În cadrul Proiectului ARCHIVE – Ancient Roman Cultural Heritage Interactive Visualization Environment for the Cross-Border Area between Bulgaria and Romania (https://www.archiverobg.eu/), cod 15.2.1.038, Interreg V-A Romania-Bulgaria, au fost elaborate modele 3D pentru peste 120 de artefacte aflate în patrimoniul muzeelor partenere (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul Regional de Istorie Ruse). Începem seria postărilor săptămânale cu reprezentarea 3D a bustului zeiței Isis (MINAC).

   Bust Isis

Marmură albă; h 0,77m; diametru soclu 0.20m

Aparține Tezaurului de la Tomis. Isis este o zeitate de origine egipteană, zeiţa căsătoriei și a armoniei matrimoniale. Lucrarea dă impresia unui portet cu pieptănătura, trăsăturile feței și veșmintele cu caracteristicile lor. Părul, foarte bogat, este despărțit la mijloc printr-o cărare, care se prelungește până la ceafă, încadrând fruntea și coborând pe tâmple. Pe creștet este redată semiluna, simbol al zeiței. Peste chiton zeița are un himation, ale cărui colțuri sunt legate într-un nod tipic (“nodul lui Isis”) pe piept, formând o fundă.

Piesa a fost descoperită la Constanța, în anul 1962.

Se datează în prima jumătate a secolului al III-lea p.Chr.

Nr. inv. 2002

Piesa este expusă în sala Tezaur a muzeului.

 

 

   Isis Bust

White marble; h 0.77m; plinth diameter 0.20m.

Belongs to the Treasury of Sculptures from Tomis. Isis is an Egyptian deity, goddess of marriage and matrimonial harmony. The work gives the impression of a portrait with her hairstyle, features of the face and garments with their characteristics. Her hair, very rich, is separated in the middle by a path which extends to the back of the head, surrounding the forehead and descending to the temples. On her crown is rendered the crescent moon, symbol of the goddess. Over the chiton the goddess has a himation, whose corners are tided in a typical knot ("knot of Isis") on the chest, forming a bow.

The piece was discovered in Constanta, in the year 1962.

Dated from the first half of the 3rd century A.D.

Inventory number: 2002

The piece is exhibited in the Treasury Hall of the museum.

 

 

Bustul zeiței Isis

 

          Bust în mărime naturală, din marmură albă cu cristale mari. fin şlefuită. O spărtură provocată în vechime pe marginea inferioară din dreapta a bustului nu afectează decât foarte puțin monumentul, care. în rest. se conservă în stare perfectă. Este. în general, unul dintre puținele exemplare păstrate la noi din antichitate căruia nu-i lipseşte nici un detaliu al figurii. Pieptănătura, trăsăturile feţei şi veşmintele, cu caracteristicile lor, sunt realizate într-o manieră originală. Părul, foarte bogat, prezintă pieptănătura obişnuită a zeiţei: despărţit la mijloc de o cărare, care se prelungeşte la spate până aproape de ceafă. Adunat mai mult în față, unde formează două rulouri suprapuse de mărime egală. Încadrează fruntea şi coboară lateral pe după tâmple ondulându-se. La ceafă, liniile uşor ondulate ale şuviţelor se opresc pe o linie curbă, mai adâncită. Această linie, vizibilă numai la ceafă, constituie o demarcație între partea superioară și cea inferioară a pieptănăturii. Rulourile suprapuse din faţă şi şuviţele de păr de pe creştet se transformă, sub linia de demarcaţie. într-o succesiune de zece bucle lungi şi groase, care coboară pe umeri şi pe spate.

             Pe creştetul capului, imediat după rulouri, apare o proeminenţă arcuită, cu deschiderea spre creştet, însă scurtată: este semnul cornului de lună, simbol frecvent în reprezentările statuare ale zeiţei. După semiluna cu vârfurile retezate, se vede o gaură dreptunghiulară de circa 4 cm adâncime, făcută probabil pentru a se fixa la ea un alt simbol: o floare de lotus.

