarea
  • carierei personalului contractual, din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice şi Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată.
  • 07.03.2023 - MINAC anunță scoaterea la concurs:
  • - un (1) post conservator debutant (S), vacant, secţia patrimoniu cultural
  • - un (1) post tehnoredactor (M), vacant,  compartiment promovare si educatie
  • -  un (1) post muncitor calificat I, vacant, compartiment  administrativ, Muzeală, Secţia Expoziţii şi Muzee în Teritoriu
  • 29.11.2022 - DECIZIA nr. 95 din 29 noiembrie 2022 privind recuperarea timpului liber din data de 02.12.2022
  • 28.11.2022 - DECIZIA nr. 93/28.11.2022 privind zilele libere și programul expozițiilor permanente ale MINAC în perioada 30.11-04.12.2022 ...
  • 25.10.2022 - Centralizator  final la examenul de promovare  în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul MINA Constanţa
  • 21.10.2022 - Privind rezultatele examenului de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul MINA Constanţa
  •                      (proba scrisă), pentru următoarelor posturi...
  • 20.10.2022 - Anunț: vineri, 21.10.2022, expoziția de bază de la sediul din Piața Ovidiu nr.12 și Edificiul roman cu mozaic vor fi închise publicului...
  • 06.10.2022 - Anunț privind examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul MINA Constanţa,
  • pentru următoarelor posturi:
  • 08.08.2022 - Anunț  propuneri ROF 2022 MINAC, organigrama 2022, stat de funcții 2022
  • 30.06.2022 - Anunț privind  centalizatorul nominal cu rezultatele concursului  pentru ocuparea posturilor de  supraveghetor muzeu, gradatia 0  și gradația 5
  •                      30 iunie 2022, MINAC
  • 27.06.2022 - Anunț privind  notarea la proba scrisă la concursul  pentru ocuparea posturilor de  supraveghetor muzeu, gradația 0
  •                      și gradația 5, 27 iunie 2022, MINAC
  • 27.05.2022 - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță scoaterea la concurs a unui (1) post SUPRAVEGHETOR MUZEU, GRADAțiA 0, VACANT,
  •                       EXPOZIțIA DE BAZă  MINAC, Piața Ovidiu nr. 12
  • 06.05.2022 - Anunț privind rezultatul  concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de cercetător științific  III MINAC, ETAPA II- proba orala
  • 03.05.2022 - Anunț privind rezultatul evaluării dosarelor în vederea concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de cercetător științific  MINAC,
  • 12.04.2022 - Anunț public - Centralizator nominal pentru examenul de promovare arheolog II MINAC
  • 01.04.2022 - Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant de cercetator științific III, corespunzator functiilor
  •                      contractuale, domeniul Istorie - Arheologie, specializarea Arheologia greco - romană în Dobrogea.
  • 31.03.2012 - Anunț privind rezultatul evaluării  anuale a managementului de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanţa, pe anul 2021
  • 28.03.2022 - Anunț Privind examenul de promovare in grade prof esionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul MINA Constanta,
  •                      pentru urmatorul post: SECTIA ARHEOLOGIE PREVENTIVA, un post arheolog, grad prof.II
  • 11.03.2022 - Anunț  - REGULAMENT - CADRU de organizare și desfășurare a evaluării managementului Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
  •                      Constanţa, pe anul 2022

   

  • 14.01.2022 - Anunț privind accesul gratuit la obiectivele MINAC, sâmbătă 15 ianuarie 2022.
 • 27.09.2021 - Anunț MINAC pentru contestația nr. 3384 din 24.09.2021 - CENTRALIZATOR NOMINAL PUNCTAJ FINAL , privind concursul organizat

                       de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în data de 20 septembrie 2021, ora 9.00, în conformitate cu prevederile HGR

                       nr. 286/2011 actualizat, Dispoziția nr. 640 a CJC precum și Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată.

 •  23.09.2021 - Anunț MINAC privind CENTRALIZATORUL NOMINAL CU PUNCTAJELE  FINALE ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT de

                        Muzeul de Istorie NAȚIONALĂ ȘI Arheologie Constanța îN INTERVALUL 20.09.2021 - 23.09.2021 .

  • 21.09.2021 - Anunț privind notarea probei scrise la concursul organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în data de 20 septembrie 2021,
  •                 ora 9.00, în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat, Dispoziția nr. 640 a CJC precum și Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată.
  • 17.09.2021 - MINAC anunță  REZULTATUL  SOLUțIONăRII  CONTESTAțiEI nr. 3237 / 16.09.2021, privind selectarea dosarelor pentru concursul organizat în data de
  •                      20.09.2021, ora 9.00  - proba scrisă și 23.09.2021, ora 9.00 - interviul, în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat, Dispoziția
  •                      nr. 640 a CJC precum și Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată. (vezi anunțul din 14.09.2021, privind selectarea dosarelor).

   

  • 14.09.2021 -  MINAC anunță rezultatul selectării dosarelor pentru concursul organizat în data de 20.09.2021, ora 9.00  - proba scrisă și
  •                       23.09.2021, ora 9.00 - interviul, în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat, Dispoziția nr. 640 a CJC
  •                       precum și Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată.
  • 18.08.2021 - MINAC anunță sistarea  activității cu publicul a Muzeului Axiopolis Cernavodă, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare...
  • 05.08.2021  - MINAC anunță reorganizarea concursurilor pentru următoarele posturi contractuale vacante: un (1) post de muzeograf,
  •                        un (1) post supraveghetor muzeu, un (1) post  casier, un (1) post îngrijitor, un (1) post economist
  • 29.07.2021 - MINAC anunță reorganizarea concursurilor pentru următoarele posturi contractuale vacante: un (1) post de muzeograf,
  •                      un (1) post supraveghetor muzeu, un (1) post  casier, un (1) post îngrijitor, un (1) post economist
  • 16.07.2021 - MINAC anunță amânarea concursurilor pentru următoarele posturi contractuale vacante: un (1) post de muzeograf,
  • un (1) post supraveghetor muzeu, un (1) post  casier, un (1) post îngrijitor, un (1) post economist
  • 30.06.2021 - Anunț MINAC anunță scoaterea la concurs: un (1) post de muzeograf, un (1) post supraveghetor muzeu, un (1) post  casier,
  •                       un (1) post îngrijitor, un (1) post economist...
  • 26.05.2021 - Anunț cu privire la Hotărârea 119 /26.05.2021 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2021
  • 24.05.2021 - Anunț privind rezultatul final  pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru MINAC
  • 20.05.2021 - Anunț privind achiziționarea de servicii de fotografie si filmare subacvatica  pentru obiectivul Cargo Arkadia...

             Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța intenționeaza să achiziționeze servicii de fotografie si filmare subacvatică  pentru obiectivul Cargo Arkadia scufundat pe 29 Aprilie 1943 in Marea Neagră, la o adâncime de cca 17-29 m, aflată la coordonatele geografice N44 18.452 E028 48.419.

   

             Astfel, vă solicităm să ne înaintați o ofertă de preț care să acopere în totalitate: deplasarea, scufundarea cu echipa completă,filmare si fotografiere.

   

             Cerințe tehnice:

   

  -un set de minim 30 de fotografii în format RAW/PNG minim HD, care să acopere toate unghiurile obiectivului vizat (partea de sus,față, spate, laturi).

   

  -video 10 - 15 minute, format MP4,AVI,FLV,MPEG,TS.minim HD.

   

  Materialele foto-video trebuie să fie focalizate corect astfel încât obiectul vizat sa fie clar evidențiat și va fi predat Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța pe suport magnetic în baza unui proces verbal de predare-primire.

   

  Notă.

   Achizitorul poate pune la dispoziția prestatorului următoarele echipamente:

   

  - pentru deplasarea la locatie: barcă categorie de proiectare C, zona de navigație M4

  - compresor,motopompă

  - echipamente de scufundare pentru 2 persoane.

   

          Ofertele pot fi depuse la sediul M.I.N.A. Constanța sau la adresa achizitii@minac.ro, pana la data de 25.05.2021 ora 12.00.

         Ofertantul declarat câștigător va fi anunțat prin poșta electronică pe 25.05.2021 ora 14.00 și va posta serviciul conform ofertă pe platforma electronică Sicap sub codul:

   79961320-7 Servicii de fotografie submarina (Rev.2)

   

         Pentru informații suplimentare puteți accesa achizitii@minac.ro sau tel 0723323299

   

         Insp achizitii

         Cojocaru Catalin

   

  • 18.05.2021 - Anunț privind rezultatul pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru MINAC
  • 17.05.2021 - Anunț rezultat etapa I - analizarea proiectelor de management pentru  Concursul de proiecte de management organizat pentru MINAC
  • 06.05.2021 - Anunț  public privind rezultatul selecției de dosare pentru concursul de proiecte de management MINAC
  • 25.03.2021 - Anunț public - Concurs de proiecte de management pentru MINAC
  • 03.03.2021 - COMUNICAT MINAC:  În urma apariției pe anumite canale media (este vorba de articolul Exclusiv! Fix în fața Cazinoului din Constanța
  • se distrug vestigii antice, apărut în data de 2 martie 2021 pe platforma plusinfo.org, semnatar Alexandru Căutiș)....

                 În urma apariției pe anumite canale media (este vorba de articolul Exclusiv! Fix în fața Cazinoului din Constanța se distrug vestigii antice, apărut în data de 2 martie 2021 pe platforma plusinfo.org, semnatar Alexandru Căutiș), a unor materiale care pun la îndoială rigoarea științifică și profesionalismul specialiștilor Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu privire la raportul de diagnostic arheologic din zona Cazinoului din Constanța, realizat în cadrul proiectului național Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Tomis-Casino Constanța, instituția noastră aduce următoarele precizări:

                  În cadrul Proiectului Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Tomis-Casino Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a primit solicitarea de realizare a unei evaluări de teren non-intrusivă. În condițiile prevăzute de legislația în vigoare, beneficiarul lucrărilor a angajat o firmă, care să realizeze scanări și înregistrări foto-video cu zona afectată de proiect, aceste date fiind puse, ulterior, la dispoziția specialiștiilor MINAC pentru a fi analizate și interpretate. Echipa Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, desemnată a se ocupa de acest proiect, în baza analizei datelor primite, a propus condiționarea desfășurării proiectului de efectuarea unei supravegheri arheologice permanente, pe  toată durata lucrărilor de amenajare.

               În aceste condiții, Raportul de evaluare de teren non-intrusivă (nr. 2325/17.06.2020) a fost înaintat Comisiei Naționale de Arheologie, fiind aprobat cu condiționările propuse de arheologii noștri (cf. Rezoluțiile Comisiei Naționale de Arheologie din ședința 19 iunie 2020, poziția 238).

                Menționăm că, până în prezent, beneficiarul nu a demarat lucrările de amenajare a zonei care să implice, conform avizului Comisiei Naționale de Arheologie, supraveghere arheologică sau, după caz, cercetare arheologică. Pentru a se asigura o totală transparență, precizăm că toate documentele amintite mai sus pot fi consultate, în condițiile legii, la Ministerul Culturii.

               Totodată, ca urmare a diverselor informații vehiculate în presă, în ultima lună, și care pun la îndoială, direct sau voalat, profesionalismul și pregătirea colegilor noștri cu competențe științifice în arheologie subacvatică, corpul de specialiști și conducerea MINAC își exprimă susținerea și încrederea în profesionalismul acestora, fiind specialiști atestați în domeniul arheologiei subacvatice de către Centrul Internațional de Arheologie Subacvatică Zadar (International Centre for Underwater Archaeology in Zadar), conform legislației internaționale în vigoare. Desfășurând o activitate de pionierat (primii arheologi atestați în arheologie subacvatică din România), reușind să facă față provocărilor, deloc ușoare, ale acestui domeniu de activitate, specialiștii în arheologie subacvatică ai muzeului au dat dovadă de multă implicare și pasiune. Rezultatele muncii lor științifice au fost prezentate la conferințe naționale și internaționale, reușindu-se astfel un prim pas important pentru vizibilitatea acestui domeniu mult timp neglijat.

   

   

  • 22.02.2021 - Anunț privind reluarea concursului conform Deciziei nr. 15 din 22 februarie 2021 -  MINAC anunță scoaterea la concurs a unui
  •                    post arheolog, studii S, grad prof. debutant.

