Cetatea Ulmetum

    (text selectat din expoziția "140 DE ANI DE ARHEOLOGIE DOBROGEANĂ", MINAC , 2018)

 

             Cercetările arheologice, cu caracter sistematic, desfăşurate de o echipă de arheologi de la MINAC începând din anul 2004 până în prezent, au condus la descoperirea mai multor complexe de locuire (locuințe, bordeie, gropi) și a unui important material arheologic, care a pernmis stabilirea unei cronologii relative a întregului sit arheologic. Astfel, cetatea pare a fi construită la sfârşitul secolului IV (în perioada împăratului Theodosius I (379-395), peste resturile unei așezări cu caracter mixt (civil și militar) din sec. II-IV p.Chr. Se constată o locuire intensă în secolul V p.Chr., apoi un orizont de abandon (între ultimul sfert al sec. V și mijlocul sec. VI p.Chr. datorat atacurilor hunice), fiind apoi identificată din punct de vedere arheologic o refacere parţială în sec. VI p.Chr.,  în timpul împăratului Justinian (fapt relatat și de un important izvor al antichității - istoricul Procopius din Cezareea, în lucrarea De aedificiis).

                 Dintre construcţiile mai importante identificate în perioada 2004-2017 menționăm barăcile adosate zidului de incintă și o basilică paleocreştină în sectorul de Sud. Cercetările arheologice din sectorul de nord s-au axat pe dezvelirea porţii de nord-vest, recuperându-se un segment important din zidurile de incintă şi turnurile ce încadrează intrarea şi curtina aferentă. În sectorul de vest s-a urmărit dezvelirea unei porţiuni importante din zidul de incintă, turnul de colţ dinspre vest si a spaţiului imediat intramuran.

              În sectorul de est cercetarea sectorului barăcilor adosate curtinei de sud-est, a fortificaţiei, şi-a propus realizarea unei delimitări planimetrice a zidurilor şi stabilirea relaţiei stratigrafice între acestea (evidenţiind două etape de construire a lor, mai întâi în secolul V iar apoi în secolul VI sub împăratul Justinian).

                   În sectorul de sud-vest s-a urmărit, pe de o parte punerea în valoare a turnului 8 (inclusiv curtina), apoi descoperirea extramuros a unui bordei medieval datat prin ceramica descoperită în secolele XVII-XVIII, ca şi o serie de structuri specifice așezării anterioare cetății, din sec. II-IV p.Chr.).

                      În zona extramuros, la sud–vest de cetate, la circa 300 de m aceasta, în apropierea pârâului Pantelimon, pe dealul din partea nordică a acestuia, au fost descoperite urmele unei așezări din perioada medieval-timpurie. Astfel au fost descoperite cel puțin trei locuinţe medievale timpurii care deţineau cuptoare, folosite și sezonier.

                  Materialul arheologic descoperit constă în ceramică fragmentară (secolele IX-X), ceramică cenuşie cu decor în lustru, obiecte de uz casnic din lut și os etc.

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by