Activitate editorială

  • Reviste

Revista Pontica

 

Revista PONTICA, anuar al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, are o apariţie neîntreruptă din anul 1968. Tematica revistei este orientată spre studii de arheologie, istorie veche şi medie. Semnatarii articolelor sunt nume consacrate în domeniu.

Revista apare într-un tiraj de 500 de exemplare anual, fiecare număr conţinând între 500 şi 700 de pagini. Are schimburi cu cca. 200 de instituţii de profil din străinătate şi este inclusă în baze de date internaţionale (FRANCIS; IndexCopernicus; ERIH).

Din anul 2008 Revista PONTICA este clasificată de Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) în categoria B.

https://revistapontica.wordpress.com/

Analele Dobrogei, Serie noua

Revista „Analele Dobrogei”

 

Revista „Analele Dobrogei” a fost înființată în anul 1920 de geograful și scriitorul Constantin I. Brătescu împreună cu publicistul Ioan N. Roman.

Analele Dobrogei - Serie nouă, I (1995) (Cuprins - pdf)

Analele Dobrogei - Serie nouă, II (1996) (Cuprins - pdf)

Analele Dobrogei - Serie nouă, VII (2002) (Cuprins - pdf)

Analele Dobrogei - Serie nouă, IX (2006-2008) (Cuprins - pdf)

Analele Dobrogei - Serie nouă, X-XIII (2009-2012) (Cuprins - pdf)

  • Colecția  Bibliotheca Tomitana

- I -

- IV -

- V -

- VI -

Epoca neolitică

în Dobrogea

(1997)

(pdf 105Mb)

ALBEȘTI

Monografie arheologică I

(2008)

(pdf 11,2Mb)

Sondajul arheologic

de la Satu Nou - „Vadu Vacilor”

(com. Oltina, jud. Constanța)

(2011)

(pdf 37,6Mb)

Bijuterii antice din aur din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța

(2012)

(pdf 10,4Mb)

- VII -

- IX -

Repertoriul tezaurelor

monetare din Dobrogea

(2011)

(pdf 2,5Mb)

TOMIS. Comentariu istoric

și arheologic

(2012)

(pdf 9,9Mb)

  • Cărți de specialitate

Ghiorghe PAPUC

 

TOMIS I

Aprovizionarea cu apă a cetății Tomis în epoca romană și romană târzie

 

Editura EX PONTO, 2008

 

(pdf 5,9Mb)

Gabriel CUSTUREA, Mihai DIMA,

Gabriel TALMAȚCHI, Ana-Maria VELTER

 

Coin Hoards of Dobrudja I

 

Editura EX PONTO, 2008

 

(pdf 7,3Mb)

Ediție îngrijită de Livia BUZOIANU

 

Interferențe Ovidiene

Studii, note, texte și (pre)texte Ovidiene

 

Editura EX PONTO, 2009

 

(pdf 17,3Mb)

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by