   

   

   

   

   

  • 24.11.2020 - Anunț de intenție privind achiziția de  servicii de spălătorie auto
  • 27.10.2020 - Anunț de intenție - MINAC invită agenții comerciali interesați să depună oferta financiară pentru servicii de reenactment
  • necesare îndeplinirii obiectivelor culturale stabilite în cadrul proiectului PONTICA JUNIOR  câștigat de MINAC în urma participării la
  • Sesiunea de finanțare 2020 a AFCN, aria  Patrimoniu Cultural Material

   

   

   

  • 16.06.2020 - Decizia nr. 114/16.06.2020 privind reluarea activității în expozițiile MINAC
  • 17.06.2020 - Anunț privind rezultatul concursului de promovare a unui post de restaurator studii medii, tr. prof. II, gradația 0
  • 02.06.2020 - Anunț privind  organizarea concursului de promovare a unui post de restaurator studii medii, tr. prof. II, gradația 0

  BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS:

  TEMATICĂ PENTRU CONCURS:

  • 15.05.2020 - Anunț  - Începând de astăzi, 15 mai 2020, Cetățile HISTRIA și TROPAEUM TRAIANI și MONUMENTUL TROPAEUM TRAIANI
  • au fost redeschise pentru vizitare. Începând cu data de 20 mai 2020, vom redeschide pentru vizitare: SALA TEZAUR din sediul MINAC și
  • EDIFICIUL ROMAN CU MOZAIC, Muzeul de la Histria și Muzeul de la Adamclisi
  • 30.04.2020 - Anunț public - Hotărârea 130 /30.04.2020 privind modificarea si completarea Anexei nr. 6
  • din Hotararea CJC  nr. 8 /2020 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2020
  • 27.03.2020 - Anunț public  privind Dispoziția nr. 1/27.03.2020 pentru amânarea concursului pentru postul vacant de Arheolog debutant,
  •  până la o dată care va fi comunicată ulterior, în funcție de evoluția situației.
  • 12.03.2020 - Anunț public  privind Proiectul cultural PONTICA JUNIOR câștigat de MINAC în urma participării la sesiunea de finanțare I/2020
  •  a Administrației Fondului Cultural Național, aria Patrimoniu Cultural Material...
  • 05.03.2020 - Anunț public privind concursul din 30.03.2020 pentru ocuparea unui post de arheolog studii superioare,
  • grad profesional debutant, în cadrul MINAC

  TEMATICA PENTRU CONCURS:

  BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS:

  LEGISLAȚIE PENTRU CONCURS:

  • 31.01.2020 - Anunț public privind rezultatele concursului din 31.01.2020 pentru ocuparea posturilor pentru funcții de execuție MINAC
  • 30.01.2020 - Anunț public privind selectarea dosarelor privind concursul din data de 31.01.2020, pentru ocuparea de posturi
  • pentru funcții de execuție în cadrul MINAC:
  • 08.01.2020 - Anunț privind concursul pentru ocuparea de posturi pentru funcții de execuție în cadrul MINAC:

  TEMATICA PENTRU CONCURS:

  • 19.09.2019 - Anunț privind rezultatele concursului din 18.09.2019,  pentru ocuparea a 9 posturi pentru funcții de execuție în cadrul M.I.N.A.C
  •                     și a celui din data de 19.09.2019 pentru ocuparea postului de cercetător științific III domeniul Istorie Modernă-Contemporană,
  • 27.08.2019 - Anunț privind concursul pentru ocuparea a 9 posturi pentru funcții de execuție în cadrul M.I.N.A.C
  • 20.09.2019 - Anunț privind raportul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul MINAC
  • 19.08.2019 - Anunț privind concursul  pentru ocuparea unui post de cercetător științific III, domeniul Istorie Modernă-Contemporană,
  •                         specializarea Istoria Dobrogei în secolele XIX-XX.
  • 01.08.2019 - Anunț public - privind examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul MINAC...
  • 24.06.2019 - Anunț privind Hotărârea nr. 146/24.06.2019 privind modificarea si completarea Anexei nr. 6 din Hotararea CJC
  • nr. 25/2019 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2019
 • 01.06.2019 - Anunț privind închiderea spre vizitare a Muzeului Carsium începând cu 01.06.2019

  • 30.01.2019 - Anunț privind Hotărârea 25/30.01.2019 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2019
  • 15.01.2019 - Anunț privind rezultatul probei orale a concursului pentru ocuparea a trei posturi cercetator stiintific III MINAC - Etapa II
  • 14.01.2019 - Anunț  privind rezultatul probelor concursului pentru ocuparea a trei posturi cercetator stiintific III MINAC - Etapa I
  • 18.12.2018 - Anunț privind rezultatul probelor concursului pentru ocuparea a 5 posturi MINAC
  • 10.12.2018 - Anunț public pentru organizarea concursului pentru ocuparea a trei posturi de cercetător științific III
  • 22.11.2018 - Anunț public pentru organizarea concursului pentru ocuparea unui post supraveghetor muzeu Histria, un post paznic

                                            Murfatlar, un post paznic Hârșova, un post casier MINAC, un post referent-tehnician MINAC

  • 17.09.2018 - Anunț privind rezultatul probelor concursului pentru ocuparea a două posturi de cercetător științific MINAC

   

  • 27.08.2018 - Anunț pentru suspendarea concursului din data de 7.09.2018, pentru postul de muzeograf 1A, Gradația 5
  • 14.08.2018 - Anunț pentru organizarea concursului pentru: 1 post cercetător științific gradul I, 1 post cercetător științific gradul II,
  •                                                                                                                  2 posturi cercetător științific,
  •                                                                                                                  1 post AUDITOR SPECIALIST, STUDII SUPERIOARE, GRAD PROF IA,
  •                                                                                                        1 POST MUZEOGRAF STUDII SUPERIOARE, GRAD PROF IA, gradația 5

  1 POST CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL I

  1 POST CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL II

  2 POSTURI CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

   

  1 POST AUDITOR SPECIALIST, STUDII SUPERIOARE, GRAD PROF IA

  1 POST MUZEOGRAF STUDII SUPERIOARE, GRAD PROF IA, gradația 5

   

  • 27.03.2018 - Anunț privind Hotararea CJC 103/27.03.2018 privind stabilirea unor tarife si taxe speciale pentru anul 2018
  • 16.02.2018 - Anunț privind rezultatul pentru concursul de proiecte de management pentru MINAC
  • 15.02.2018 - Anunț privind rezultatul etapei I pentru concursul de proiecte de management pentru MINAC
  • 09.02.2018 - Anunț public - Rezultatul selecției de dosare privind concursul de proiecte de management pentru MINAC
  • 31.01.2018 - Anunț public  - Concurs  de proiecte de management pentru MINAC
  • 27.12.2017 - Procedura de organizare și desfașurare a concursului din data de 08.01.2018
  • 08.12.2017 - Anunț pentru scoaterea la concurs a 9 posturi pentru funcții de execuție
  • 29.11.2017 - Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetător științific gradul I, gradul II în domeniul istorie
  • 13.11.2017 - Anunț privind erata la anunțul 136915 publicat în catalogul SEAP la data de 13.11.2017, precizări în atenția ofertanților
  • 02.08.2017 - Anunț public - Privind rezultatele concursului din 31.07.2017, pentru ocuparea a 7 posturi in cadrul MINAC
  • 25.07.2017 - Anunț public - Privind concursul din 31.07.2017, pentru ocuparea a 7 posturi in cadrul MINAC
  • 17.07.2017 - Privind invitația de participare prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a contractului
  • de lucrari de reparatii curente la Complexul Muzeal  Adamclisi .
  • 07.07.2017 - Anunț public - Scoaterea la concurs a 7 posturi în cadrul M.I.N.A.C