              Arcadele sprâncenelor, arcuite şi frumos alungite, completează expresivitatea ochilor mari, cu privirea blândă îndreptată înainte. Pupilele sunt tratate plastic. Spre deosebire de mulţimea altor statui greco-romane la care condiţiile vitrege în care au străbătut veacurile au lăsat stricăciuni iremediabile, mai ales la nas, bustul tomitan al lui Isis conservă intacte toate amănuntele feţei. Gura mică. cu buzele conturate într-un surâs abia perceptibil, bărbia proeminentă, obrajii mari, gâtul gros, sugerează imaginea unei femei mature, pe care artistul anonim se pare că a cioplit-o în marmură după un model viu.

         Peste chitonul care lasă gâtul puţin dezvelit, zeiţa este îmbrăcată cu un himation ale cărui colţuri sunt adunate şi legate într-un nod pe piept. Nodul formează o fundă, ale cărei bucle cad vertical. Spatele bustului a fost golit în interior, fiind păstrată numai pe mijloc o coloană prismatică verticală in prelungirea soclului rotund.

         Isis este o divinitate egipteană, care a pătruns în panteonul clasic în epoca elenistică. Egiptenii o socoteau pe Isis zeiţă protectoare a grânelor, a dragostei, a căsătoriei, a fecundităţii şi a sănătăţii. Cu aceste atribute de bază, ea a pătruns în panteonul clasic, fiind asemănată cu alte zeităţi, ale căror atribute corespund vechilor ei funcţii: cu Hera,zeiţa căsătoriei, cu Demeter, zeiţa grînelor, cu Afrodita,zeiţa fecundităţii şi a dragostei, cu Hygieia, zeiţa sănătăţii.

           Cultul zeiţei egiptene a devenit din ce în ce mai popular şi s-a răspîndit în mase. In complexul concepţiilor mitologice care se manifestau sub forme şi atitudini diferite, atributele zeiţei Isis, graţie popularităţii ei din ce în ce mai mari şi a unei adoraţii tot mai răspândite, se înmulţesc. Zeiţa primeşte astfel - în afara atributelor enumerate mai sus - altele noi. care o fac să fie considerata, în genere, ca zeiţă a vegetaţiei, a lunii, a norocului etc. În felul acesta ea este asimilată cu Selene, cu Fortuna şi cu alte divinităţi, căpătând la un moment dat titlul de Isis Panthea, întruchipare a tuturor divinităţilor.

           În epoca greco-romană, monumentele o înfăţişează cu chipul senin, cu văl pe cap şi cu haină lungă, cu mantaua înnodată la piept, nodul fiind semnul după care Isis poate fi uşor recunoscută. Părul îi cade în bucle lurgi pe umeri şi pe spate. De obicei, poartă ca atribute semiluna şi floarea de lotus pe cap şi un mic instrument muzical în mîna dreaptă.

          În Dobrogea romană, Isis pătrunde mai tîrziu (secolul I sau, mai probabil, secolul al II-lea), atunci când se stabilesc aici negustori, soldaţi şi colonişti orientali, adepţi ai acestui cult. Zeiţa este adorată până târziu, devenind şi în aceste părţi, ca şi în alte provincii ale imperiului, una dintre divinităţile principale în perioada de sincretism.

Bustul se impune prin simplicitatea imaginii, prin corectitudinea formelor şi. Mai ales. prin atmosfera realistă de portret pe care o degajă, fără ca prin acesta să-şi piardă caracterele esenţiale de reprezentare a unei divinităţi. Lucrarea constituie un produs de bună calitate a atelierelor din prima jumătate a secolului al III-lea.

 

A. Rădulescu, Isis, în V. Canarache et. alii, Tezaurul de sculpturi de la Tomis, București, 1963, p. 46-47.

 

 

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by