  ANUNȚ

   

  Scoaterea la concurs a 7 posturi pentru următoarele funcții de execuție:

   

  I. Un  post muzeograf  grad prof. II

   

                 Anunţul prevăzut la art.7 din HGR nr. 286/2011 actualizat privind organizarea şi desfăşurarea  concursului, pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, precum și dispozitia nr. 640 din 29.09.2015 conţine următoarele elemente  (conform Art. 6, alin. 1; 2; 3; 4):

                • Condiții pentru înscrierea la concurs:

   

                Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

   

  • Cerere de participare la concurs ;

  • Curriculum vitae - specificati urmatoarele cu documentele probatorii : Numărul de participări la cercetările arheologice sistematice  - Obiectivul și numărul de participări ; Participări la supravegherea de specialitate a unor lucrări de investiții, zonele și numărul de participări ; Participări la cercetările arheologice preventive, siturile și numărul de participări ; Participări la lucrările de diagnosticare arheologică, obiectivul și numărul participărilor ;

  • Diploma de studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;

  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate ;

  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original ;

  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare) ;

  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit și o limbă străină de circulație internațională (certificat),

  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;

  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenţii care se angajează pentru prima data, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei ;

  • Carnetul de muncă sau după caz adeverințe care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor (minim 6 luni);

  • Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  • Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere, cu precizarea datelor de contact :

       În termen de 10 zile lucrătoare  de la apariţia anunţului până la 21 iulie 2017, ora 1300, candidaţii vor depune la compartimentul contabilitate - resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  Locul data şi ora desfăşurării concursului :

    Concursul va avea loc în ziua de 31 iulie 2017 ora 1000 proba scrisa si 31 iulie 2017, ora 1400,

    interviul, la sediul muzeului din Piaţa Ovidiu nr. 12 Constanţa.

  • Tipul probelor de concurs/examen :

   

                  Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

   

                       -  Etapa I: selecţia dosarelor de înscriere;

                    - Etapa II: verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidaţii admişi în prima etapă.

   

                  Verificarea cunoştinţelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă,  interviu. Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. In afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.

  • Bibliografia  și tematica concursului : conform anexei nr. 1

   

      Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat

      Dispoziția nr. 640 din 29.09.2015 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

   

  II. Un post restaurator S – grad prof. debutant

   

                  • Condiții pentru înscrierea la concurs:

   

                   Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

  •  Cerere de participare la concurs;

  •  Curriculum vitae

  •  Diploma de studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;

  •  Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate ;

  •  Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original ;

  •  CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare) ;

  •  Să cunoască limba română, scris şi vorbit,

  •  Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;

  •  Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  •  Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact :

       În termen de 10 zile lucrătoare  de la apariţia anunţului până la 21 iulie 2017, ora 1300, candidaţii vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  •  Locul data şi ora desfăşurării concursului :

  Concursul va avea loc în ziua de 31 iulie 2017 ora 1000 proba scrisa si 31 iulie 2017, ora 1400, interviul, la sediul muzeului din Piaţa Ovidiu nr. 12 Constanţa.

  •  Tipul probelor de concurs/examen :

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

                    - Etapa I selecţia dosarelor de înscriere,

                    - Etapa II verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II -a numai candidaţii admişi în prima etapă. Verificarea cunoştinţelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu. Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. In afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.

  • Bibliografie  și tematica concursului: conform anexei nr. 1

   

   Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

   III.  Un post restaurator M – tr. prof. debutant

   

                 • Condiții pentru înscrierea la concurs:

   

                   Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

  • Cerere de participare la concurs;

  • Curriculum vitae

  • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate ;

  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original ;

  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare) ;

  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit,

  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;

  • Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  • Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact :

       În termen de 10 zile lucrătoare  de la apariţia anunţului până la 21 iulie 2017, ora 1300, candidaţii vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  • Locul data şi ora desfăşurării concursului :

  Concursul va avea loc în ziua de 31 iulie 2017 ora 1000 proba scrisa si 31 iulie 2017, ora 1400, interviul, la sediul muzeului din Piaţa Ovidiu nr. 12 Constanţa.

  • Tipul probelor de concurs/examen :

      Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

  -  Etapa I selecţia dosarelor de înscriere;

  - Etapa II verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II -a numai candidaţii admişi în prima etapă. Verificarea cunoştinţelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu. Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. In afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.

  • Bibliografie  conform anexei nr. 1 și tematica concursului

   

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  IV. Un post desenator artistic M – tr. prof. Debutant

   

                  • Condiții pentru înscrierea la concurs:

                   Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

  • Cerere de participare la concurs;

  • Curriculum vitae

  • Liceu de specialitate absolvit cu diploma de bacalaureat;

  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate ;

  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original ;

  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare) ;

  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit,

  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;

  • Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  • Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact :

       În termen de 10 zile lucrătoare  de la apariţia anunţului până la 21 iulie 2017, ora 1300, candidaţii vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  • Locul data şi ora desfăşurării concursului :

  Concursul va avea loc în ziua de 31 iulie 2017 ora 1000 proba scrisa si 31 iulie 2017, ora 1400, interviul, la sediul muzeului din Piaţa Ovidiu nr. 12 Constanţa.

  • Tipul probelor de concurs/examen :

  Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape ;

             -  Etapa I selecţia dosarelor de înscriere,

               - Etapa II verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II -a numai candidaţii admişi în prima etapă. Verificarea cunoştinţelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu. Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. In afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.

  • Bibliografie  conform anexei nr. 1 și tematica concursului

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  V. Un post Referent – S grad prof. I (administrator)

   

  • Cerere de participare la concurs;

  • Curriculum vitae

  • Diploma de studii universitare absolvite cu diplomă de licență;

  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate ;

  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original ;

  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare) ;

  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit ;

  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;

  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenţii care se angajează pentru prima data, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei Carnetul de muncă sau după caz adeverințe care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, peste 4 ani ;

  • Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  • Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact :

  În termen de 10 zile lucrătoare  de la apariţia anunţului până la 21 iulie 2017, ora 1300, candidaţii vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  • Bibliografie  conform anexei nr. 1 și tematica concursului

  •  Locul data şi ora desfăşurării concursului :

  Concursul va avea loc în ziua de 31 iulie 2017 ora 1000 proba scrisa si 31 iulie 2017, ora 1400, interviul, la sediul muzeului din Piaţa Ovidiu nr. 12 Constanţa.

  • Tipul probelor de concurs/examen :

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape ;

  - Etapa I selecţia dosarelor de înscriere,

  - Etapa II verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II -a numai candidaţii admişi în prima etapă. Verificarea cunoştinţelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu. Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. In afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.

   Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  VI. Un post sofer, tr. prof. IA

   

                  - Condiţii de participare la concurs, stabilite conform prevederilor din fișa postului

                   - Documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de înscriere şi condiţii minime de participare la concurs :

  • Cerere de participare la concurs ;

  • Curriculum vitae ;

  • Diploma de studii, certificat de absolvire a scolii profesionale permis de conducere categoria B ;

  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei certificată conform legii, în original ;

  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original ;

  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare) ;

  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit ;

  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei ;

  • Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  • Copie după carnetul de muncă sau după caz, adeverinţă care să ateste  activitatea desfăşurată, vechimea în muncă sau în specialitate (vechime minima un an), copie însoţită de original pentru confirmare ;

  • Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de

     contact :

       În termen de 10 zile lucrătoare  de la apariţia anunţului până la 21 iulie 2017, ora 1300, candidaţii vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  • Bibliografie  conform anexei nr. 1 și tematica concursului

  • Locul data şi ora desfăşurării concursului :

  Concursul va avea loc în ziua de 31 iulie 2017 ora 1000 proba scrisa si 31 iulie 2017, ora 1400, interviul, la sediul muzeului din Piaţa Ovidiu nr. 12 Constanţa.

  • Tipul probelor de concurs/examen :

   

  Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape ;

  -      Etapa I selecţia dosarelor de înscriere,

  - Etapa II verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II -a numai candidaţii admişi în prima etapă. Verificarea cunoştinţelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu. Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. In afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.

   Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  VII. 1 post paznic, tr. prof. I – Complexul Arheologic Adamclisi

   

                 - Condiţii de participare la concurs, stabilite conform prevederilor din fișa postului

                  - Documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de înscriere şi condiţii minime de participare la concurs :

  • Cerere de participare la concurs ;

  • Curriculum vitae ;

  • Diploma de studii, atestat agent de paza (copie însoţită de original pentru confirmare) ;

  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei certificată conform legii, în original ;

  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original ;

  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare) ;

  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit ;

  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei ;

  • Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată contractului individual de muncă se stabileşte o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  • Copie după carnetul de muncă sau după caz, adeverinţă care să ateste  activitatea desfăşurată, vechimea în muncă sau în specialitate (vechime minima 3 ani), copie însoţită de original pentru confirmare ;

  • Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de

            contact :

       În termen de 10 zile lucrătoare  de la apariţia anunţului până la 21 iulie 2017, ora 1300, candidaţii vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  • Bibliografie  conform anexei nr. 1 și tematica concursului

  •  Locul data şi ora desfăşurării concursului :

  Concursul va avea loc în ziua de 31 iulie 2017 ora 1000 proba scrisa si 31 iulie 2017, ora 1400, interviul, la sediul muzeului din Piaţa Ovidiu nr. 12 Constanţa.

  • Tipul probelor de concurs/examen :

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape ;

  - Etapa I selecţia dosarelor de înscriere,

  - Etapa II verificarea cunoştinţelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidaţii admişi în prima etapă. Verificarea cunoştinţelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu. Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. In afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candidează.

   Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  BIBLIOGRAFIE:

   

  ADMINISTRATOR

  LEGISLAȚIE

   

  1. LEGEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001 REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

  2. LEGEA 311/2003 A MUZEELOR SI COLECTIILOR PUBLICE, REPUBLICATA

  3. LEGEA NR. 182/2000 PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL MOBIL, REPUBLICATA

  4. LEGEA 319/2006 A SECURITATII SI SANATATII LA LOCULDE MUNCA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE URMATOARE

  5. LEGEA NR.477/2004 PRIVIND CODUL DE CONDUITA AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITATILE SI INSTITUTIILE PUBLICE

   

  BIBLIOGRAFIE

  pentru concursul in vederea ocuparii postului de referent administrator

   

  1. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

  2. H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

  3. Legea administratiei pub lice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioarc;

  4. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

  5. Legea 311 /2003 (republicata) a muzeelor si colectiilor publice.

  6. Legea 182/2000 (republicata) privind protejarea patrimoniului cultural national mobil.

  7. Legea 422/200 I (repubJicata) privind protejarea monumentelor istorice.

  8. Legea 477/2004 privind Codul de Conduita al personalului contractual

  din autoritatile si institutiile publice.

  9. O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii.

  10. Legea 333/20.06 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor .

  11 Legea nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garantii si raspunderea in legatma cu gestionarea bunurilor agentilor economici , autoritatilor sau institutiilor publice.

   

   

                                                                                                                                                             descarca legislație administrator

                                                                    descarca bibliografie administrator

   

  RESTAURARE

  BIBLIOGRAFIE RESTAURARE GR II S

   

   

  1. GODEA IOAN, Ceramica –Tehnologii traditionale, Editura de Vest, Timisoara, 2007

  2. BRANDI CESARE, Teoria restaurarii, Editura Meridiane, Bucuresti, 1996

  3. NICOLESCU CORINA, Muzeologie generala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979

  4. SLATINEANU B., PETRESCU PAUL, STAHL P., Manual de ceramică romaneasca, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, 1958

  5. MOOLDOVEANU  AUREL,  Conservarea preventiva a bunurilor culturale, Bucuresti, 2003

  6. LEAHU MIRELA, Substantele chimice si materialele utilizate in restaurarea bunurilor culturale, Bucuresti, 2006

  7. CORINA NICOLESCU, Muzeologie generala

  8. M. MIHALCU, Conservarea obiectelor de arta si a monumentelor istorice. Coroziune si anticoroziune, Buc. 1970.

  9. R.FLORESCU, Bazele muzeologiei. Curs prescurtat, Buc. 1982.

  10. WMOUREY, Conservarea antichitatilor metalice de la sapatura la muzeu, Buc. 1998

   

  LEGISLATIE

   

  11. LEGEA NUMARUL 182/2000 PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL MOBIL

  12. LEGEA 311/2003 A MUZEELOR SI COLECTIILOR PUBLICE, republicata.

                                                                        descarca  bibliografie si legislatie restaurator IIS

   

   

  RESTAURARE

  LEGISLATIE

   

  1.LEGEA NUMARUL 311/2003 PRIVIND MUZEELE SI COLECTIILE PUBLICE CU MODIFICARILE ULTERIOARE

  2.LEGEA NUMARUL 182/2000 PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATIONAL MOBIL, REPUBLICATA 2008, CUMODIFICARILE ULTERIOARE

  3.HOTARAREA NUMARUL 1546 DIN DECEMBRIE 2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE CONSERVARE SI RESTAURARE A BUNURILOR CULTURALE MOBILE CLASATE

   

  TEMATICA DE EXAMEN PENTRU POSTUL DE RESTAURATOR

   

  1.CUNOASTEREA NOTIUNILOR DE BAZA PENTRU DOMENIUL RESTAURARE A BUNURILOR CULTURALE MOBILE DE CERAMICA

  2. CUNOASTEREA NOTIUNILOR DE BAZA PENTRU CONSERVAREA PREVENTIVA A BUNURILOR CULTURALE MOBILE DE CERAMICA

  3.CUNOASTEREA PREVEDERILOR GENERALE ALE LEGISLATIEI PRIVIND PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL MOBIL SI ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA MUZEELOR SI COLECTIILOR PUBLICE

  4. CUNOASTEREA PREVEDERILOR GENERALE ALE LEGISLATIEI CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA DE RESTAURARE CERAMICA

   

   

                                                   descarcă legislație si tematica restaurator

   

   

  DESENATOR

  LEGISLAȚIE DESENATOR ARTISTIC

   

  1. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil, republicată în 2008 cu modificările ulterioare

  2. Hotărârea nr. 1546 din decembrie 2003 pentru aprobarea normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

  3. Legea nr. 311 din 2003 a muzeelor și colecțiilor publice cu modificările ulterioare republicate.

   

                                                                                                                                                descarcă legislație desenator artistic

   

  MUZEOGRAF GRAD PROF II ISTORIE VECHE

   

  TEMATICĂ CONCURS SPECIALITATE ISTORIE VECHE

   

  1. REPERE CRONOLOGICE ALE CERCETARII ARHEOLOGICE PE TERITORIUL DOBROGEI

  2. ORAȘELE VEST-PONTICE ÎN PERIOADA ROMANĂ - SURSE ISTORICE, EPIGRAFICE ȘI ARHEOLOGICE

  3. ARHEOLOGIA EPOCII ROMANO-BIZANTINE ÎN DOBROGEA

  BILIOGRAFIE

   

  1. D.M. Pippidi, D. Berciu, Din istoria Dobrogei I, Geţi şi greci la Dunărea de Jos din cele mai vechi timpuri până la cucerirea romană, Ed. Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1965.

  2. R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria Dobrogei II, Romanii la Dunărea de Jos, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1968.

  3. I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei III, Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de Jos, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971.

  4. Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja Romaine, Editura Enciclopedică, Bucarest, 1991.

  5. M. Petrescu-Dîmboviţa, H. Daicoviciu, Dan Gh. Teodor, L. Bârzu, F. Preda, Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.

  6. L. Buzoianu, Civilizaţia greacă în zona vest-pontică şi impactul ei asupra lumii autohtone (sec. VII-IV a.Chr.), “Ovidius” University Press, Constanţa, 2001.

  7. L. Buzoianu, M. Bărbulescu, Tomis. Comentariu istoric şi arheologic, Editura ex Ponto, Constanţa, 2012.

  8. Al. Suceveanu, Viaţa economică în Dobrogea romană, secolele I-III e.n., Ed. Academiei Republicii Socialiste României, Bucureşti, 1977.

  9. Z. Covacef, Arta sculpturală în Dobrogea romană, secolele I-III, Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002.

  10. Mihai Sâmpetru, Oraşe şi cetăţi romane târzii la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1994.

  11. V. Canarache, A. Aricescu, V. Barbu, V. Rădulescu, Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Bucureşti, 1963.

  12. M. Bărbulescu, Viaţa rurală în Dobrogea romană (sec. I-III p.Chr.), editura ex Ponto, Constanţa, 2001.

  13. V. Lungu, Creştinismul în Scythia Minor în contextul vestpontic, Editura T.C. Sen, Sibiu-Constanţa, 2000.

   

  descarcă tematică muzeograf gr prof II istorie veche

   

  MUZEOGRAF I

  TEMATICĂ MUZEOLOGIE/MUZEOGRAFIE

   

  1. MUZEUL ȘI FUNCȚIILE SALE.

  2. PATRIMONIUL CULTURAL, PATRIMONIUL MUZEAL ŞI COMPUNEREA LOR.

  3. PRINCIPII GENERALE DE ORGANIZARE A EXPOZIȚIILOR PERMANENTE ȘI TEMPORARE.

  4. EDUCAŢIA PRIN MUZEU ŞI EDUCAŢIA PENTRU MUZEU.

   

  BIBLIOGRAFIE

   

  Radu Florescu, Bazele muzeologiei. Curs prescurtat, Bucureşti, 1982.

  C.Nicolescu, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979.

  Ioan Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural. Tradiţii, destine, valoare, Bucureşti, 1986.

  Ioan Opris, Managementul muzeal, Editura Cetatea de Scaun, Targoviste, 2008.

  ***, Manual de management şi educaţie muzeală, Asociatia muzeelor din Olanda, Amsterdam, 2010.

   

  descarcă tematică muzeograf I

   

  PATRIMONIU

  TEMATICĂ LEGISLAȚIE DE PATRIMONIU

   

  OCROTIREA PATRIMONIULUI MOBIL ÎN ROMÂNIA –TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE

   MONUMENTE ISTORICE – CERCETARE, RESTAURARE ȘI CONSERVARE

   OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR LOCALE PRIVIND PROTEJAREA MONUMENTELE ȘI PATRIMONIUL NAȚIONAL

   

  BIBLIOGRAFIE

   

  Legislatie

  Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată la 9.12.2008);

  Legea nr.311/2003 privind regimul juridic al muzeelor şi al colecţiilor publice (republicată la 15 noiembrie 2006);

  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată la 20.11.2006);

  Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 (republicată la 30.05.2008)

   

  descarcă legislație patrimoniu

   

  ȘOFER

  LEGISLAȚIE ȘOFER

   

  Ordonanță de Urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată

  Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice cu modificările ulterioare republicată.

  Codul rutier.

   

  descarcă legislație șofer

   

   

  PAZA

  BIBLIOGRAFIE PAZA

   

  • LEGEA 182/2000 A PATRIMONIULUI MOBIL (REPUBLICATA)

  • LEGEA 311/2003 A MUZEELOR 􀀅I COLECTIILOR PUBLICE

  • LEGEA 333/08.07.2003 - PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR;I PROTECTIA PERSOANELOR

  • HG 301/11.04.2012- PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 333/2003

   

  descarcă legislație paza

   

  sus h
  • 12.06.2017 - Anunț public - Privind examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual
  • din cadrul MINA Constanta

  12 IUNIE 2017

   

  ANUNT

   

  Privind examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul MINA Constanta, pentru urmatoarele posturi:

   

  SECTIA CERCETARE DEZVOLTARE ȘI PROIECTE, doua posturi muzeograf IA :

                       I.  BODOLICA VITALIE

                       2. MOTOTOLEA CONSTANTIN-AUREL

   

  DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

   

                         1. Cerere de inscriere la concurs;

                         2. Curriculum vitae ;

                         3. Evaluarea performanfelor profesionale individuale, cel putin de doua ori in ultimii trei ani de activitate, sa fi obtinut calificativul .,foarte bine.,;

                         4. Memoriu de activitate ->stiintifica

                         5. Lista lucrarilor publicate (carti si alte lucrari independente; studii. articole, note stiintifice).

   

   

                           Concursul se organizeaza in conformitate cu anexa privind Regulamentul cadru a criteriilor de promovare, in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar, conform Art. 41-48 din Titlul II, Hotararea nr. 286/2011 actualizata, precum si dispozitia nr. 640/29.09.2015 a CJC.

                        Conform A11. 41, alin. (2) din Dispozitia nr.640/29.09.2015 a CJC, promovarea personalului contractual in grade sau trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar in situatia 'in care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel superior.

                          Anuntul, bibliografia si dupa caz tematica, modalitatile de desfasurare a examenului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual, se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei

                     Depunerea dosarelor pana la data de 23 lUNIE 2017, ora 1300, la compartimentul contabilitate resurse umane.

                     Concursul se organizeaza in data de 27 IUNlE 2017 ora 1000 la sediul muzeului din Piata Ovidiu nr. 12 Constanta.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 02.02.2017 - Anunț public pentru suspendarea concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Națională și
  • Arheologie Constanța, programat în perioada 12.01-14.02.2017
  • 21.12.2016 - Anunț public - Concurs de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
  • 15.11.2016 - Rezultat pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru M.I.N.A.C. - etapa finală
  • 15.11.2016 - Anunț în vederea publicării volumului Pontica 50 (2017)
   (ro) În vederea publicării volumului Pontica 50 (2017), colectivul de redacție va primi manuscrisele pe adresa revista.pontica@gmail.com, până la data de 31 Decembrie 2016. Alte detalii privind condițiile de redactare și recenzare se găsesc la: https://revistapontica.wordpress.com/utile/. Rezultatul recenzării va fi comunicat autorilor prin e-mail până la data de 15 Martie 2017. (en) The editorial staff receives articles for the next issue, Pontica 50 (2017), by the end of this year, December 31st, on the following email address: revista.pontica@gmail.com. Other details on the publication guidelines that authors need to follow or about the peer-review process are listed here: https://revistaponticaen.wordpress.com/info/. Each author will be informed via email on results of the peer-review procedure until March 15th 2017.
  • 14.11.2016 - Rezultat pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru M.I.N.A.C. - prima etapă
  •   3.11.2016 - Anunț public - Concurs de proiecte de management pentru M.I.N.A.C

  pag. 1

  pag. 2

  pag. 3

  pag. 4

  pag. 5

  sus h
  •  2.11.2016 - Colectivul de arheologi al M.I.N.A.C. își exprimă profunda îngrijorare față de intenția Primăriei Mangalia
  • de a opera o nouă reorganize a secției de arheologie din cadrul Complexului Cultural Callatis Mangalia.
   Colectivul de arheologi al Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța își exprimă profunda îngrijorare față de intenția Primăriei Mangalia de a opera o nouă reorganizare a secției de arheologie din cadrul Complexului Cultural Callatis Mangalia. Înființat în anul 1925, Muzeul de Arheologie Callatis a reprezentat o instituție culturală de prestigiu din Romania, aici fiind organizate numeroase simpozioane naționale și internaționale, inclusiv Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice. Cercetători de talie europeană precum Radu Vulpe, Theodor Sauciuc-Săveanu, Oreste Tafrali, Emil Condurachi, Constantin Preda, Ion Barnea, Petre Roman au activat în cadrul muzeului pentru o lungă perioadă de timp. În ultimul deceniu, reorganizările operate de Primăria Mangalia au dus la pierderea identității juridice a acestei instituții muzeale, contrar intențiilor declarative de a dinamiza viața culturală a urbei. Astfel, patrimoniul mobil și imobil al vechiului muzeu desființat, precum și numeroasele situri arheologice din raza localității Mangalia - toate reprezentând valori inestimabile ale patrimoniului cultural național și universal - sunt puse în pericol prin insuficiența personalului de specialitate (arheologi, restauratori, conservatori). Lipsa personalului de specialitate, atestat în registrul arheologilor din Romania, va avea urmări dezastruoase pentru patrimoniul arheologic. În acest sens, salutăm reacția promptă de respingere a acțiunii de reorganizare inițiată de Primăria Mangalia, atât din partea Ministerului Culturii prin adresa nr. 1174 / din 31.10.2016, cât și din partea Direcției Județene de Cultură prin adresa nr. 3794 / din 31.10.2016 și sperăm în adoptarea unor măsuri urgente care să salveze patrimoniul cultural aflat în pericol. sus h
  •  2.11.2016 - Invitație de participare la selecția de oferte - LUCRĂRI DE REPARAȚII ACOPERIȘ COMPLEX MUZEAL TROPAEUM
  • TRAIANI ADAMCLISI
  sus h
  • 29.08.2016 - Anunț public - Concurs de proiecte de management pentru M.I.N.A.C
  • 01.02.2016 - Concurs ocupare posturi - funcții de conducere

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi funcții de conducere:

  • ŞEF SECŢIE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI PROIECTE

  • ŞEF SECŢIE ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ ŞI RESTAURARE – CONSERVARE

  • ŞEF SECŢIE EXPOZIŢII ŞI MUZEE ÎN TERITORIU

  • ŞEF SECŢIE EVIDENŢA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

   

  - Anunţul conform HG 286/2011 actualizat privind organizarea și desfășurarea concursurilor și promovarea într-o funcție de conducere precum și Dispoziția 640/29.09.2015 a CJ Constanța privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Desfășurarea a concursului, Art. 41-45 privind promovarea într-o funcție de conducere.

  - Examenul de promovare constă într-o probă scrisă și interviu.

  - Candidații care îndeplinesc condițiile de promovare într-o funcție de conducere, vor prezenta în cadrul  probei scrise, un proiect managerial succint.

  - În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților conform Art. 24 din HG 286/2011 actualizat, privind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional și capacitatea managerială pentru posturile de conducere.

  - Condiţii de participare la concurs, stabilite conform prevederilor din fișa postului.

  - Pentru a participa la examenul de promovare într-o funcție de conducere candidații trebuie să prezinte calificativul pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale, cel puțin două calificative foarte bine din ultimii trei ani.

  - Bibiliografie conform Anexei nr. 1.

  - Concursul va avea loc în data de 16 februarie 2016, la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12  Constanța, ora 10:00.

   

  Bibliografie (descarcă documentul pdf)

  Cerințe șef secție Cercetare-dezvoltare și proiecte (descarcă documentul pdf)

  Cerințe șef secție ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ ŞI RESTAURARE – CONSERVARE (descarcă documentul pdf)

  Cerințe șef secție EXPOZIŢII ŞI MUZEE ÎN TERITORIU (descarcă documentul pdf)

  Cerințe șef secție EVIDENŢA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL (descarcă documentul pdf)

  sus h
  • 20.11.2015 - Concurs ocupare posturi

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi la următoarele funcții de execuție:

  I. 4 posturi muzeograf grad prof. II

  Anunţul prevăzut la art.7 din HGR nr. 286/2011 actualizat privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, precum și dispozitia nr. 640 din 29.09.2015 conţine următoarele elemente conform Art. 6, alin. (1; 2; 3; 4;).

  a) Condiții pentru înscrierea la concurs:

  Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Curriculum vitae - specificați următoarele cu documentele probatorii: numărul de participări la cercetările arheologice sistematice - obiectivul și numărul de participări; participări la supravegherea de specialitate a unor lucrări de investiții, zonele și numărul de participări; participări la cercetările arheologice preventive, siturile și numărul de participări; participări la lucrările de diagnosticare arheologică, obiectivul și numărul participărilor;
  • Diploma de studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;
  • Adeverință medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original;
  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit și o limbă străină de circulație internațională (certificat);
  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;
  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
  • Carnetul de muncă sau după caz adeverințe care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor (minim 6 luni);

  b) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislația muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  c) Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact:

  În termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului, până la data de 9 decembrie, ora 1300, candidații vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  d) Locul data şi ora desfășurării concursului:

  Concursul va avea loc în ziua de 16 decembrie 2015 ora 1000 la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12 Constanța.

  e) Tipul probelor de concurs/examen:

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

  • Etapa I selecția dosarelor de înscriere;
  • Etapa II verificarea cunoștințelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidații admiși în prima etapă. Verificarea cunoștințelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu şi probă practică (ghidaj două săli MINAC și Edificiul cu mozaic sau schița de expoziție temporară). Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. În afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfășurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situația în care acesta va ocupa postul pentru care candidează.

   f) Bibliografie conform anexei nr. 1 și tematica concursului (descarcă documentul pdf)

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  II. 1 post restaurator grad prof. II

  a) Condiții pentru înscrierea la concurs:

  Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Curriculum vitae;
  • Diploma de studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;
  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original;
  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit și o limbă străină de circulație internațională (certificat);
  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;
  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
  • Carnetul de muncă sau după caz adeverințe care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, peste 1 an;

  b) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislația muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  c) Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact:

  În termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului, până la data de 9 decembrie, ora 1300, candidații vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  d) Locul data şi ora desfășurării concursului:

  Concursul va avea loc în ziua de 16 decembrie 2015 ora 1000 la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12 Constanța.

  e) Tipul probelor de concurs/examen:

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

  • Etapa I selecția dosarelor de înscriere;
  • Etapa II verificarea cunoștințelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidații admiși în prima etapă. Verificarea cunoștințelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu şi probă practică (ghidaj două săli MINAC și Edificiul cu mozaic sau schița de expoziție temporară). Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. În afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfășurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situația în care acesta va ocupa postul pentru care candidează.

   f) Bibliografie conform anexei nr. 1 și tematica concursului (descarcă documentul pdf)

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  III. 1 post referent grad prof. I (administrator)

  a) Condiții pentru înscrierea la concurs:

  Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Curriculum vitae;
  • Diploma de studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;
  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original;
  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit și o limbă străină de circulație internațională;
  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;
  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
  • Carnetul de muncă sau după caz adeverințe care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, peste 1 an;

  b) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislația muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  c) Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact:

  În termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului, până la data de 9 decembrie, ora 1300, candidații vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  d) Locul data şi ora desfășurării concursului:

  Concursul va avea loc în ziua de 16 decembrie 2015 ora 1000 la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12 Constanța.

  e) Tipul probelor de concurs/examen:

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

  • Etapa I selecția dosarelor de înscriere;
  • Etapa II verificarea cunoștințelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidații admiși în prima etapă. Verificarea cunoștințelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu şi probă practică (ghidaj două săli MINAC și Edificiul cu mozaic sau schița de expoziție temporară). Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. În afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfășurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situația în care acesta va ocupa postul pentru care candidează.

   f) Bibliografie conform anexei nr. 1 și tematica concursului (descarcă documentul pdf)

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  IV. 1 post paznic - Cetatea Ulmetum, com. Pantelimon

  a) Condiţii de participare la concurs, stabilite conform prevederilor din fișa postului.

  Documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de înscriere şi condiţii minime de participare la concurs:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Curriculum vitae;
  • Diploma de studii, atestat agent de pază (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original;
  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
  • Copie după carnetul de muncă sau după caz, adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă sau în specialitate (vechime minima 6 luni), copie însoţită de original pentru confirmare;

  b) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislația muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  După perioada de probă 60 de zile, la evaluarea activității în vederea angajării definitive sunteți obligați să obțineți calificarea  «agent de pază și ordine» pentru a continua exercitarea în mod legal a profesiei de paznic.

  c) Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact:

  În termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului, până la data de 9 decembrie, ora 1300, candidații vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  d) Locul data şi ora desfășurării concursului:

  Concursul va avea loc în ziua de 16 decembrie 2015 ora 1000 la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12 Constanța.

  e) Tipul probelor de concurs/examen:

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

  • Etapa I selecția dosarelor de înscriere;
  • Etapa II verificarea cunoștințelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidații admiși în prima etapă. Verificarea cunoștințelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu şi probă practică (ghidaj două săli MINAC și Edificiul cu mozaic sau schița de expoziție temporară). Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. În afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfășurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situația în care acesta va ocupa postul pentru care candidează.

   f) Bibliografie conform anexei nr. 1 și tematica concursului (descarcă documentul pdf)

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

  sus h
  • 28.09.2015 - Închidere expoziție permanentă etaj 2

  Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta anunță închiderea etajului 2 al expoziției permanente a muzeului pentru lucrări de renovare și reamenajare. Cu acestă ocazie a fost redus tariful de vizitare.

  • 28.08.2015 - Anunț de intenție

  Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta urmează să achiziționeze servicii de reparații și renovări pentru obiectivul din Piața Ovidiu nr. 12 (sediul MINA Constanța), etajul II.

  Invităm operatorii economici interesați să depună oferte în vederea acestei achiziții .

  Caietul de sarcini se poate obține de la biroul de achiziții iar detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241.614583.

  Ofertele se pot depune la secretariatul instituției noastre în plic închis până la data de 20.09.2015.

Tur virtual

Resurse Web

Organigrama

Declarații de avere

rapoarte de activitate

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by